POSOTE20: Rakennetaan maakunnallisen ikäkeskuksen palvelulupaus

Laaditaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikäkeskuksen palvelulupaus osana palvelustrategiaa. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE20: Rakennetaan maakunnallisen ikäkeskuksen palvelulupaus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Laaditaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikäkeskuksen palvelulupaus osana palvelustrategiaa. 

 

Toteutuspaikka
Pohjois-Savo
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tiina Kallio

Luotu

15.06.2022

Viimeksi muokattu

29.12.2022
Toimintaympäristö **

Palvelulupauksella hyvinvointialue viestii asukkailleen siitä, miten hyvinvointialue toteuttaa järjestämisvastuullaan olevat palvelut. Palvelujen sisällöt, saatavuus, saavutettavuus, asukasosallisuus, laatu, sote-integraatio ja vaikuttavuus ovat keskeisiä käsitteitä ja palvelulupauksessa määritettäviä tekijöitä. 

Asiakas- ja asukasosallisuuden vahvistamisella vaikutetaan siihen, että pohjoissavolaiset ikääntyneet  kokevat olevansa merkityksellinen osa kokonaisuutta, tulevat kuulluksi asiakkaina ikääntyneiden  palveluissa ja palvelujen suunnittelussa sekä voivat vaikuttaa niihin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Palvelulupauksen laadinnassa hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluihin haluttiin ottaa asiakkaiden, omaisten, henkilöstön sekä johdon ja järjestöjen mielipiteet ja näkemykset huomioon. 

Mielipiteitä ja kokemuksia kerättiin kyselyllä, haastatteluilla, keskustelutilaisuuksissa sekä työpajoissa. 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallia juurrutetaan ja levitetään osaksi arjen toimintaa ikääntyvien palveluissa osana palvelustrategiaa kevään 2023 aikana.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä