Kokemusasiantuntijuutta taiteen keinoin on koulutusmalli, jossa kokemusasiantuntijat käyttävät taiteen keinoja ja menetelmiä oman tarinansa kertomisessa. Koettu kokemus tulee taiteen keinoin toipujalle helpommaksi kertoa ja ymmärrettävämmäksi kuulla

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kokemusasiantuntijuutta taiteen keinoin
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemusasiantuntijuutta taiteen keinoin on koulutusmalli, jossa kokemusasiantuntijat käyttävät taiteen keinoja ja menetelmiä oman tarinansa kertomisessa. Koettu kokemus tulee taiteen keinoin toipujalle helpommaksi kertoa ja ymmärrettävämmäksi kuulla

Toteutuspaikka
Koulutusmallia on mahdollista soveltaa lähi- ja hybriditoteutuksena
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Luotu

29.03.2021

Viimeksi muokattu

12.05.2022
Ratkaisun perusidea **

Kokemusasiantuntija taiteen keinoin on koulutusmalli, jossa kokemusasiantuntijat käyttävät taiteen keinoja ja menetelmiä oman tarinansa kertomisessa. Koettu kokemus tulee taiteen keinoin toipujalle helpommaksi kertoa ja ymmärrettävämmäksi kuulla. 

Usein elämän kriisikokemukset voivat olla hyvin vaikeita pukea rationaalisiksi sanoiksi ihmiselle, joka ei välttämättä ole kokenut mitään vastaavaa. Kun kyse on sisäisestä kokemuksesta, jäävät kuvaavat sanat usein laihoiksi niin kertojalle kuin kuulijalle. Taide viestintämuotona auttaa rakentamaan ymmärrystä. 

Toiminnan tarkoituksena on tukea mielenterveystoipujien hyvinvointia mahdollistamalla alusta, jolla he voivat tutkia ja jäsennellä omaa tarinaansa taiteen keinoin. 

Koulutusmalli on kehitetty Taiteen Sulattamon Kaunis mieli -hankkeessa vuosina 2018-2020. 

Toimintaympäristö **

Kokemusasiantuntija taiteen keinoin - kouluttajan oppaan kirjoittajat Metsälintu Pahkin ja Annukka Valo ovat avanneet teorioita ja käytäntöjä, joihin koulutusmalli pohjautuu:

 • Koulutusmallin didaktiikka pohjautuu sosiokulturaaliseen- ja humanistiseen oppimiskäsitykseen. Opetus etenee yhteistoiminnallisina sekä kehollisina metodeina, joissa lähdetään liikkeelle oppijoiden omista kokemuksista. Ohjaajalle tärkeitä työvälineitä ovat lähikehitysvyöhyke, ohjaava opetus sekä reflektointi. 
 • Oppimisprosessin edetessä vastuu siirtyy ohjaajalta oppilaalle, mikä samalla tukee myös koulutuksen sisältämää toipumisorientaatiota 
 • Koulutusmallissa on otettu huomioon erilaiset oppijat ja oppimisen tavat. Tässä yhteydessä erilaisilla oppijoilla viitataan henkilöihin tai ryhmiin, joilla on haasteita oppimisessa ja oppimisvaikeuksia. 
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kokemusasiantuntija on henkilö, joka on käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen, ja jolla on omakohtaista kokemusta jostakin psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta, vammasta tai muusta vaikeasta elämäntilanteesta. 

Kokemusasiantuntijat tekevät tärkeää työtä tietoisuuden lisääjinä, palveluiden kehittäjinä ja tasa-arvon puolestapuhujina. Kokemusasiantuntijat lisäävät ymmärrystä ihmisten välille.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Koulutuksen rakenne:

 • 90-100 kontaktiopetustuntia (sis. tauot)
 • Koulutuskerran pituus 3-6h
 • Kokoontumisia 1-3 kertaa viikossa
 • Koulutuksen pituus noin kolme kuukautta 

Koulutuksen sisältö:

 • Oman kokemustarinan kirjoittaminen ja jakaminen ryhmässä
 • Vuorovaikutus ja itseilmaisu
 • Eri taidemenetelmiin (teatteri, draama, liike, kuva, musiikki jne) tutustuminen
 • Oman kokemustarina-kokonaisuuden valmistaminen
 • Harjoitusesiintyminen yleisölle
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kaunis mieli -hanke saavutti merkittäviä tuloksia, tärkeimpänä Kokemusasiantuntija taiteen keinoin -koulutusmalli. Hankkeen tiimoilta koulutetaan nyt myös kokemusasiantuntija-kouluttajia. 

Kokemusasiantuntija-koulutukset 

Kokemusasiantuntijakoulutukset on jalkautettu myös muualle Suomeen. Vuosina 2019-2020 koulutuksia järjestettiin Lahdessa, Oulussa, Seinäjoella ja Kouvolassa. Koulutuksia on tarkoitus järjestää vuoden 2021 aikana myös Porissa, Kotkassa ja Turussa. 

Taiteen Sulattamo pyrkii tarjoamaan koulutusta, kokemusasiantuntiijatoimintaa ja asiantuntijuutta järjestökentän käyttöön valtakunnallisesti ja kehittämään toimintaa edelleen. 

Kokemusasiantuntijan tilaaminen

Koulutuksen käyneen kokemusasiantuntijan voi myös tilata esimerkiksi sotealan oppilaitoksiin osaksi opetusta, ammattilaisten koulutuksiin, seminaareihin tai tapahtumiin

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Koulutusmallin käyttö vaatii, että organistaatiossa on riittävää pedagogista ja taiteellista osaamista. Taiteen Sulattamoa voi konsultoida koulutusmallin käyttöön liittyen.

Koulutusmallista on tehty Kokemusasiantuntija taiteen keinoin -kouluttajan opas. Opas on suunnattu koulutusmallia soveltaville kouluttajille koulutustyöhön. Opas sisältää tietoa koulutuksen rakenteesta, teoriamateriaaleista, harjoituksista sekä kouluttajan omasta kehitystyöstä.

Lisätietoa koulutusoppaasta saat tiedustelemalla Taiteen Sulattamolta:
info@taiteensulattamo.fi

Kansikuva
Mies esiintyy ja pitää paperia kädessään. Taustalla näkyy diaesitys

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Ilmiöt