Kokemus voimavaraksi - Kokemusasiantuntijoiden ohjaama ryhmätoimintamalli masennuksesta toipuville

Kakspy ry:n LOV ME- hankkeessa kehitetty ryhmätoimintamalli masennuksesta toipuville. Kokemusasiantuntijaparin suunnittelemassa ja ohjaamassa ryhmässä osallistujat saavat vertaisuudesta voimaa ja  kokemuksesta toivoa sekä työkaluja toipumiseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kokemus voimavaraksi - Kokemusasiantuntijoiden ohjaama ryhmätoimintamalli masennuksesta toipuville
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kakspy ry:n LOV ME- hankkeessa kehitetty ryhmätoimintamalli masennuksesta toipuville. Kokemusasiantuntijaparin suunnittelemassa ja ohjaamassa ryhmässä osallistujat saavat vertaisuudesta voimaa ja  kokemuksesta toivoa sekä työkaluja toipumiseen.

Toteutuspaikka
Malli on kehitetty Kakspy ry:n LOV ME -hankkeen kokemusasiantuntijoiden ja Kymsoten Miepä-palvelujen kanssa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kotka
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

26.11.2020

Viimeksi muokattu

24.06.2021
Ratkaisun perusidea **

Voimavaroja vahvistava vertaisryhmä masennusta ja/tai ahdistusta kokeneille. 

 • Ryhmä kokoontuu kerran viikossa1,5-2h kerrallaan 10-12 viikon ajan. Seurantatapaaminen noin puoli vuotta ryhmäjakson päättymisestä.
 • Ryhmän kokoontumispaikkana viihtyisä, hyvinvointia vahvistava tila. 
 • Ryhmää ohjaa kaksi kokemusasiantuntijaa, joilla kokemusta masennuksesta toipumisesta. Parityöskentely vahvistaa ohjaajien voimavaroja ja varmistaa laadukkaan palvelun.
 • Ryhmän sisältö koostuu osallistujilta nousevista tavoitteista ja aiheista sekä positiivista mielenterveyttä vahvistavista teemoista. Teemoina mm. Hyvä mielenterveys; itsetunto ja itsetuntemus.  Lisäksi ryhmässä hyödynnetään voimavaroja vahvistavia toiminnallisia menetelmiä: rentoutus- ja läsnäoloharjoitukset, tunnemaalaus, ulkoilu, taukojumppa.
 • Keskiössä ryhmästä nousevat aiheet. Aiheita käsitellään voimavaralähtöisesti yhdessä, hyviä käytäntöjä jakaen.
Toimintaympäristö **

Suomen kansallinen mielenterveysstrategia 2020–2030 ehdottaa yhden painopistealueen yhteydessä, että palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa otetaan huomioon käyttäjien näkemykset hyödyntäen kokemusasiantuntijoita ja asiakkaiden kokemuksia. 

Kakspy ry:n LOV ME-hankkeessa vuosina 2018-2021 kehitetty ja käytetty Käyttäjälähtöinen kokeilevan kehittämisen prosessi edistää kokemusasiantuntijuuden vahvistumista myös julkisen sektorin rakenteisiin. Tämä taas edistää järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä myös tulevaisuuden sotekeskuksissa. Moniäänisesti, luovasti ideoiden sekä yhteiskehittämällä saamme merkityksellisempiä, ihmisen kohtaavia palveluja ja vahvistamme konkreettisesti demokratiakehitystä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.  

Prosessissa toimimisessa keskeistä on kaikkien osapuolten positiivisen mielenterveyden vahvistuminen, jonka kehittymistä seurataan henkilökohtaisella tasolla positiivisen mielenterveyden mittariston avulla. 

Kokemusasiantuntijoille jotka kehittävät prosessia sekä avulla uusia palveluja ja toimintoja voidaan maksaa hankkeen budjetista palkkioita. Tämä osaltaan edistää kokemusasiantuntijoiden kokemaa mielekkyyttä, vahvistaa heidän työllistymismahdollisuuksia sekä luo uusia kokemusasiantuntijuuteen perustuvia työnkuvia.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä masentuneisuus ja ahdistuneisuushäiriöiset asiakkaat.

Mallin kehittäjillä ja toteuttajilla on omakohtainen kokemus toipumisesta.

Asiakkaita on osallistettu erilaisten tehtävien kautta, keskusteluilla sekä toiminnalla. Jokaiselle on annettu mahdollisuus kertoa mielipide ja osallistua keskusteluun oman voinnin ja halun mukaan. Ketään ei ole pakotettu osallistumaan ryhmätilanteissa, mutta jokainen on kohdattu ja iloksemme jokainen on pystynyt osallistumaan keskusteluun ja toimintaan.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • Asiakkaita ryhmään ohjaavana tahona perusterveydenhuolto/sosiaalitoimi/järjestö
 •  Viestinnän tukena mainokset sekä lyhyt video, jossa kokemusohjaajat esittäytyvät
 • Järjestetään säännöllisesti infotilaisuuksia ennen ryhmän alkua, jolloin asiakas voi käydä kuulemassa onko ryhmä häntä varten ja siten madaltaa osallistumisen kynnystä.
 • Ryhmää ohjaamaan tarvitaan kaksi kokemusasiantuntijaa kerran viikossa. Ryhmä kestää 1,5-2h kerralla 10-12 viikkoa
 • Ohjaajien aikaa menee valmisteluihin, ohjaamiseen ja purkuun 3-3,5h kerta. Ennen ryhmän aloittamista infotilaisuus ja sen suunnittelu, ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja ryhmän suunnittelu. Ryhmän päätyttyä asiakkaiden palautteiden keruu ja palautekeskustelu ohjaavan tahon kanssa.
 • Ryhmä tarvitsee toimivat ja viihtyisät tilat, jossa myös mahdollisuus välipalan nauttimiseen. 
 • Työnohjausmahdollisuus ryhmänohjaajille suotavaa.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Arviontiin käytettiin positiivisen mielenterveyden mittaria sekä sanallista/kirjallista  palautetta.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia voi soveltaa eri kohderyhmille.

Toimiva ja viihtyisä tila on osa kokonaisuutta, tähän kannattaa panostaa. Itse huomasimme, että alkukahvi/tee on hyvä ja pieni välikahvi toi myös kaivattua tilaa, liikkumista.

Vinkkejä ohjaajille:

 •  Koulutettu kokemusasiantuntija on omana itsenään riittävä.
 • Jokaiseen ryhmäkertaan kannattaa valmistautua jollain aiheella, mutta ryhmäläiset avain asemassa ja jos heiltä nousee kuulumiskierroksella aihe mistä halutaan keskustella, niin otetaan siitä koppi.
 • Moka on lahja.
 • Luota ryhmään. Anna ryhmäläisille tilaa.
 • Sinun ei tarvitse pelätä hiljaisuutta eikä täyttää hiljaisuutta. Hiljaisuus antaa mahdollisuuden ryhmäläisille.
 • Oma selviytymistarina tärkeä, mutta se ei saa viedä tilaa ryhmäläisiltä, he voivat antaa toisilleen arvokasta tietoa.

 

 

Kansikuva
Kädessä mustaa multaa, josta kasvaa vihreä taimi. keltainen teksti Kokemus voimavaraksi-kokemusasiantuntijoiden ohjaama ryhmätoimintamalli masennusta kokeneille

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed