Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus/ Espoon Työkykyhanke

Työ- ja toimintakyvyn arviota ja tukea tarvitsevan pitkäaikaistyöttömän palvelukokonaisuus. Tavoitteena työ- ja toimintakyvyn paraneminen ja työllistyminen, työttömyyden vähentyminen. Asiakkaalle selkeä ja yhtenäinen palvelupolku, jonka tuotoksena työkyvyn tuen suunnitelma. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus/ Espoon Työkykyhanke
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työ- ja toimintakyvyn arviota ja tukea tarvitsevan pitkäaikaistyöttömän palvelukokonaisuus. Tavoitteena työ- ja toimintakyvyn paraneminen ja työllistyminen, työttömyyden vähentyminen. Asiakkaalle selkeä ja yhtenäinen palvelupolku, jonka tuotoksena työkyvyn tuen suunnitelma. 

Toteutuspaikka
Espoon Työkykyhanke
Paikkakunta tai maakunta
Espoo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Sari Armila

Luotu

11.06.2021

Viimeksi muokattu

09.09.2021
Ratkaisun perusidea **

Hankkeessa on tehty yksilöllisen tarpeen mukaisia (terveys-, hoito- tai asiakas)suunnitelmia sekä työkyvynarviointeja.  Hankkeessa on otettu käyttöön seurantamittariston ensimmäinen versio, jota kehitetään syksyn aikana.

Palvelukokonaisuuden perusrakenteet ovat olemassa.  Asiakkaita ohjautuu työkykytiimille. Ohjauksia on tehty kuntakokeilun lisäksi aikuissosiaalityöstä sekä asiakkaita on itseohjautunut OmaOlon sähköisen terveystarkastuksen kautta.

Työkykytiimille ohjaus on tehty kynnyksettömäksi, eli työkykytiimissä kartoitetaan tarvittaessa asiakkaan tilanne tarkemmin ohjauksen jälkeen.

Toimintaympäristö **

Työkykyhanke toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Työllisyyden Kuntakokeilun kanssa. Asiakkaat ohjautuvat työkykyhankkeen työkyvyn arvion ja tuen palveluun pääosin Kuntakokeilusta.

Kuntakokeilun piirissä on yli 20.000 asiakasta, joista TE-toimiston arvion mukaan n. 2000 henkilöä ovat vaikeasti työllistyviä. Kuntakokeilun kaikista asiakkaista n. 50% on vieraskielisiä. Vaikeasti työllistyvistä n.500:lla on monia työkykyyn vaikuttavia toimintakyky- ja terveysongelmia.

Yleisesti sote-palveluissa työttömien sote-palvelutarpeet tunnistetaan heikosti, asiakkaat ohjautuvat palveluihin myöhään ja palvelupolut ovat hajanaiset. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

•Työtön työnhakija, jolla toiminta- ja työkykyä heikentäviä terveydentilaan ja/tai sosiaaliseen elämäntilanteeseen liittyviä haasteita.

•Asiakkaan kokonaistilanne on epäselvä eikä yksittäisistä palveluista ole löytynyt ratkaisua sen edistämiseksi. Työllistymisen esteille ei löydy selkeää syytä.

•Asiakkaalla on tarve monialaiselle tuelle sekä monelle eri sote-palvelulle. Hän tarvitsee koordinoivaa tukea, ehkä jopa rinnalla kulkijaa edetäkseen palveluissa.

•Työikäinen vuosia työttömänä ollut asiakas. Taustalla useita työttömyyspätkiä sekä keskenjääneitä opintoja tai puuttuva peruskoulutus.

•Työtön työnhakija, joka ei ole pitkään aikaan käynyt terveystarkastuksessa ja oma terveydentila tai elämäntilanne huolestuttaa.

Asiakas on suostuvainen terveydentilan ja työkyvyn arvioon.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Työkyky Osatyökykyisyys Asiakasosallisuus Asiakaslähtöisyys Asiakas- ja palveluohjaus

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Työikäiset Työttömät