Muistisairaan hoito- ja palveluketju, Kainuun hyvinvointialue (RRP P4,I1 ja I4)

Toimintamalli kokoaa muistisairaan henkilön tarvitsemat palvelut. Hoito- ja palveluketjussa huomioidaan muistisairaan palvelutarve yhdistäen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalipalveluiden sekä kolmannen sektorin tarjoamat palvelut.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Muistisairaan hoito- ja palveluketju, Kainuun hyvinvointialue (RRP P4,I1 ja I4)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kokoaa muistisairaan henkilön tarvitsemat palvelut. Hoito- ja palveluketjussa huomioidaan muistisairaan palvelutarve yhdistäen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalipalveluiden sekä kolmannen sektorin tarjoamat palvelut.

Toteutuspaikka
Kainuun hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Nina Akbaba

Luotu

21.11.2023

Viimeksi muokattu

03.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Muistisairaiden määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan valtakunnallisesti. Ikääntyminen koskettaa erityisesti Kainuuta, sen ollessa maan kolmanneksi ikääntynein maakunta. Kainuussa diagnosoidaan tällä hetkellä noin 200 muistisairasta vuositasolla, mutta tämä on esiintyvyyteen ja ennusteeseen nähden alidiagnosoitu määrä. Ikääntyvien määrän kasvaessa muistisairauksien esiintyvyys tulee myös lisääntymään. 

Varhainen muistisairauden tunnistaminen ja oikea-aikainen hoidon aloitus lisäävät muistisairaan toimintakykyä ja hyvinvointia sekä vähentävän muistisairauksista aiheutuvia kustannuksia. Muistisairauden edetessä läheiset ja tukiverkostot tarvitsevat tukea arkeensa, jotta turvallinen ja toimintakykyinen kotona asuminen mahdollistuu. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin kohderyhmänä on palveluita käyttävät muistisairaat, muistisairaiden omaiset sekä organisaation henkilöstö. 

Kehittämistyöhön osallistuu muistisairaiden kanssa työskenteleviä organisaation ammattilaisia, kolmannen sektorin toimijoita sekä kehittäjäasiakkaita. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt