Mielentila -podcast on matalan kynnyksen yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön kanava välittää psykoedukaatiota opiskelijoille ja materiaalipankki nuorten kanssa toimiville tahoille liittyen opiskelukyvyn sekä psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Mielentila -podcast
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mielentila -podcast on matalan kynnyksen yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön kanava välittää psykoedukaatiota opiskelijoille ja materiaalipankki nuorten kanssa toimiville tahoille liittyen opiskelukyvyn sekä psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Toteutuspaikka
Tampereen kaupunki, toisen asteen opiskelijahuolto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Luotu

03.10.2022

Viimeksi muokattu

28.11.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Mielentila -podcast tarjoaa matalan kynnyksen psykoedukaatiota ja itsenäisesti toteuttavia harjoitteita psyykkisen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tueksi 10-40 minuutin podcast -jaksojen muodossa. 

Toimintaympäristö **

Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet merkittävästi. Yhä useammat ammattilaiset tarvitsevat vastaanotollaan tietoa näiden haasteiden kohtaamiseen ja materiaalia psykoedukaatioon. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat toisen asteen opiskelijat ja heidän kanssaan työskentelevät tahot. Mielentila -podcastin materiaali soveltuu suurelta osin myös yläasteikäisille, huoltajille ja aikuisille. Asiakkaat ovat olleet mukana suunnittelemassa podcastin logoa ja ehdottamassa aiheita podcastiin. Lisäksi on toteutettu erillisiä opiskelijajaksoja, joissa haastateltavana on ollut kohderyhmään kuuluva toisen asteen opiskelija, jolloin jakson sisältö on suunniteltu alusta loppuun yhdessä opiskelijan kanssa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Mielentila -podcast toteutettiin osana Tampereen kaupungin toisen asteen opiskeluhuollon psykologien yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön tehtäviä. Esihenkilö tarjosi mahdollisuuden käyttää työaikaa Mielentila -podcastin suunnitteluun, toteutukseen ja markkinointiin. Mielentila -podcast tiimiin kuului vuosina 2020-2022 3-4 opiskeluhuollon psykologia ja editointia hoitanut kuraattori. Keväällä 2020 perustettiin työryhmä ja toteutettiin muutamia pilottijaksoja. Lukuvuonna 2020-2021 toteutettiin pääosin psykoedukaatiota sisältävää materiaalia kutsuen vieraiksi muita nuorten parissa toimivia tahoja. Lukuvuonna 2021-2022 otettiin mukaan opiskelijajaksot, jolloin opiskelijoita kutsuttiin mukaan Mielentilan suunnitteluun ja toteutukseen laajemmin. Mielentila -podcastia markkinoitiin nuorten parissa työskentelevälle henkilöstölle ja toisen asteen opiskelijoille. Tampereen kaupunki tuotti mainosmateriaalia, jota käytettiin mm. linja-autojen ja raitiovaunujen infonäytöillä muutamia kertoja vuodessa. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Mielentila -podcastista on tullut kattava psyykkisen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuen materiaalipankki nuorten parissa työskentelevälle henkilöstölle (mm. opettajat, terveydenhoitajat, kuraattorit, psykologit ja nuorisotyöntekijät). Mielentila -podcastia on kuunneltu lähes 20 000 kertaa vuosien 2020-2022 aikana. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Podcast soveltuu hyvin psykoedukaation väyläksi eri kohderyhmille ja eri aiheisiin liittyen. Podcastin suunnitteluun ja markkinointiin tulee käyttää riittävästi aikaa. Yhtenäinen sisältö ja ilme tekevät podcastista helposti lähestyttävämmän ja lisäävät kuunteluita. Podcast -jaksojen pituus kannattaa pitää 10-20 minuutissa, jotta jakso on mahdollista kuunnella esimerkiksi matkalla kouluun tai töihin. Psykoedukaatiota on vaikea vastaanottaa auditiivisesti yli 20 minuutin ajan. Pitkiin jaksoihin kannattaa suunnitella tauot tai jakaa ne osiin. Podcast -jaksot kannattaa käsikirjoittaa ja suunnitella ennakkoon karkeasti. Liian tarkka käsikirjoitus tekee podcastista jäykän, liian väljä taas rönsyilevän. 

Kansikuva
Mielentila -podcast

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis