Projekti loppuu, mitä jää? Sosiaalisten innovaatioiden juurruttaminen

Julkaisu tarjoaa projektien avuksi sellaisia työvälineitä, jotka auttavat projekteja juurtumaan osaksi ammattilaisten arkea ja jatkamaan siellä vielä projektin loppukahvien jälkeen. Löydät vinkkejä, ajatuksia ja välineitä kehittämisprojektisi juurruttamiseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Projekti loppuu, mitä jää? Sosiaalisten innovaatioiden juurruttaminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Julkaisu tarjoaa projektien avuksi sellaisia työvälineitä, jotka auttavat projekteja juurtumaan osaksi ammattilaisten arkea ja jatkamaan siellä vielä projektin loppukahvien jälkeen. Löydät vinkkejä, ajatuksia ja välineitä kehittämisprojektisi juurruttamiseen.

Toteutuspaikka
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Osuma - osallistamalla osaamista -hanke
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Tekijä

Juhana Salminen

Luotu

25.05.2021

Viimeksi muokattu

25.08.2022
Ratkaisun perusidea **

Ratkaisu perustuu sosiaalisen innovaation juurruttamisen malliin. Keskeistä on huomioida jo hakuvaiheessa mallin kulkeminen koko projektisuunnitelman läpi. Projekti toteutetaan seuraten 4V juurruttamisen mallia, jossa keskeistä on Viestintä, Variointi, Valtavirtaistaminen ja Vakiinnuttaminen. Näiden näkökulmien tueksi julkaisussa on 20 työpohjaa, joiden avulla projektitoimijat voivat suunnitella ja seurata juurramisprosessia projektin eri vaiheissa.

Toimintaympäristö **

Opas on suunnattu etenkin EU-projektien päälliköille ja toimijoille, jotka tähtäävät projektillaan sosiaalisen innovaation kehittämiseen. Useat tulevaisuuden haasteet kiinnittyvät ihmisen tapaan toimia, jonka muutos tapahtuu usein juuri erilaisten sosiaalisten innovaatioiden kautta.  

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat EU-projektien toimijat, joiden projekteissa on tavoitteena tuottaa muutosta ihmisten toimintatapoihin (sosiaalisia innovaatioita), jotta saavutetaan koheesipolitiikan keskeisiä tavotteita. Taustalla on ollut Osallistamalla osaamista (Tp 4, tavoite 9.1) ESR-kauden 2014-2020 koordinaatiohankkeen kokemukset. Koordinaatiotyön puiteissa noin 20 valtakunnallista hanketta jakoi projektipolkuaan ja kokemuksiaan projektien eri vaiheissa. Projekteissa on pilotoitu kulttuurin, liikunnan ja kolmannen sektorin yhteistyönä välineitä nuorten osallisuuden kehittämiseen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Malli on rakennettu siten, että sen käyttäminen alkaa jo projektin suunnitteluvaiheessa ja se tukee projektitoteuttamista koko projektikaaren ajan.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Mallin kehittäminen on tapahtunut eri työpohjia kokeillen ja kehitellen osana Osuma - osallistamalla osaamista valtakunnallisen nuorten osallisuuden kehittämiseen tähtäävän koordinaatiohankkeen toimintaa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Juurruttamisesta ei kannata tehdä mystistä tai vaikean oloista. Työpohjien avulla siitä tulee osa projektitiimin yhteistä projektiarkea.

Kansikuva
Projekti loppuu, mitä jää? Sosiaalisten innovaatioiden juurruttaminen -julkaisun kansikuva.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis