Lihavuuden moniammatillinen hoito, Kainuun hyvinvointialue, Sujuvat palvelut valmennus, (RRP, P4,I1)

Kehitetään lihavuuden moniammatillista hoitopolkua, painopisteenä moniongelmainen asiakas. Moniongelmaisuus voi tarkoittaa mielenterveydellisiä haasteita ja sosiaalisen tuen tarpeita somaattisten ongelmien lisäksi. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lihavuuden moniammatillinen hoito, Kainuun hyvinvointialue, Sujuvat palvelut valmennus, (RRP, P4,I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitetään lihavuuden moniammatillista hoitopolkua, painopisteenä moniongelmainen asiakas. Moniongelmaisuus voi tarkoittaa mielenterveydellisiä haasteita ja sosiaalisen tuen tarpeita somaattisten ongelmien lisäksi. 

Toteutuspaikka
Kainuun hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Maija Pasanen

Luotu

16.05.2024

Viimeksi muokattu

26.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa moniongelmaisen asiakkaan lihavuuden hoito on oikea-aikaista ja moniammatillisuutta hyödyntävää. Asiakkaan hoito on sujuva prosessi ja Käypä hoito -suosituksen mukaista. 

Toimintaympäristö **

Kainuussa 20-64-vuotiaissa lihavien osuus on noussut vuosien  2020-2022 välisenä aikana (23,1 %  -> 29,5%). Lisäksi mielenterveyden haasteet ja sosiaalisen tuen tarve ovat yleisiä aikuisväestössä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakasryhmä: 

 • Aikuiset 18-65 vuotiaat ​

 • Useampia ongelmia eri elämän osa-alueilla ​

 • Useampia sairauksia​

 • BMI yli 30​

 • Halu lihavuuden hoitoon​

   

  Asiakasymmärrys on kerrytetty työpajatyöskentelyllä hyödyntäen arkityötä tekevien kokemusperäistä tietoa ja kehittäjäasiakkaan kokemuksia. Lisäksi on hyödynnetty tutkimustietoa asiasta. 

   

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Koulutus alkukartoituskyselyn käytöstä, lihavuuden puheeksi ottamisesta ja lihavuuden hoidosta. Yhteistyö muiden kehityshankkeiden kanssa, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä. Tiedottaminen toimintamallista organisaatiossa. Riittävä työaikaresurssi kehittäjille ja rahoitus koulutusten järjestämiseen. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin kehittäminen on kesken. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin kehittäminen on kesken. Kehitystyö on opettanut, että kehitystyötä tekeville työntekijöille tulisi olla riittävästi resursoitua aikaa kehitystyöhön. Lisäksi suunnitelmien käytäntöön saattamiseen on varattava riittävästi aikaa. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä