Päämääränä on parantaa ja ylläpitää ikääntyneiden hyvinvointia sekä tukea heidän toimintakykyään yhtenäistämällä ohjauskäytäntöjä hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviin palveluihin. Lisäksi luodaan alueelle yhtenäisiä toimintakykyä ylläpitävän liikunnan käytäntöjä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Toimintakykyisenä ikääntyminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päämääränä on parantaa ja ylläpitää ikääntyneiden hyvinvointia sekä tukea heidän toimintakykyään yhtenäistämällä ohjauskäytäntöjä hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviin palveluihin. Lisäksi luodaan alueelle yhtenäisiä toimintakykyä ylläpitävän liikunnan käytäntöjä.

Toteutuspaikka
Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Mari Luonsinen

Luotu

05.10.2022

Viimeksi muokattu

22.02.2023
Toimintaympäristö **

Varsinais-Suomessa ikääntyneiden määrä lisääntyy.  Erityisesti 75 vuotta täyttäneiden ihmisten määrän kasvu tulee olemaan merkittävää seuraavien vuosikymmenten ajan. Varsinais-Suomen maakunassa on 27 kuntaa: suurin kaupunki on Turku (noin 197 900 asukasta) ja pienin kunta on Kustavi (noin 950 asukasta). 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Väestöennusteen mukaan Varsinais-Suomessa 75 vuotta täyttäneiden ihmisten määrä kasvaa seuraavien vuosikymmenten ajan. Suurin osa 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona. Alueellisen hyvinvointikertomuksen (2021) mukaan vapaa-ajan liikuntaa harrastaa yli 75 -vuotiaista yli 60 % ja aktiivisesti järjestötoimintaan osallistuu reilut 26 %. 500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia kokee 29,1 % ikäihmisistä. Osuus on ollut selvässä nousussa edeltävään mittausvuoteen verrattuna. 

Projektin aikana on osallistuttu erilaisiin ikäihmisten tilaisuuksiin, joissa on kysytty heidän ajatuksiaan muun muassa toimintakyvyn ylläpitämisestä ja hyvinvoinnin edistämisestä. Vanhusneuvostoille on lähetetty infokirje projektista. 

 

Kansikuva
Ikääntyneitä ihmisiä liikkumassa

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä