Liikuntakalenteri ikäihmisten ja ammattilaisten avuksi

Eri toimijoiden järjestämä ikääntyneiden liikuntatoiminta kootaan yhteiseen liikuntakalenteriin, mistä ilmenee järjestäjä yhteystietoineen, liikuntatoiminnan sisältö, tasoryhmä, paikka, aika ja esteettömyys. Jakelun on oltava kattava ja myös verkossa helposti saatavilla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Liikuntakalenteri ikäihmisten ja ammattilaisten avuksi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Eri toimijoiden järjestämä ikääntyneiden liikuntatoiminta kootaan yhteiseen liikuntakalenteriin, mistä ilmenee järjestäjä yhteystietoineen, liikuntatoiminnan sisältö, tasoryhmä, paikka, aika ja esteettömyys. Jakelun on oltava kattava ja myös verkossa helposti saatavilla.

Toteutuspaikka
Kuntien liikuntatoimet, sosiaali- ja terveystoimi yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Muu ministeriö
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Saila Hänninen

Luotu

30.06.2020

Viimeksi muokattu

30.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Kalenteri sisältää tiedot ikäihmisille suunnatuista säännöllisesti kokoontuvista sisä- ja ulkoliikuntaryhmistä, joiden sisältö kuvataan mahdollisimman tarkasti, jotta ikäihminen löytää itselle sopivan ryhmän tai ammattilainen osaa ohjata iäkkään sopivaan ryhmään.
- kenelle ryhmä on tarkoitettu
- toiminnan sisältö ja tavoite
- paikka ja aika
- yhteystiedot lisätietoja varten
- mahdollinen osallistumismaksu
- muut mahdolliset tiedot esim. tilan esteettömyys, apuvälineet, avustajat, kuljetus ryhmään

Oikeanlaisen ryhmän löytämisessä auttaa luokitus jossa ryhmät on jaoteltu toimintakyvyn mukaan esim:
1. Toiminta- ja liikkumiskykyiset ikäihmiset; Liikunnan toteutus ei oleellisesti poikkea nuorempien aikuisten liikunnasta.
2. Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneet ikäihmiset; Ohjattujen ryhmien toteutus vaatii soveltamista. Ryhmäläisillä voi olla usein liikkumisen apuväline käytössä. Ryhmien tulee olla pienempiä, jotta toiminta on turvallista.
3.Toiminta- ja liikkumiskyvyltään huomattavasti heikentyneet ikäihmiset; Tähän ryhmään kuuluvat ovat esimerkiksi laitoksissa asuvat ikääntyneet ja toiminta tapahtuu usein päivätoiminnan yhteydessä. 

Kalenteriin voi sisällyttää myös tietoa yleisimpien liikuntapaikkojen osoitteista ja aukioloajoista, liikkumisen apuvälineiden lainauspaikoista, mahdollisuuksista ulkoilu- ja liikunta-avustajiin sekä mahdollisista ikäihmisten liikunnan alennuskorteista. Kalenterissa voidaan kertoa myös tietoat tulevista liikuntatapahtumista, vertaisohjaajakoulutuksista, ikäihmisten liikuntasuosituksista ja liikunnan hyödyistä ikääntyessä sekä antaa vinkkejä ja ohjeita omatoimiseen kotivoimisteluun.

Toimintaympäristö **

Laadukkaaseen ikäihmisten liikuntatoiminnan järjestämiseen kuuluu siitä tiedottaminen. Liikuntaan osallistumisen perusedellytys on, että niin ikäihmisille, omaisille kuin ammattilaisillekin on saatavilla helposti tietoa paikkakunnalla tarjolla olevasta liikuntatoiminnasta. Kattavan ja selkeän tiedottamisen avulla voidaan auttaa ja tukea ikäihmisiä liikunnan aloittamisessa ja harrastamisessa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat ikäihmiset ja heidän omaiset sekä vapaaehtois- ja vertaisohjaajat, jotka haluavat tietoa sopivista liikuntaryhmistä, -neuvonnasta ja -paikoista. Toisaalta myös eri ammattilaiset tarvitsevat tietoa liikuntaneuvonnan ja liikunnan palveluohjauksen tueksi.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Esimerkki liikuntaryhmän kuvauksesta:

Tasapaino- ja voimaryhmä (1.9.-15.12.2015)
Aika: Tiistaisin klo 10.00-11.00
Paikka: Keskuskoulun liikuntasali (Keskuskatu 7)
Kuvaus: Ryhmä on tarkoitettu ikääntyneille liikkumiskyvyn säilyttämisestä kiinnostuneille naisille ja miehille. Liikkumisen apuvälineen käyttö, kuten kävelykeppi tai rollaattori ei ole ryhmään osallistumiselle.
Tavoitteena on tasapainon, lihasvoiman ja liikkumiskyvyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä ilo ja virkistyminen. Osallistumismaksu: 2€ kerta
Ohjaaja: Risto Reipas, fysioterapeutti
Lisätietoja: Liikuntatoimi puh. 040 123 4567

Kansikuva
Kolme iäkästä miestä kuuntelemassa ohjeita likuntaryhmässä.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Liikunta Markkinointi Harrastustoiminta Asiakas- ja palveluohjaus

Ilmiöt

Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus Osallistuva yksilö

Kohderyhmä

Ammattilaiset Ikäihmiset Omaiset Organisaatiot