KuusOTSO: Etsivän, kohtaavan ja jalkautuvan sosiaalityön kehittäminen

Kela –yhteistyötoimintamalli. Asiakaspalvelua ajanvarauksella kerran viikossa. Monialainen yhteistyö.
Ohjaus- ja neuvontapuhelin -palvelu. Akuutin sosiaalityön ohjaus ja neuvonta.
Matalan kynnykset kohtaamispaikat / Kohtaamo PopUpit​ -kokeilut. Jalkautuva sosiaalityö.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
KuusOTSO: Etsivän, kohtaavan ja jalkautuvan sosiaalityön kehittäminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kela –yhteistyötoimintamalli. Asiakaspalvelua ajanvarauksella kerran viikossa. Monialainen yhteistyö.
Ohjaus- ja neuvontapuhelin -palvelu. Akuutin sosiaalityön ohjaus ja neuvonta.
Matalan kynnykset kohtaamispaikat / Kohtaamo PopUpit​ -kokeilut. Jalkautuva sosiaalityö.

Toteutuspaikka
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä, sosiaalitoimistot Alavus, Ähtäri, Kuortane, Soini
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

10.12.2021

Viimeksi muokattu

11.02.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

1. Moniammatillinen Kela –yhteistyötoimintamalli

Moniammatillisen asiakastyön toimintamallin kehittäminen:  
Kelan
asiakasneuvoja tavattavissa Alavuden sosiaalitoimistossa 3.2.2021 alkaen, 1 pv/vko ajanvarauksella.
- Palvelulle on selkeä tarve – Alavudella ei Kelan toimipistettä
- Sosiaalitoimiston edessä postilaatikko, jonne voi jättää valmiita hakemuksia + lisäksi käytössä Kelan kirjekuoria, jonne kootaan Kelan postia
- Sosiaalihuollon työntekijät voivat välittää yhteydenottopyyntöjä ja varata aikoja Kelan asiantuntijalle, tehostuu kun Kelan aikoja voi varata Suomi.fi tunnuksella
- Pidetty yhteisiä neuvotteluja moniammatillisesti (käynneillä mukana asiakas + oma sos.tt tai –ohjaaja + Kelan asiakasneuvoja) = kokonaisvaltainen kuva asiakkaan tilanteesta
- Kelan asiakasneuvoja ottanut asiakkaita myös ”lennosta”, jos ei ole ollut varattuja aikoja
- Käynnistetty yhteinen Teams-tapaaminen keskiviikko-aamuisin, jonka kautta myös alueen muista kunnista sosiaalihuollon työntekijät pystyvät konsultoimaan Kelan asiantuntijaa
- Ajanvaraus Suomi.fi-tunnuksilla asiakkaille
- Kelan asiakasneuvoja mukana Kohtaamo PopUp:ssa

2. Ohjaus- ja neuvontatyön toimintamalli

Ohjaus- ja neuvontatyön toimintamallin kehittäminen

- Työryhmässä päädytty laajentamaan palveluaikaa 2.8 alkaen jokaiselle arkipäivälle klo 9-10.30
- Laadittu markkinointiteksti nettisivuille ohjaus- ja neuvontapalvelusta 
- Puheluista pidetty tilastoa 3 kuukauden ajan alkuvuodesta 2021 ajan ja puhelujen määrät vaihdellut 0-6 puhelua päivässä  
- Tarve on painottunut selvästi aikuissosiaalityöhön, vain muutamia puheluja lapsiperhepalveluihin liittyen 
- Sosiaalityön ohjausta ja neuvontaa, sosiaaliohjaaja hoitaa puheluissa tulleet akuutit tapaukset mahdollisimman pitkälle itse
- Etsivän työn työorientaatio on tunnistettavissa osaksi ohjauksen ja neuvonnan työtapa. Ohjauksessa ja neuvonnassa on tärkeä tunnistaa asiakkaan huoli ja tuen tarve.
- Jos asiakkuus jo olemassa ja asia vaatii enemmän selvittelyjä, ohjaus omatyöntekijälle
- Toimintamalli kuvattu ja laadittu prosessikaavio

3. Matalan kynnykset kohtaamispaikat / Kohtaamo PopUpit

Matalan kynnyksen palveluilla pyritään saavuttamaan asiakkaita, jotka ovat jääneet syystä tai toisesta palvelujärjestelmän ulkopuolelle. Näin ollen matalan kynnyksen palveluilla voidaan lisätä sosiaalista osallisuutta, erityisestihuono-osaisten parissa. Matalan kynnyksen palveluiden tavoitteena on, että kynnys hakeutua palveluihin olisi mahdollisimman alhainen. 

- Kohderyhmä: Aikuisväestö (= yli 30 –vuotiaat työikäiset) ja ikäihmiset
- Matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa palveluihin elämän eri tilanteissa
- Tupalassa Alavudella / Keskiviikko-iltapäivät klo 14-17
27.10. / Aikuisväestö/työikäiset
24.11. / Ikäihmiset

Toimintaympäristö **

Viime vuosina keskitytty maakunnallisten sosiaalityön rakenteiden ja tiedonhallinnan kokonaisuuden hallintaan ja sosiaalityön suoraan asiakkaita palveleva toiminta on jäänyt tämän jalkoihin. ​Sosiaalityö on niin sanotusti etääntynyt järjestelmien taakse. 

Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden selviytyminen nykyisessä digitaalisessa palvelujärjestelmässä on haasteellista. ​ 

KuusOTSOn päämäärä  

  • Kehittää sosiaalityötä asiakaslähtöisempään ja asiakasta kohtaavampaan työotteeseen, jolla turvataan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien mahdollisuudet yhteiskunnalliseen toimimiseen ja osallisuuteen. ​ 

  • Kehittää etsivää ja kohtaavaa sosiaalityötä sekä matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja.  

KuusOTSOn tavoitteet 

  • Kehittää maaseutumaiseen ympäristöön soveltuvia tapoja etsivään sosiaalityöhön 

  • Vahvistaa asiakasta kohtaavaa ja asiakaslähtöistä sosiaalityötä 

  • Jalkauttaa sosiaalityötä lähemmäs asiakasta heidän toimintaympäristöihinsä luomalla mm. matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat asiakkaat

Työikäiset ja ikäihmiset, ei palveluissa olevat asiakkaat

Ohjausta ja neuvontaa tarvitsevat asiakkaat, akuuttia sosiaalityötä tarvitsevat asiakkaat

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

1. Moniammatillinen Kela –yhteistyötoimintamalli

- Palvelun saavutettavuus parantunut asiakkaille, Alavudella ei fyysistä Kelan toimipistettä – kaikki eivät osaa eivätkä kykene eri syistä käyttämään verkko- ja puhelinpalveluja.

- Kelan toiminta on arvokas lisä alueen kuntalaisille ja sujuvoittaa yhteistyön tekemistä Kelan kanssa.  

- Paljon palveluita tarvitsevien yhteinen tilannearviointi on kehittynyt ja moniammatillinen yhteistyö. 

- Kelan työntekijät nähneet arvokkaana myös alueella olemisen.  

- On saatu ”kasvot” Kelan työntekijöille ja kanava nopeaan tiedonsaantiin asiakaskysymyksissä.

- Sosiaalitoimiston toimistosihteerit työllistyneet erilaisista Kela-kyselyistä, tiedotus/markkinointi nähdään erittäin tärkeänä.

2. Ohjaus- ja neuvontatyön toimintamalli

- Ohjaus- ja neuvontapuhelun avulla saatu hoidettua pienimuotoiset neuvontatehtävät/akuutit työt – laadukasta matalan kynnyksen palvelua

- Puhelumäärät vaihtelee päivittäin 0-10 kpl/päivä/syksyn 2022 tilanne

- Työntekijän varattava aikaa neuvonta-ajan jälkeen kirjaamiseen ja asioiden, yksi iso case saattaa muuttaa koko päivän aikataulun

- Ohjauksen- ja neuvonnan käyttöönotto on helpottanut selvästi muiden työntekijöiden puhelinruuhkaa.

- Laajennettu palveluaika on selkeämpi myös vaihteen sekä yhteistyökumppaneiden näkökulmasta - joka päivä on numero mihin asiakkaan voi ohjata soittamaan, eikä näin kuormiteta alueen muita työntekijöitä, jos asiaa selviää ohjauksella ja neuvonnalla.

- Vältytään asiakkaan pompottamiselta

- Päädytty siihen, että palvelu kohdennetaan jatkossakin vain aikuissosiaalityön asiakkaille, koska sille nähdään olevan selkeä tarve. Lisäksi näkemykseen vaikutti se, ettei Kuussotella ole ns. palveluohjaajaa, joka keskittyisi vain ohjaukseen ja neuvontaan.

- Työryhmässä suunniteltu markkinointiteksti nettisivuille laitettavaksi ja tehtiin prosessikaavio ohjaus- ja neuvontapalvelusta.

- Markkinointi/KuusSoten nettisivut, flyerit

3. Matalan kynnykset kohtaamispaikat / Kohtaamo PopUpit

- Järjestettiin 2 PopUp –tapahtumaa

- Ei tavoittanut asiakkaita

- Markkinointi: KuusSoten nettisivut, Facebook, paikallislehden tapahtumakalenteri, kaupungin tapahtumakalenteri, terveyskeskuksen ja kirjaston ilmoitustaulut, sosiaalitoimiston aula ja huoneissa flyerit, kuntouttavan työtoiminnan paikat

- Pohdintaa: Onko ”erikseen järjestetyllä” tapahtumalla liian korkea kynnys pienellä paikkakunnalla? Mietitään vaihtoehtona esim. jalkautuminen eri tapahtumiin, terveyskeskukseen, paikalliseen marketiin tms.

- Kokeillaan mahdollisesti kevään-kesän 2022 aikana

Vinkit toimintamallin soveltajille **

1. Moniammatillinen Kela –yhteistyötoimintamalli
Mallin käyttöönotto suhteellisen yksinkertaista. Ratkaistavat asiat: Tila ict-ratkaisuineen, henkilöstöresurssit, yhteistyö toimijoiden välillä, tiedottaminen ja markkinointi. Soveltuu käytettäväksi pienillä paikkakunnilla, jossa ei saatavilla palvelua.

2. Ohjaus- ja neuvontatyön toimintamalli
Ohjaus- ja neuvontatyön mallin soveltaminen: työryhmä, jonka vastuulla mallin toteuttaminen on. Henkilöstöresurssi ja työnjako. Puhelimeen vastaaminen vie yhden henkilön työresurssin vähintään puoli päivää. Puheluihin vastaavien henkilöiden poissaoloihin varautuminen. Henkilön, joka puhelimeen vastaa, tulee tuntea alue ja sosiaalipalvelut alueella, sekä tunnistaa asiakkaan palvelun tarve ja laatu.

3. Matalan kynnykset kohtaamispaikat / Kohtaamo PopUpit
Onko ”erikseen järjestetyllä” tapahtumalla liian korkea kynnys pienellä paikkakunnalla? Tulisiko jalkautua esim. eri tapahtumiin, terveyskeskukseen, paikalliseen marketiin tms. Tiedotus ja markkinointi - miten tavoitetaan kaikista heikoimmassa asemassa olevat asiakkaat. 

 

 

 

Kansikuva
kansi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis