Työkalut

Innokylä tarjoaa työkaluja kehittämisen eri vaiheisiin. Innokylässä kehittämiseen ja työkalujen hyödyntämiseen on sisäänrakennuttu ajatus avoimuudesta, yhdessä kehittämisestä ja toisilta oppimisesta.  

Puuttuuko pakista joku hyvä työkalu? Ehdota uutta työkalua täällä

Näkökulmataulukko
Työkalu
Konseptointi ja vakiinnuttaminen

kuva kristallipallosta
Työkalu
Fasilitointi ja osallistuminen

Osallisuuden arviointi asiakastyössä
Työkalu
Arviointi ja tiedonkeruu

kuva palapelistä
Työkalu
Fasilitointi ja osallistuminen
Ideointi ja oivalluttaminen

kuva tiestä, johon on piirreetty nuolet eri suuntiin
Työkalu
Suunnittelu ja visiointi

kuva luentosalissa tuulettavista ihmisistä
Työkalu
Eriarvoisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kunnat
Osallisuus

Nainen matkalaukun kanssa keskellä pitkää tietä
Työkalu
Ideointi ja oivalluttaminen
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen
Suunnittelu ja visiointi

Puimakone puimassa viljaa
Työkalu
Arviointi ja tiedonkeruu

Riskien arviointi_kuva
Työkalu
Arviointi ja tiedonkeruu

Service blueprint kaaviokuvana
Työkalu
Konseptointi ja vakiinnuttaminen
Suunnittelu ja visiointi

Sinisen meren strategia
Työkalu
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen

Tie, jonka alussa lukee START
Työkalu
Ennakointi ja tulevaisuustyö