Miepä asumispalvelujen SAS-työryhmä, Pirkanmaan HVA (RRP, P4, I1)

Pirkanmaan  hyvinvointialueella on suunniteltu ja otettu käyttöön päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen asiakasohjauksessa SAS- (selvitys, arviointi ja sijoitus) työryhmä.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Miepä asumispalvelujen SAS-työryhmä, Pirkanmaan HVA (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan  hyvinvointialueella on suunniteltu ja otettu käyttöön päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen asiakasohjauksessa SAS- (selvitys, arviointi ja sijoitus) työryhmä.  

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tiina Forssell

Luotu

27.05.2024

Viimeksi muokattu

25.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

SAS-työryhmään ohjataan ne asiakkuudet, joille haetaan palvelupyynnöllä tai sosiaalihuollon lähetteellä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista yhteisöllistä  tai ympärivuorokautista palveluasumista. Työryhmään ohjataan uudet palveluun haketuvat asiakkaat tai jos asiakkaalle haetaan siirtymistä yhteisöllisestä asumisesta ympärivuorokautiseen palveluasumiseen.

SAS-työryhmän muodostaa asumisen asiakasohjauksen  sekä sairaalapalveluiden sovituista  työntekijöistä. Asiakkaan palveluun ohjaavan tahon tai omatyöntekijän on myös mahdollista osallistua asiakkaansa asian käsittelyyn.

 SAS-työryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa. Työryhmässä arvioidaan asiakkaan asumisen palvelun tarve ja taso sekä koordinoidaan myös palveluun ohjautumista. Asumisen palvelun päätöksenteosta ja seurannasta vastaa joko asiakkaan omatyöntekijä tai jos asiakkaalla ei ole omatyöntekijää niin asumisen asiakasohjauksesta nimetään vastaava työntekijä hoitamaan asumisen prosessia ja seurantaa. 

Toimintaympäristö **

Pirkanmaan hyvinvointialueen muodostaminen vuonna  2023 alkaen yhdisti samaan sote-alueeseen monta kuntaa. Kunnissa on ollut käytössä eri sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasjärjestelmät ja sosiaalihuoltolain mukaisten  asumisen palveluiden osalta on ollut kunnissa omia puitesopimuksia muun muassa ostopalveluiden hankinnan osalta. Kunnissa on ollut myös eroja siinä, että onko asumispalveluihin arviointi tehty esimerkiksi terveydenhuollon puolella  vai sosiaalihuollon puolella ja sen myötä myös päätöksiä on tehty sekä sosiaalihuollon, että terveydenhuollon järjestelmiin.

Sosiaalihuoltolain 30.12.2014/1301   21 b §:n mukainen yhteisöllinen asuminen oli myös tuonut mukanaan muutoksen. Aikaisempi palveluasuminen muuttui yhteisölliseksi asumisen palveluksi ja siihen liittyvät vaatimukset muun muassa yhteisöllisen kanssakäymisen  tukemisen osalta tai tukipalveluiden osalta haastoivat palveluiden arviointia ja päätöksentekoa niin Pirkanmaan hyvinvointialueella kuin  valtakunnallisesti. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaana on täysi-ikäisiä, joilla on on usein päihde- ja/ tai mielenterveysongelmien vuoksi vaikeuksia pärjätä asumisessaan ja arjen asioiden hoitamisessa kuten esimerkiksi siivoaminen, ruokahuolto, hygienia, talousasiat tai kodin ulkopuolella liikkuminen.  Asiakkailla voi olla toimintakyvyn alentumista ja hoivan tarve on noussut. Osalla asiakkaista on myös yöaikaisen hoivan tarvetta. 

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden palveluverkkoselvitystä  varten kerättiin tietoa koko hyvinvointialueen asiakkaiden määristä ja sijoittumisesta eri asumisen palveluihin.  Lineaarisen ennusteen mukaan  asumispalvelujen asiakasmäärät ovat kasvaneet vuosittain asumispalveluissa ja ennusteen mukaan asiakasmäärien kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa. Palveluiden ostohinnoissa on myös tapahtunut nousua. 

Yhteisöllisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaille tehtiin asiakaskysely ostopalveluiden kilpailutuksen yhteydessä. Tuetun ja tukiasumisen palveluissa oleville asiakkaille tehtiin myös  huhtikuussa 2024 asiakaskysely, jossa kyseltiin asiakaskokemusta. Kyselyn perusteella asiakkaat oli hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun  esim NPS tulos oli 51 ( asiakaskyselyyn vastanneita oli 122). 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

SAS-työryhmä on otettu käyttöön toukokuussa 2024.  Toimintamallia  jatkokehitetään työryhmän toiminnan aikana ja saadun kokemuksen perusteella.  Koko Pirkanmaan alueella käyttöönotettava palvelupyyntö keväällä 2024, toimii  työryhmän arvioinnin yhtenä apuvälineenä.  SAS-työryhmän toiminnan myötä asumisen asiakasohjauksen ja palveluun ohjaavien sosiaalihuollon ammattilaisten ymmärrys palveluun ohjaamisesta ja palvelukriteereistä yhtenäistyy samoin kuin asumisen palvelun prosessi yhtenäistyy koko hyvinvointialueella  

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt