Luontoon tukeutuvia menetelmiä käytetään työpajatoiminnassa toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamisessa. Luontoympäristö antaa tasaveroisen toimintaympäristön, jossa voidaan löytää merkityksellisyyttä ja hyvinvointia.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Seinätön luontopaja
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luontoon tukeutuvia menetelmiä käytetään työpajatoiminnassa toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamisessa. Luontoympäristö antaa tasaveroisen toimintaympäristön, jossa voidaan löytää merkityksellisyyttä ja hyvinvointia.

Toteutuspaikka
Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla -hanke (ESR 2015–17). Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran & ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Luotu

06.03.2020

Viimeksi muokattu

22.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Luonto ympäristönä auttaa ottamaan etäisyyttä arkeen, antaa kuulumisen kokemuksia, tasaveroisen toimintaympäristön, luontevia tapoja toimia ja mahdollisesti merkityksellistä toimintaa. Luontoa hoitaessa voi myös saada oma osaaminensa näkyville ja tuottaa paikallista hyvää.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Toiminta kiinnittyy osaksi luontoon tukeutuvaa kuntoutustoimintaa. Luontopajat toteutettiin Metsähallituksen varikkoalueella, siperianhuskytarhalla ja islanninhevostallilla.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kuvatun toimintamallin kohderyhmää ovat henkilöt, joille ei ole sopivaa sosiaalista osallisuutta tukevaa kuntoutuspalvelua, sekä henkilöt, jotka käyttävät palveluja päihteiden käytön, mielenterveyden tai muiden arjen hallintaan liittyvien haasteiden takia. Lisäksi kohderyhmää ovat työelämän ulkopuolella olevien kanssa työskentelevät sekä luontoyrittäjät. Välillisiä kohderyhmiä ovat Green Care -palvelujen kehittämisestä kiinnostuneet toimijat.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Luontoon tukeutuvia menetelmiä käytetään toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamisessa. Seinättömässä luontopajassa työpajatoiminta on tuotu luontoympäristöön, maatilalle ja eläintilalle.

Tässä kuvauksessa ja arviointiliitteessä esitellään kolme erityyppistä seinätöntä pajaa, joita on kokeiltu ja kehitetty toimintamallia kehittäneessä hankkeessa.

Yksi paja kokoontuu kerran viikossa Metsähallituksen varikkoalueella, jossa pilkotaan puita kansallispuiston nuotiopaikoille.

Toinen paja kokoontuu siperianhuskytarhalla kerran viikossa: pajalaiset saavat käyttöönsä koiratarhan toimintaympäristön työpanostaan vastaan. Pajalaiset voivat hoitaa koiria koirankoppien siivoamista vastaan. Siivoamiseen osallistuvat osallistujat sekä ohjaajat.

Kolmannessa pajassa käydään viikoittain islanninhevostallilla. Hanke on kehittänyt myös muita luontoon tukeutuvia kuntoutustoiminnan malleja.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

LUONTOPAJA LISÄÄ OSALLISUUTTA

Toiminta lisää osallisuutta omassa elämässä, sillä luonto ympäristönä auttaa ottamaan etäisyyttä arjesta sekä antaa kuulumisen kokemuksia, tasaveroisen toimintaympäristön, luontevia tapoja toimia ja mahdollisesti merkityksellistä toimintaa. Luontoyhteys tuottaa kokemuksen, että on osa suurempaa kokonaisuutta. Toiminta lisää paikallista hyvää, mikäli osallistujat saavat osaamisen näkyville oman viiteryhmänsä ulkopuolella. Yleensä palkkatyönä tehtävästä työstä tulisi kuitenkin maksaa palkka. Luontoympäristöjen ylläpito voi tukea myös ekologista kestävyyttä.

Toimintamalli on osa laajempia osallisuuden edistämisen kokonaisuuksia, jotka kokoavat yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja:

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Sokran arvio toimintamallista: Seinätön luontopaja (8.12.2017) (pdf 300 kt)

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Lue lisää arviointiliitteestä (kohta ARVIOINNIN TULOKSET TIIVISTETTYNÄ **).

Kansikuva
Seinätön luontopaja -toimintamallin kansikuva.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis