POSOTE20: Hyvinvointitarjotin.fi ─ järjestöt tukenasi

Hyvinvointitarjotin.fi kokoaa pohjoissavolaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen palvelut yhteen, jolloin asukkaat löytävät ne helposti ja sote-alan ammattilaiset voivat hyödyntää niitä. Hyvinvointitarjottimen kautta voidaan lähettää myös yhteydenottopyyntö järjestölle.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE20: Hyvinvointitarjotin.fi ─ järjestöt tukenasi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointitarjotin.fi kokoaa pohjoissavolaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen palvelut yhteen, jolloin asukkaat löytävät ne helposti ja sote-alan ammattilaiset voivat hyödyntää niitä. Hyvinvointitarjottimen kautta voidaan lähettää myös yhteydenottopyyntö järjestölle.

Toteutuspaikka
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Katja Myllynen

Luotu

14.06.2022

Viimeksi muokattu

22.12.2022
Toimintaympäristö **

Pohjois-Savon hyvinvointialueella ei ole vielä olemassa valmista yhtenäistä rakennetta julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja järjestöjen yhteistyöstä asukkaiden hyvinvoinnin tukemisessa. Jatkossa olisi tärkeää, että tieto järjestöjen toiminnasta ja palveluista saavuttaisi paremmin asukkaat ja sote-ammattilaiset itse- ja omahoidon edistämiseksi. Hyvinvointitarjotin.fi tarjoaa väylän asukkaiden ohjautumiseen järjestöjen hyvinvointia tukevien palveluiden piiriin sekä yhteistyöhön sosiaali- ja terveyspalveluiden ja järjestöjen kesken.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon hyvinvointialueen asukkaat, sote-ammattilaiset ja järjestöt. Hyvinvointitarjotin.fi -alusta on alun perin kehitetty vuosina 2017─2020 Pohjois-Savon Vertaistuen Keskuksen (VeKe) -hankkeessa yhteistyössä järjestöjen ja sote-ammattilaisten kanssa.

Nyt jatkokehitysvaiheessa on selvitetty järjestöjen ja sote-ammattilaisten kokemuksia Hyvinvointitarjottimen käytettävyydestä ja hyödyllisyydestä. Asukasnäkymän avaamisen jälkeen myös asukkailta tullaan kysymään käyttökokemuksia alustasta.

Kansikuva
Hyvinvointitarjotin.fi kännykässä, jota tarjoilija pitää tarjottimella

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä