MIELEN S3KTORI - Kolmannen sektorin potentiaali esiin!

Yhteistyötapahtuma terveydenhuollon ja 3. sektorin kesken. Tarkoituksena tuoda 3. sektorin mahdollisuuksia esille potilaille / kuntoutujille / läheisille / ammattilaisille..

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
MIELEN S3KTORI - Kolmannen sektorin potentiaali esiin!
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistyötapahtuma terveydenhuollon ja 3. sektorin kesken. Tarkoituksena tuoda 3. sektorin mahdollisuuksia esille potilaille / kuntoutujille / läheisille / ammattilaisille..

Toteutuspaikka
Satakunnan sairaanhoitopiiri (nyk. Satasairaala)
Paikkakunta tai maakunta
Satakunta
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

23.06.2020

Viimeksi muokattu

23.06.2020
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ideointi

Hankkeen työntekijä / Kehittämisestä vastaava henkilö / Innostunut 3. sektorin edustaja kartoittaa alueen 3. sektorin toimijat. Kartoitustyössä apuna omat verkostot, internet, tiedustelu suoraan toimijoilta, lehti-ilmoitusten seuraaminen, yms. Henkilö kokoaa ryhmän terveyden-/sosiaalihuollon ja 3. sektorin edustajia kasaan. Tapahtuman voidaan päättää olevan erityisesti suunnattu esim. mielenterveyskuntoutujille, per-heille tai pitkäaikaissairaille. Tapahtuman ajankohta, sisältö, mahdollinen teema, paikka, kohderyhmä päätetään yhdessä. Päätetään, päävastuussa järjestelyjen etenemisestä olevat henkilöt/tahot. Päätetään ja listataan, mitä kukakin tekee. Päätetään seuraavan kokoontumisen ajankohta.

Suunnittelutyö

Tarvittaessa porukka kokoontuu ja käy läpi järjestelyjen etenemistä. Tapaamisissa toimijoilla vielä mah-dollisuus tuoda esille uusia 3. sektorin tahoja, joita ei ole vielä huomattu kutsua mukaan. Porukka täyden-tyy hiljalleen. Tapaamisten välissä sovittu henkilö ottaa yhteyttä järjestöihin ja yhdistyksiin, joita ei ai-emmin ole kontaktoitu ja kutsuu mukaan. Jokainen tekee lupaamansa osan järjestelyistä ja hyödyntää omia kontaktejaan.

Tapahtuma

Tapahtuma voi koostua esim. 3 osiosta: 1. Luento-osuus: Tunnetun alan henkilön luento, tunnetun järjestöpuolen edustajan luento, kokemusasian-tuntijan puheenvuoro, tms. (1 tunti) 2. Messuosuus: Messut, joilla 3. sektorin toimijat esittelevät esimerkiksi esittelypöytien avulla toimintaansa Järjestöt voivat jakaa esitteitä, oheistuotteita, tms. 3. Muu ohjelma samanaikaisesti / rinnakkain: Jos tapahtumapaikan lähellä piha-alue, niin makkaranpaistoa tai pihaleikkejä. Jos tila sallii elävän musiikin, niin messujen aikana bändi. Lyhytelokuvan näyttäminen. Arvontoja, onnenpyörä tuo eloa messuihin. Tarjoiluun kannattaa panostaa. Juontaja koettu tarpeelliseksi. Jokaisella taholla kontakteja, jota kautta mahdollista saada maksuttomasti / pienellä hinnalla paikalle oh-jelman pitäjiä (esim. työpajabändit, henkilökunnan erityistaitojen hyödyntäminen, yhdistysten omien tuo-tosten hyödyntäminen, ym.)

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Palautetta on hyvä kerätä kirjallisesti osallistujilta. Palaute on hyvä käydä yhdessä suunnittelemassa ol-leella porukalla läpi. Samalla voi ideoida seuraavaa tapahtumaa ja päättää, kuka on vastuussa järjestelyistä ja koolle kutsumisesta. Vastuuvuoron on hyvä olla kiertävä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tapahtuman myötä kolmannen sektorin ja sairaanhoidon välinen yhteistyö on kokenut merkittävän "boostin" alueella. Myös kolmannen sektorin toimijoiden välisen yhteistyön raportoitiin lisääntyneen merkittävästi yhdessä tekemisen myötä ja hankkeen aikana. Konkreettinen yhdessä tekeminen on luonut helpon pohjan yhteistyön kehittämiselle ja sen ulottamiselle myös muihin osa-alueisiin. Yhteistyön kehittämiselle oli alueella todellinen tarve, johon lähdettiin pureutumaan toimintamallin kautta. Tapahtuman myötä muukin yhteistyö on kehittynyt ja toimijat ovat saaneet luotua uudenlaisia kontakteja.

Toimintamalli on helposti monistettavissa ja siirrettävissä. Toimintamalli on taloudellisesti järkevä sillä jokainen tapahtuman järjestämiseen osallistuva taho osallistuu kustannuksiin itselle mahdollisella panostuksella. Panostuksen ei tarvitse olla puhdasta rahaa, vaan esim. omien kontaktien hyödyntämistä (esim. yhdistyksen bändi, henkilökohtaiset kontaktit, tms.).

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Mielenterveys Yhteistyö Kolmas sektori Järjestöt Tapahtuma

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Koko väestö Nuoret aikuiset Omaiset Paljon palveluita tarvitsevat Työikäiset