Sote-apuri 24/7, Kymenlaakson hyvinvointialue (RRP, P4, I2, I4)

Sote-apuri 24/7 tarjoaa asiakas- ja palveluohjausta ajasta riippumatta. Palvelu toimii Kymenlaakson hyvinvointialueen chatrobotin kautta. Sote-apuri 24/7 hyödyntää laajaa ohjauspolkukirjastoa (n < 700) itsehoitoon sekä palveluihin liittyen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sote-apuri 24/7, Kymenlaakson hyvinvointialue (RRP, P4, I2, I4)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sote-apuri 24/7 tarjoaa asiakas- ja palveluohjausta ajasta riippumatta. Palvelu toimii Kymenlaakson hyvinvointialueen chatrobotin kautta. Sote-apuri 24/7 hyödyntää laajaa ohjauspolkukirjastoa (n < 700) itsehoitoon sekä palveluihin liittyen.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue,
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Sonja Kataja

Luotu

29.04.2024

Viimeksi muokattu

17.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson hyvinvointialueen asukkailla on ollut aiemmin käytössä lapsiperheiden palveluissa Pyydä apua -lomake, jonka kautta asukkaat ovat voineet kysyä mieltä painavia asioita matalalla kynnyksellä ammattilaisilta. Kysymyksiin on vastattu 2-3 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Palvelua laajennetaan nyt koskemaan myös muita palveluja.

Kysymysten purkaminen on kuitenkin edellyttänyt aina ammattilaisen manuaalista työtä ja riskinä on, että samat kysymykset toistuvat usein. Tällöin samat vastaukset tuotetaan manuaalisesti uudelleen ja uudelleen, sitoen ammattilaisten resursseja samankaltaisena toistuvaan työhön. Vastauksissa voi myös olla ammattilaiskohtaista vaihtelua, sillä ammattilaisten tieto- ja palveluohjaustaidoissa on vaihtelevuutta.

Kehittämistyössä haetaan ratkaisua, jolla ihmiset saisivat tarpeisiinsa olennaista tietoa ja palveluohjausta oikea-aikaisesti, silloin kun tarve ilmenee. Osittain automatisoidulla toimintamallilla asiakkaiden on mahdollista saada etsimänsä tieto itsenäisesti tai vaihtoehtoisesti ohjautua ottamaan yhteyttä tarpeeseensa nähden asiantuntevimpaan ammattilaiseen tai ammattilaiseen jonka avulla palvelutarvetta on mahdollisuus tarkentaa. Tällöin asiakkaan on mahdollista välttyä "luukulta toiselle" ohjautumiselta, saada tarvitsemansa palvelu tai hoito alkamaan oikea-aikaisemmin ja olla aktiivisempi toimija omassa palveluprosessissaan.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kymenlaakson hyvinvointialueen asukkaat

Kehitystyössä käytetään aiempaa  chatbotin asiakaskäytön statistiikkaa.

Asiakkaita osallistetaan keräämällä käyttökokemusta ja palautetta toimivuudesta, kun ohjauspolku on julkaistu. Testiympäristön käyttöä pohdittu, mutta todettu sen olevan hyötyihin nähden monimutkaista. Chatbot-järjestelmä mahdollistaa kehittämisen samanaikaisesti käyttämisen kanssa.

Kansikuva
Kehä, jossa erilaisia hyvinvointiin liittyviä symboleja. Sokkeloista muodostuva kysymysmerkki korostettu keltaisella ympyrällä. alhaalla EU-logo ja Kymenlaakson hyvinvointialueen logo.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä