Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen, Kainuun HVA (RRP, P4, I3)

Toimintamallin avulla Kainuun hyvinvointialueella toimeenpannaan rakenteellisen sosiaalityön kansallinen, yhtenäinen ja vertailukelpoinen raportoinnin malli, joka on kehitetty yhteistyössä THL:n ja muiden hyvinvointialueiden kanssa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen, Kainuun HVA (RRP, P4, I3)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin avulla Kainuun hyvinvointialueella toimeenpannaan rakenteellisen sosiaalityön kansallinen, yhtenäinen ja vertailukelpoinen raportoinnin malli, joka on kehitetty yhteistyössä THL:n ja muiden hyvinvointialueiden kanssa.

Toteutuspaikka
Kainuun hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

07.12.2023

Viimeksi muokattu

23.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Rakenteellinen sosiaalityö on sosiaalihuoltolaissa (1301/2014, 7 §) määritelty tehtävä, joka velvoittaa huolehtimaan sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymisestä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Lain (SHL 7 §) mukaan rakenteelliseen sosiaalityöhön kuuluu: 

  • sosiaalihuollon asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottaminen asiakkaiden tarpeista ja niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä tarpeisiin vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun sosiaalihuollon vaikutuksista;
  • tavoitteelliset toimet ja toimenpide-ehdotukset sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä hyvinvointialueen asukkaiden asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi;
  • sosiaalihuollon asiantuntemuksen tuominen osaksi hyvinvointialueen muiden toimialojen ja kunnan suunnittelua sekä yhteistyö yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa paikallista sosiaalityötä sekä muuta palvelu- ja tukivalikoimaa kehittäen.

Kainuun hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä Kainuun alueella. Kainuun hyvinvointialueeseen kuuluu kahdeksan kuntaa, joita ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Hyvinvointialueella toimii rakenteellisen sosiaalityön työryhmä, jossa on edustus sosiaali- ja perhepalveluiden, ikäihmisten palveluiden ja terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden toimialueilta sekä järjestämisen tuesta.

Sosiaali- ja perhepalvelut jakautuvat kolmeen palvelualueeseen: 1) sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, 2) asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelut sekä 3) perheiden tuki ja ostopalvelut. Ikäihmisten palvelut jakautuvat kahteen palvelualueeseen: 1) ikäihmisten asumispalvelut ja 2) ikäihmisten kotihoito. Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut jakautuvat viiteen palvelualueeseen: 1) diagnostiset ja hoidolliset tukipalvelut, 2) kuntoutuspalvelut, 3) lasten ja perheiden terveyspalvelut, 4) mielenterveys- ja riippuvuuksien hoito sekä 5) aikuisten somaattisen osastohoidon, vastaanotto- ja pkl-palveluiden terveyspalvelut. Järjestämisen tuen tehtävänä on yhteensovittaa, ohjata ja valvoa sote- ja pelastuspalvelujen järjestämistä sekä palvelujen tuottamista Kainuun hyvinvointialueen asukkaille. 

Kansikuva
Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt