Käyttäjän Katja.Myllynen profiilikuva.
Etunimi
Katja
Sukunimi
Myllynen
Organisaatio
Pohjois-Savon hyvinvointialue

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Ikääntyminen
Perhehoito

Pohjois-Savon hyvinvointialueen logo
Toimintamalli
Ikääntyminen
Omaishoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ennaltaehkäisy
Kotona asuminen

Pohjois-Savon hyvinvointialueen logo
Toimintamalli
Ikääntyminen
Perhehoito
Ennaltaehkäisy
Kotona asuminen

Meillä puhutaan alkoholin käytöstä
Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö

Työparityön esite
Toimintamalli
Tiimityö
Monialaisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvointitarjotin.fi kännykässä, jota tarjoilija pitää tarjottimella
Toimintamalli
Järjestöt
Asiakas- ja palveluohjaus
Kohtaaminen
Asiakaslähtöisyys

POSOTE20 kuva ja Ikääntyneiden omaishoitajien hyvinvointitarkastukset pilotin tiedot
Toimintamalli
Ikääntyminen
Omaishoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ennaltaehkäisy

Terveydenhuollon ammattilainen ja asiakas keskustelevat. Piirretty kuva
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Kokemustieto
Kokemusasiantuntijuus

POSOTE20 logo ja Ravitsemuksen ja suun terveyden arviointi kotihoidossa -pilotti
Toimintamalli
Kotihoito
Matalan kynnyksen palvelu
Suun terveydenhuolto
Ravitsemus

Toimintamalli
Ikääntyminen
Omaishoito

Kokonaisuudet, joissa mukana

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Pohjois-Savossa
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Kustannusvaikuttavuus
Hoitotakuu
Työllisyys

Pohjois-Savon POSOTE20  visuaalinen ilme. Kattaa sekä sisällön kehittämiseen tähtäävän tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen että rakenneuudistusvalmistelun.
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Pohjois-Savon liiton logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Kotona asuminen
Kuntoutus
Päivätoiminta
Omaishoito
Perhehoito