Maksuttoman ehkäisyn kokeilu alle 25-vuotiaille (THL)

Maksuttoman ehkäisyn kokeilu alle 25-vuotiaille toteutetaan osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Kokeilun aikana hyvinvointialueet kehittävät omia seksuaali- ja lisääntymisterveyden palvelujaan. THL tukee ja arvioi alueilla tehtävää työtä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Maksuttoman ehkäisyn kokeilu alle 25-vuotiaille (THL)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Maksuttoman ehkäisyn kokeilu alle 25-vuotiaille toteutetaan osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Kokeilun aikana hyvinvointialueet kehittävät omia seksuaali- ja lisääntymisterveyden palvelujaan. THL tukee ja arvioi alueilla tehtävää työtä.

Toteutuspaikka
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhdessä 15 hyvinvointialueen ja Helsingin kanssa
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Hanne Vasankari

Luotu

27.01.2022

Viimeksi muokattu

08.06.2022
Toimintaympäristö **

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Väestöliitto ovat suositelleet nuorten maksutonta ehkäisyä jo pitkään. Maksuttoman ehkäisyn järjestäminen vaihtelee Suomessa edelleen alueittain asettaen palvelun käyttäjät epätasa-arvoiseen asemaan. Osassa kunnista maksutonta ehkäisyä ei ole vielä ollenkaan, osassa kunnista se toteutuu tietyin kriteerein ja osassa kunnista maksuton ehkäisy toteutuu kaikille alle 25-vuotiaille. Kunnittaisia eroja on esimerkiksi maksuttomasti tarjottavien ehkäisyvälineiden vaihtoehdoissa ja maksuttomasti tarjotun ehkäisyn pituudessa.

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti toteutetaan vuosina 2022-2023 alle 25-vuotiaille suunnattu maksuttoman ehkäisyn kokeilu osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Kokeiluun osallistuvilla alueilla on mahdollisuus kehittää ja yhtenäistää nuorille suunnattuja seksuaaliterveyspalveluja. Kokeilun tavoitteena on kehittää ehkäisypalveluja kattavasti, jolloin palveluun sisältyy raskauden ja seksitautien ehkäisy monipuolisten ehkäisymenetelmien avulla sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä neuvonta ja seksuaalikasvatus. Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman mukaisesti STM rahoittaa ja linjaa työtä ja THL tukee ja koordinoi alueellisten hankkeiden toimeenpanoa sekä arvioi kokeilun tuloksia. Kokeilun tulosten perusteella päätetään kokeilun vakinaistamisesta vaalikauden lopulla. 

Tämä toimintamalli kuvaa maksuttoman ehkäisyn kokeilussa tehtävää työtä THL:n näkökulmasta. Toimintamalli julkaistaan keskeneräisenä ja sitä päivitetään kokeilun kuluessa.

Kansikuva
Kuvassa on erilaisia ehkäisyvälineitä

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä