POSOTE20: Hyvinvointitarjotin.fi ─ järjestöt tukenasi

Hyvinvointitarjotin.fi kokoaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen palvelut yhteen, jolloin asukkaat löytävät ne helposti ja ammattilaiset voivat hyödyntää niitä. Hyvinvointitarjottimen kautta voidaan lähettää myös yhteydenottopyyntö järjestölle.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE20: Hyvinvointitarjotin.fi ─ järjestöt tukenasi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointitarjotin.fi kokoaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen palvelut yhteen, jolloin asukkaat löytävät ne helposti ja ammattilaiset voivat hyödyntää niitä. Hyvinvointitarjottimen kautta voidaan lähettää myös yhteydenottopyyntö järjestölle.

Toteutuspaikka
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Katja Myllynen

Luotu

14.06.2022

Viimeksi muokattu

11.03.2024
Ratkaisun perusidea **

Hyvinvointitarjotin.fi kokoaa pohjoissavolaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen palvelut yhteen, jolloin asukkaat löytävät ne helposti ja sote-alan ammattilaiset voivat hyödyntää niitä. Hyvinvointitarjottimen kautta voidaan lähettää myös yhteydenottopyyntö järjestölle.

Toimintaympäristö **

Pohjois-Savon hyvinvointialueella ei ole olemassa valmista yhtenäistä rakennetta julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja järjestöjen yhteistyöstä asukkaiden hyvinvoinnin tukemisessa. Jatkovuosina olisi tärkeää, että tieto järjestöjen toiminnasta ja palveluista saavuttaisi paremmin asukkaat ja sote-ammattilaiset itse- ja omahoidon edistämiseksi. Hyvinvointitarjotin.fi tarjoaa väylän asukkaiden ohjautumiseen järjestöjen hyvinvointia tukevien palveluiden piiriin sekä yhteistyöhön sosiaali- ja terveyspalveluiden ja järjestöjen kesken.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon hyvinvointialueen asukkaat, sote-ammattilaiset ja järjestöt. Hyvinvointitarjotin.fi -alusta on alun perin kehitetty vuosina 2017─2020 Pohjois-Savon Vertaistuen Keskuksen (VeKe) -hankkeessa yhteistyössä järjestöjen ja sote-ammattilaisten kanssa.

Nyt jatkokehitysvaiheessa on selvitetty järjestöjen ja sote-ammattilaisten kokemuksia Hyvinvointitarjottimen käytettävyydestä ja hyödyllisyydestä. Asukasnäkymän avaamisen jälkeen myös asukkailta tullaan kysymään käyttökokemuksia alustasta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Järjestöjen toimintaa kokoavan Hyvinvointitarjotin.fi-työvälineen pääkäyttäjyys siirtyi Pohjois-Savon Vertaistuen keskus -hankkeen päättyessä Siilinjärvelle 11/2020 alkaen, jotta sen kehittämistä ja hyödyntämistä voitiin jatkaa POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa. Työvälineen osalta huomattiin varsin pian selkeitä toiminnallisia ja teknisiä kehittämistarpeita, jotta se voisi palvella paremmin järjestötoimijoita, asukkaita ja sote-ammattilaisia. Käyttökokemuksia kartoitettiin käyttäjäkyselyllä keväällä 2021 ja Hyvinvointitarjotin.fi-tuotteen immateriaalioikeudet omistavan SAG Flowmedik Oy:n kanssa tehtiin alustavia neuvotteluja kehittämistarpeiden listaamiseksi. Rahoitusta Hyvinvointitarjotin.fi:n tekniseen kehittämiseen ja työntekijäresurssiin haettiin Posote20-hankkeen 2. vaiheeseen. 

Alustaa kehitettiin käyttökokemuksien pohjalta vuoden 2022 aikana ja sopimuksellisesti alusta siirrettiin vuodenvaihteessa 2023 Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hyvinvointarjotin.fi -alusta on käytössä Pohjois-Savon hyvinvointialueella mm. eri neuvontapisteissä. Hyvinvointialueen ensimmäisenä vuotena alustan jatkokäyttöä koskevia strategisia päätöksiä ei tehty vaan tähän vaikuttaa jatkovuosina mm. DigiFinlandin kansallinen Tarmoa (työnimi) -alustan kehittämiskokonaisuus. Huhtikuussa 2023 sivuja oli katseltu 8340 kertaa (loka22-huhti23 välillä) ja aloitettuja istuntoja oli (loka22-huhti23 välillä) yhteensä 6135 kappaletta. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä haastoi valmistelun ja käyttöönoton ajankohdan kiinnittyminen suureen murrokseen: kuntapohjaisesta toimintaympäristöstä hyvinvointialuekoordinoiduksi toiminnaksi. Vuosi 2023 ei vielä tuonut selkeyttä siihen, mitä työkaluja alueella jatkossa systemaattisesti käytetään, mikä  heikentää tavoitteellista toiminnan jalkauttamista ja käytön laajentamista. Strateginen sitoutuminen ylätason johdolta on tärkeää. 

Kansikuva
Hyvinvointitarjotin.fi kännykässä, jota tarjoilija pitää tarjottimella

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis