Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus osiossa kuvataan osatyökykyisten työttömien palveluiden yhteensovittamista lähimpien verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa. Lisäksi kuvataan yhteinen työnjako ja vastuut, joiden osalta osiota tarkennetaan lähitulevaisuudessa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus / Kainuu
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus osiossa kuvataan osatyökykyisten työttömien palveluiden yhteensovittamista lähimpien verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa. Lisäksi kuvataan yhteinen työnjako ja vastuut, joiden osalta osiota tarkennetaan lähitulevaisuudessa. 

Toteutuspaikka
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä, TE-toimisto, kuntakokeilu, KELA ja palveluntuottajat.
Paikkakunta tai maakunta
Kainuu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Kati Nevalainen

Luotu

04.06.2021

Viimeksi muokattu

27.08.2021
Toimintaympäristö **

Kainuussa on seitsemän kuntaa, joista kuuden kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta vastaa Kainuun sote –kuntayhtymä. Kainuun soten alueella asuu noin 72000 asukasta, joista noin puolet luetaan mukaan työvoimaan.

Terveyskeskuspalveluihin pääsy on ollut haasteellista heikon lääkäritilanteen ja hoitajien sijasten saannin vuoksi, johon etsitään ratkaisuita myös tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeiden kautta.

Kainuun väestö vähenee reilut 12 % vuoteen 2030 mennessä ja säilyy iäkkäänä. Väestön sairastavuus on maan neljänneksi suurinta ja kuntakohtaiset erot ovat suuria.

Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus väestöstä on maan suurin ja väestöllinen huoltosuhde on maan neljänneksi suurin. (THL:n arviointiraportti 2019)

Kainuun alueen haasteet ovat moniulotteisia: työvoiman saatavuuden näkökulmasta lasten ja nuorten ikäryhmät ovat pieniä, ikääntyminen pienentää työvoimaa ja ennen aikaisesti eläkkeellä olevien joukko on suuri.

Vaikka Kainuun alueen työllisyys on parantunut viimeisen puolentoista vuoden aikana, mutta edelleen siinä tulee esille rakenteellisen työllisyyden ja työttömyyden vinoumat.

Kainuussa helmikuun 2021 tilastojen mukaan pitkäaikaistyöttömyys on ollut korona-aikana kasvussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli kuukauden lopussa 813 ja yli kaksi vuotta työttömänä olleita 305.

Kainuussa osatyökykyisiä on arviolta 750, jotka tarvitsevat usein monialaisia palveluja.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin. Osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet tai vammaiset. Yleisimmät työkyvyn heikkenemistä aiheuttavat syyt ovat masennus ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Osatyökyisillä on muita suurempi riski menettää työnsä, ja usein myös työhön paluu tai työllistyminen ei onnistu. Osatyökyisyyttä on monenlaista, ja se voi olla tilapäistä.

Asiakastapaamisissa asiakkaan kanssa yhteistyössä tehdään jatkosuunnitelma työllisyyden parantamiseksi.

Kansikuva
Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Aikuissosiaalityö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Mielenterveyspalvelut Fysioterapia Työllisyys

Ilmiöt

Terveyserojen kasvaminen

Kohderyhmä

Kehitysvammaiset, vammaiset Maahanmuuttajat Nuoret Nuoret aikuiset Paljon palveluita tarvitsevat Työttömät