SAVE-hanke ja asunnottomille nuorille kohdennettu monialainen ja jalkautuva työ

Sote -palvelut yhdistävä monialainen ja jalkautuva työskentelymalli erityisen tuen tarpeessa oleville asunnottomille tai asunnottomuusuhan alla oleville nuorille nuorten asunnottomuuden ehkäisemiseksi, asunnottomuuden keston lyhentämiseksi ja jatkoasumisen turvaamiseksi.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
SAVE-hanke ja asunnottomille nuorille kohdennettu monialainen ja jalkautuva työ
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sote -palvelut yhdistävä monialainen ja jalkautuva työskentelymalli erityisen tuen tarpeessa oleville asunnottomille tai asunnottomuusuhan alla oleville nuorille nuorten asunnottomuuden ehkäisemiseksi, asunnottomuuden keston lyhentämiseksi ja jatkoasumisen turvaamiseksi.

 

Toteutuspaikka
Toimintamallia kehitetään osana Stadin asunnottomuuden vähentämisen ja ehkäisemisen SAVE-hanketta 2020-2022. Hankkeessa nuoriin asunnottomiin kohdentuvan kehittämisen toimeenpano: H:gin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelut / Asumisen tuki
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Tiedosto
"Minne mennä" sote-palveluesite asunnottomille helsinkiläisille, julkaistu myös kaksipuoleisena / esite -muodossa
Sote_esite_netti.pdf (453.65 KB)

Luotu

22.11.2021

Viimeksi muokattu

23.02.2022
Ratkaisun perusidea **

Asunnottomien tai asunnottomuusuhan alla olevien nuorten auttaminen ja asunnottomuuden vähentäminen sosiaali- ja terveyspalvelujen osaamisen yhdistävällä monialaisella ja jalkautuvalla työskentelyllä. Monialaisen työryhmän muodostavat 4 sosiaaliohjaajaa ja 2 sairaanhoitajaa.

Matalankynnyksen monialainen työskentelymme on suunnattu tuetun asumisen jonoissa oleville 18-29 -vuotiaille nuorille sekä niille palvelujen ulkopuolella oleville alle 30-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevan muiden palvelujen ohella ohjausta Asumisen tuen tuetun asumisen piiriin. 

Palvelujen ulkopuolella olevia nuoria tavoitamme jalkautumalla kaduille ja matalankynnyksen toimipisteisiin ja tekemällä tiivistä yhteistyötä matalankynnyksen järjestötoimijoiden kanssa.

Samalla pyrimme vahvistamaan asunnottomien ja asunnottomuusuhan alla olevien nuorten sosiaalityötä- ja ohjausta sekä päihde- ja terveyspalveluja yhteistyössä muiden sote -toimijoiden kanssa asunnottomien nuorten auttamiseksi.   

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallia kehitämme yhdessä Asumisen tuen yli 30-vuotiaille asunnottomille tai asunnottomuusuhan alla oleville suunnatun monialaisen ja jalkautuvan jonotyöryhmän kanssa, joka jatkaa toimintaansa (myös alle 30 -vuotiaat jatkossa) hanketyön päätyttyä. Hankkeessa tehtävän yhteiskehittämisen myötä malli sovitetaan jatkossa osaksi peruspalveluja ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintamallia.  

Kansikuva
Nuorten jonotyön kuva

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä