Kokemuksia välittäen – kokemustoimijoiden työtehtävien välitystoiminta

Kokemustoimijoiden työtehtäviä koordinoiva taho ohjaa kokemustoimijat ja ammattilaiset yhteen ja tukee kokemusasiantuntijoita työssään.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kokemuksia välittäen – kokemustoimijoiden työtehtävien välitystoiminta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemustoimijoiden työtehtäviä koordinoiva taho ohjaa kokemustoimijat ja ammattilaiset yhteen ja tukee kokemusasiantuntijoita työssään.

Toteutuspaikka
Kokemus kohottaa -hanke (ESR 2016–2018). Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Luotu

25.03.2020

Viimeksi muokattu

22.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kokemustoimijat saavat kokemusosaamisensa käyttöön ja ammattilaiset löytävät helpommin oikeanlaisen kokemusosaajan. Kokemusasiantuntijuutta tarvitseva taho ottaa yhteyttä kokemustoimijoiden työtehtäviä välittävän järjestön työntekijään, joka välittää pyynnön tehtävään sopivalle kokemustoimijalle. Kokemustoimija ottaa halutessaan tehtävän vastaan ja toteutuksesta sovitaan yhdessä.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä välitystoiminnassa ovat yhtäältä kokemusasiantuntijat, jotka tarjoavat osaamistaan, ja toisaalta erilaiset toimijatahot (ammattilaiset, sote-palvelujen tuottajat, oppilaitokset jne.), jotka tarvitsevat kokemusasiantuntijoita tuomaan kokemusperäistä tietoa ammattilaisille, opiskelijoille ja asiakkaille erilaisiin toimintaympäristöihin ja erilaisin työtehtävin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA

Kokemusasiantuntijoiden työtehtävien välitystoiminta on tarpeen, jotta kokemusasiantuntijat pääsevät toteuttamaan kokemusasiantuntijatehtäviä eri toimintaympäristöihin, saavat tukea ja työnohjausta tehtävien toteuttamiseen sekä tukea asianmukaiseen palkkaukseen, mikäli ei toimita vapaaehtoisina. Käytännössä kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen toteutuu työkeikkojen välittämisen ansiosta.

TOTEUTUS

Kokemusasiantuntijuutta tarvitseva taho ottaa yhteyttä kokemustoimijoiden työtehtävien välitystä tekevän järjestön työntekijään ja kertoo, millaiseen tilanteeseen tarvitsee kokemusasiantuntijaa. Työntekijä välittää pyynnön henkilölle, joka voisi olla sopiva hoitamaan tehtävän. Kokemustoimija ottaa halutessaan tehtävän vastaan ja toteutuksesta sovitaan yhdessä. Työn välittäminen toteutuu toimeksiantoina, jolloin osaamisen tilaajalla ja osaamisen tarjoajalla on riittävä yhteisymmärrys toteutuksesta: millaista kokemusta ja osaamista tarvitaan, millaisesta työtehtävästä on kyse (toiminnan luonne, vastuu, aika, paikka, kohderyhmä jne.). Työn välittäjä tukee osapuolia sovittamaan tarpeen ja työn toteutuksen yhteen. Kokemustoimija saa tukea toimintaa koordinoivalta taholta myös kokemustoimijatehtävän jälkipuintiin. Valmennusta ja tukea tarjotaan lisäksi ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneet vahvistamaan kokemusasiantuntijoiden osaamisen hyödyntämistä työssään.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

OSALLISUUDEN OSA-ALUEET: KOKEMUSTOIMIJOIDEN TEHTÄVIEN VÄLITYSTOIMINTA LISÄÄ OSALLISUUTTA

1) Osallisuus omassa elämässä: Kokemustoimijoiden työtehtävien välitystoiminnassa keskeistä on hyväksyvän kohtaamisen periaate ja kokemusasiantuntijoiden kiinnittymisen parantaminen muun muassa anti-stigmatyötä edistämällä ja yhteistyöllä hoitotahojen kanssa.

2) Osallisuus vaikuttamisen prosesseissa: Toimintaan osallistuvat kokemusasiantuntijat yhteiskehittävät palveluja ammattilaisten kanssa ja tekevät asennevaikuttamistyötä. Kokemusasiantuntijuutta voi hyödyntää myös muussa yhdistystoiminnassa ja vapaaehtoistoiminnan tukena.

3) Osallisuus yhteisestä hyvästä: Kokemusasiantuntijat tarjoavat välitystoiminnan mahdollistamana ja sen tuella kokemusperäistä tietoa sekä vertaisille että ammattilaisille. He saavat oman äänensä kuuluville ja heidän kokemuksiaan arvostetaan. Toisen kokemuksesta kuuleminen voi myös herättää toivoa vertaisissa.

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja:

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Sokran arvio toimintamallista: Kokemuksia välittäen: Kokemustoimijoiden työtehtävien välitystoiminta 14.12.2018

Vinkit toimintamallin soveltajille **

KEHITTÄJÄT

Kokemus kohottaa -hanke (ESR 19.12.2016–30.11.2018), Balanssi ry.

Kokemus kohottaa -hankkeen verkkosivut

SAMANKALTAISTA TOIMINTAA ON KEHITETTY MYÖS:

Mielen ry:n kokemusasiantuntijatoiminta

A-klinikkasäätiön KokeNet

Kansikuva
Kokemuksia välittäen – kokemustoimijoiden työtehtävien välitystoiminta-toimintamallin kansikuva.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis