Päivystyksen monikävijän tunnistaminen ja tiedonkulku , Pirkanmaan HVA (RRP, P4, I1)

Päivystyksen monikävijöiden tunnistaminen robotiikan avulla sekä yhteydenottopyynnön lähettäminen perusterveydenhuoltoon tarvittaessa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Päivystyksen monikävijän tunnistaminen ja tiedonkulku , Pirkanmaan HVA (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päivystyksen monikävijöiden tunnistaminen robotiikan avulla sekä yhteydenottopyynnön lähettäminen perusterveydenhuoltoon tarvittaessa. 

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tuija Vuolle

Luotu

26.04.2024

Viimeksi muokattu

06.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Potilaasta kerääntyvän käyntidatan perusteella robotti tekee merkinnän potilastietojärjestelmään reaaliaikaisesti, kun erikseen määritelty käyntimäärä tai muu kriteeri täyttyy. Terveydenhuollon ammattilainen tekee sairaalapalveluissa arvion yhteydenottopyynnön lähettämisen tarpeesta sote-asemalle erillisen kriteeristön perusteella.  Potilaalta kysytään lupa yhteydenottopyynnön lähettämiseen ja hänelle kerrotaan mitä se tarkoittaa. Yhteydenottopyyntö lähetetään Pirkanmaan hyvinvointialueella käytössä olevan yhteisen järjestelmän avulla. Sote-asemille sovitaan 2-3 yhteyshenkilöä, jotka käsittelevät sairaalapalveluista tulevat yhteydenottopyynnöt. Sote-asemille sovitaan käytännöt, miten potilaat ohjataan esim. omahoitajalle, miepä-ammattilaiselle, Minun tiimini -mallin tapaamiseen tai sosiaalipalveluihin. Ns. oikea ammattilainen kontaktoi potilaan ja sopii yhdessä hänen kanssaan jatkoista. Kotihoidon osalta selvitetään mahdollisuutta ohjata sinne suoraan sairaalapalveluista. 

Toimintaympäristö **

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) velvoitetaan, että hyvinvointialue huolehtii mm. palveluja laaja-alaisesti tarvitsevien asiakasryhmien ja asiakkaiden tunnistamisesta, palvelujen yhteensovittamisesta sekä asiakasta koskevan tiedon hyödyntämisestä eri tuottajien välillä.

Pirkanmaalla on tehty selvitystyötä Tays Päivystys Acutan monikävijöiden palvelutarpeista (Järvelä 2019):

  • Vain noin 10% monikävijöistä kävi myös terveyskeskuksessa.
  • Monikävijöistä kaksi kolmesta oli sellaisia, että he olisivat hyötyneet ennemminkin perusterveydenhuollon avusta kuin erikoissairaanhoidosta.
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat kaikki aikuisten päivystyksessä (Tays Acuta ja Valkeakoski) toistuvasti käyvät potilaat. Päivystyksessä toistuvasti käyvistä potilaista kaikki eivät ole esim. monipalveluasiakkaita eikä sellaisia, joista lähetetään yhteydenottopyyntö eteenpäin. Asiakkaita ei ole osallistettu toistaiseksi. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Sairaalapalveluiden ammattilaisille järjestetään koulutusta, johon yhdistetään myös potilaan terveys- ja hoitosuunnitelman hyödyntämistä. Sote-asemilla koulutetaan yhteydenottopyyntöjä käsittelevät ammattilaiset ja tarvittaessa laajemmin. Pitkäaikaissairaiden hoitamisen erityispiirteitä on tarpeen kouluttaa sote-asemien ammattilaisille.  Huolehditaan siitä, että kaikki sote-aseman ammattilaiset tietävät käytännöistä. Lisäksi yhdessä lähijohdon kanssa huolehditaan resurssoinnista, jotta potilas voidaan kontaktoida ja ohjata hänet hoidon tai palvelun piiriin. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Arvioidaan myöhemmin toimintamallin käyttöönoton edetessä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa sote-asemille tai muihin yksiköihin, joista halutaan löytää palveluissa toistuvasti käyvät. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt