Päiväkeskustoiminta ja nuorten päihde- ja riippuvuuspalveluihin pääsyn parantaminen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella (RRP, P4, I1, 3)

Tavoitteena on luoda sosiaalihuoltolain mukainen päiväkeskustoiminnan malli Soiten alueelle. 

Toisena tavoitteena on kehittää nuorten ja nuorten aikuisten päihde- ja riippuvuuspalveluita Soiten alueella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Päiväkeskustoiminta ja nuorten päihde- ja riippuvuuspalveluihin pääsyn parantaminen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella (RRP, P4, I1, 3)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on luoda sosiaalihuoltolain mukainen päiväkeskustoiminnan malli Soiten alueelle. 

Toisena tavoitteena on kehittää nuorten ja nuorten aikuisten päihde- ja riippuvuuspalveluita Soiten alueella.

Toteutuspaikka
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

22.02.2024

Viimeksi muokattu

07.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Toiminnan kehittämisen lähtökohtana on sosiaalihuoltolaissa määritelty velvoite, jonka mukaan hyvinvointialueiden tulee järjestää 1.7.2023 alkaen päiväkeskustoimintaa. 

SHL 24 b § Hyvinvointialueen on järjestettävä päihteitä ongelmallisesti käyttäville henkilöille päiväkeskuspalvelua, jossa perustarpeisiin vastaamisen lisäksi tarjotaan sosiaaliohjausta. Palvelua tulee järjestää myös päihtyneille ja siinä on oikeus asioida nimettömänä.

Nuorten päihde- ja riippuvuuspalveluiden kehittäminen on osa kestävän kasvun hanketta ja sen avulla pyritään parantamaan nuorten ja nuorten aikuisten palveluiden piiriin pääsyä. Hoitotakuun toteutuminen huomioidaan myös tässä kehittämistyössä.   

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittämisen kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset, ikähaarukalla 13-29 vuotiaat. Kehittämistyön alussa on koottu nykyisten palveluiden asiakkailta kokemuksia tähänastisesta päihde- ja riippuvuushoidosta, saadusta avusta sekä kehittämisajatuksia jatkolle.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt