Etunimi
Tiina
Sukunimi
Forssell
Organisaatio
Pirkanmaan hyvinvointialue

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
Asumispalvelut
Mielenterveys
Aikuissosiaalityö
RRP
Prosessien kehittäminen

Minun tiimini palvelun mainos.
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Monialaisuus
Yhteistyö

Minun tiimini -toimintamalli Lempäälässä
Toimintamalli
Monialaisuus
Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Suun terveydenhuolto
Järjestöt

Minun tiimini kuvaus lyhyesti
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Monialaisuus
Perusterveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Järjestöt

Ehdotettu tuetun asumisen ja ympärivuorokautisen tai yhteisöllisen asumisen prosessi.
Toimintamalli
Asumispalvelut
Päihdepalvelut
Mielenterveyspalvelut
Sosiaalihuolto
Monialaisuus

STOP- työryhmän mainoskuva
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Monialaisuus
Yhteistyö

Suostumus monialaiseen tiedonvaihtoon tarvitaan monialaisen työn mahdollistamiseen.
Toimintamalli
Asiakastyö
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut

Kokonaisuudet, joissa mukana

Pirkanmaa soteuudistus logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Saatavuus
Hoitotakuu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vaikuttavuus