Maksuttoman ehkäisyn kokeilu alle 25-vuotiaille (THL)

Maksuttoman ehkäisyn kokeilu alle 25-vuotiaille toteutetaan osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Kokeilun aikana hyvinvointialueet kehittävät omia seksuaali- ja lisääntymisterveyden palvelujaan. THL tukee ja arvioi alueilla tehtävää työtä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Maksuttoman ehkäisyn kokeilu alle 25-vuotiaille (THL)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Maksuttoman ehkäisyn kokeilu alle 25-vuotiaille toteutetaan osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Kokeilun aikana hyvinvointialueet kehittävät omia seksuaali- ja lisääntymisterveyden palvelujaan. THL tukee ja arvioi alueilla tehtävää työtä.

Toteutuspaikka
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhdessä 16 hyvinvointialueen ja Helsingin kanssa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Hanne Vasankari

Luotu

27.01.2022

Viimeksi muokattu

25.04.2023
Toimintaympäristö **

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Väestöliitto ovat suositelleet nuorten maksutonta ehkäisyä jo pitkään. Maksuttoman ehkäisyn järjestäminen vaihtelee Suomessa edelleen alueittain asettaen palvelun käyttäjät epätasa-arvoiseen asemaan. Osassa kunnista maksutonta ehkäisyä ei ole vielä ollenkaan, osassa kunnista se toteutuu tietyin kriteerein ja osassa kunnista maksuton ehkäisy toteutuu kaikille alle 25-vuotiaille. Kunnittaisia eroja on esimerkiksi maksuttomasti tarjottavien ehkäisyvälineiden vaihtoehdoissa ja maksuttomasti tarjotun ehkäisyn pituudessa.

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti toteutetaan vuosina 2022-2023 alle 25-vuotiaille suunnattu maksuttoman ehkäisyn kokeilu osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Kokeiluun osallistuvilla alueilla on mahdollisuus kehittää ja yhtenäistää nuorille suunnattuja seksuaaliterveyspalveluja. Kokeilun tavoitteena on kehittää ehkäisypalveluja kattavasti, jolloin palveluun sisältyy raskauden ja seksitautien ehkäisy monipuolisten ehkäisymenetelmien avulla sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä neuvonta ja seksuaalikasvatus. Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman mukaisesti STM rahoittaa ja linjaa työtä ja THL tukee ja koordinoi alueellisten hankkeiden toimeenpanoa sekä arvioi kokeilun tuloksia. 

Tämä toimintamalli kuvaa maksuttoman ehkäisyn kokeilussa tehtävää työtä THL:n näkökulmasta. Toimintamalli julkaistaan keskeneräisenä ja sitä päivitetään kokeilun kuluessa. Kokeiluun osallistuvat alueet tekevät omat toimintamallinsa alueellisen kehittämisen näkökulmasta.

Kansikuva
Kuvassa on erilaisia ehkäisyvälineitä

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed