Yhteisöllinen innovointi - uutta luova yhteistyömalli

Kuvaus ja ohjeistus Yhteisöllisen innovoinnin laadukkaaseen toteutukseen.
 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yhteisöllinen innovointi - uutta luova yhteistyömalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvaus ja ohjeistus Yhteisöllisen innovoinnin laadukkaaseen toteutukseen.
 

Toteutuspaikka
Yhteisöllinen innovointi on saanut alkunsa Työelämä 2020-hankkeen verkostossa Kirkon työmarkkinalaitoksen, KT Kuntatyönantajien, Kuntaliiton ja Metanoia Instituutin edustajien
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Työsuojelurahasto
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

28.05.2020

Viimeksi muokattu

28.05.2020
Ratkaisun perusidea **

Yhteisöllinen: Toimintamallilla pyritään vahvistamaan yhteisöä ja yhteisöllisyyttä. Toisaalta yhteisö on osa toimintamallin tarjoamaa ratkaisua, koska yhteisössä kunkin jäsenen toimijuus on vahvaa ja tuottaa elinvoimaa kaikille.
Innovointi: Toimintamallin mukaan pelkkä ideointi ei riitä, vaan ideoita on tärkeää myös kokeilla ja oppia kokeiluista. Ideoista, kokeiluista ja innovoinnin prosessista ollaan ylpeitä.
Toimintamalli: Kuvaus ja ohjeistus Yhteisöllisen innovoinnin laadukkaaseen toteutukseen.

Yhteisöllisen innovoinnin uutta luovan yhteistyömallin avulla kartoitetaan ja luodaan kunnan, seurakunnan ja muiden toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia. Tämä tehdään, jotta pienentyvien resurssien johdosta taataan asukkaille tarvittavat palvelut. Kyseessä on nopeimmillaan kolmen kuukauden mittainen avoin yhteisöllinen innovointiprosessi, jossa voidaan ratkaista toimijoiden arjen ongelmia ja parantaa yhteisön hyvinvointia. Prosessi koostuu viidestä työpajasta, joihin kutsutaan mukaan eri tahoja. Prosessissa on mukana fasilitaattori, joka ohjaa ja dokumentoi prosessia.

 

Toimintaympäristö **

Kunnat ja seurakunnat hakevat parhaillaan tulevaisuuden suuntia. Kuntaliitto käynnisti ”Kunnat2021” ohjelman, jossa työstettiin kuntien tulevaisuutta ja uusia rooleja suurten rakennemuutosten aikana. Seurakunnat hakevat uusia toiminnan muotoja ja kohtaamisen käytäntöjä tulevaisuuden rakentamiseksi. Suomessa kunnista on tulossa yhä vahvemmin yhteisöjen alustoja ja toiminnan mahdollistajia. Kuntaliiton visiona on ”Onnistuva Suomi tehdään lähellä”. Tällä tarkoitetaan, että kestävät ratkaisut hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiseksi syntyvät parhaiten tekoina alhaalta ylöspäin läheisyysperiaatteen mukaisesti paikallisyhteisöissä, kunnissa, kaupungeissa, kaupunkiseuduilla ja maakunnissa – kunkin omista lähtökohdista ja toimintaympäristön ominaispiirteistä käsin. Sama ajatus löytyy seurakunnista, sillä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunnaksi vuosille 2016 - 2020 on valittu ”Kohtaamisen kirkko”. Sen lähtökohtana on innostuksen ja suunnan hakeminen seurakuntien perustyöhön, nostaen keskiöön kohtaamisen ja suhteet.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Yhteisöllinen innovointi - kehittämisprosessin eteneminen, katso video
 

Hyvä fasilitaatttori
Hyvä Yhteisöllisen innovoinnin -kehittämisprosessin fasilitaattori: 1. On perehtynyt Yhteisöllisen innovoinnin toimintamalliin 2. Omaa tutkivan ja konsultoivan työotteen 3. (Kouluttautuu tarvittaessa) 4. Voi ilmiantaa itsensä ja osaamisensa Yhteisöllisen innovoinnin Facebook-ryhmässä

 

Yhteisöllistä innovointiprosessia kannattaa lähteä toteuttamaan jos, 

  • Halutaan tehdä maailmasta parempi paikka paikallistasoista lähtien
  • Johto on valmis toteuttamaan muutoksia, muuten turha
  • Yhteistyö kaipaa boostausta
  • Omat resurssit eivät riitä
  • Kaikilla sama missio + puuttuu resursseja -> Yhteinen hanke
  • On ideoita, joita ei yksin ole mahdollisuus toteuttaa
  • Kukaan ei yksin tiedä, miten tämä monimuotoinen tilanne tulisi ratkaista
  • Halutaan löytää päällekkäisiä toimintatapoja ja käyttää resursseja järkevästi
  • Halutaan löytää toimintatapoja uusien haasteiden edessä
  • Halutaan toteuttaa kunnan kehitysprosessi yhdessä yritysten, seurakunnan ja tai kolmannen sektorin kanssa

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Muokkaa toimintamallin nimi, slogan ja kiteytys ”omalle kielellesi” ja alullaan olevaan hankkeeseen sopivaksi kielikuvia, sinuttelu-muotoa ja paikallista murretta hyödyntäen!

Esim. ”Yhessä paremmin” Ookko nää kuullu siitä uuesta yhteistyöjutusta? Ettei tarttis koko ajan yksinään hakata päätä seinään vaan voitais täällä yhessä miettiä, kuka tekee mitä ja saatais ne huiput tyypit sieltä nuokkarilta kans mukkaan. Siinä tais olla jottain viis tilaisuutta, mutta ei kaikkien tarvi osallistua kaikkiin. Pyyetään vaikka Pirkko vetämään niitä, ku sehän on hyvä pitämään semmosia pajoja. Vois rauhassa heitellä ideoita ja kait siellä ois tarkotus olla muitaki, jokka näitä hommia tekkee. Saatais vihdoinki joku järki niitten vanahustenkin luona käymisiin!

Kansikuva
Yhteisöllinen innovointi yleiskuva

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä