Sosiaalisen kuntoutuksen vahvistamisen malli, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, (RRP, P4, I1)

Vahvistetaan ja kehitetään sosiaalista kuntoutusta nuorten aikuisten kohdalla. Luodaan sosiaaliseen kuntoutukseen intensiivisen ja valmentavan tuen malli, jolla tuetaan asiakkaita tehostetummin ja tiiviimmin asiakkuuden alkaessa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalisen kuntoutuksen vahvistamisen malli, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vahvistetaan ja kehitetään sosiaalista kuntoutusta nuorten aikuisten kohdalla. Luodaan sosiaaliseen kuntoutukseen intensiivisen ja valmentavan tuen malli, jolla tuetaan asiakkaita tehostetummin ja tiiviimmin asiakkuuden alkaessa. 

Toteutuspaikka
Päijät-Häme
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Mari Räsänen

Luotu

30.03.2023

Viimeksi muokattu

12.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Päijät-Hämeen alueella työttömyys on monimuotoista ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on paljon. Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat korostuneet ja alueella ylisukupolvinen huono-osaisuus on yleistä. Nämä monimuotoiset haasteet korostuvat erityisesti Lahden alueella, jossa näyttäytyy koko maan keskiarvoa heikompi huoltosuhde, matalampi koulutustaso, korkeampi työttömyys sekä heikompi yleinen terveystilanne. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakkailta kerätään palautetta sosiaalisen kuntoutuksen palvelun päättyessä sekä palvelun aikana. 

Kansikuva
Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt