Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku - Meijän kyvyt käyttöön -hanke

Toimintamalliin on koottu yhteen palvelukuvaukset kuntouttavasta työtoiminnasta, kehitysvammaisten työtoiminnasta ja työhönvalmennuksesta sekä sosiaalihuoltolain mukaisesta työllistymistä tukevasta toiminnasta ja työtoiminnasta. Linkit kuvauksiin kehittämisen polulla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku - Meijän kyvyt käyttöön -hanke
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalliin on koottu yhteen palvelukuvaukset kuntouttavasta työtoiminnasta, kehitysvammaisten työtoiminnasta ja työhönvalmennuksesta sekä sosiaalihuoltolain mukaisesta työllistymistä tukevasta toiminnasta ja työtoiminnasta. Linkit kuvauksiin kehittämisen polulla.

Toteutuspaikka
Keski-Suomi, sosiaali- ja työllisyyspalvelut
Paikkakunta tai maakunta
Keski-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

28.05.2021

Viimeksi muokattu

16.06.2021
Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli pitää sisällään sosiaalihuollon työllistymistä tukevat palvelukuvaukset ja palvelupolut. Jokainen palvelu on kuvattu omana toimintamallinaan ja ne löytyvät linkeistä kehittämisen polun Kuvaa ja jaa osion sivupalkista. Kuvauksista hyötyvät työkyvyn tuen tiimien ammattilaiset, asiakkaat ja muut osatyökykyisten työllisyyttä edistävät tahot. 

Toimintaympäristö **

Pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset ovat monesti hankalimmassa asemassa työllistymisen suhteen. He saattavat tippua työllistymiseen tähtäävistä palveluista tai jumiutua työllistymiseen tähtäävälle palvelupolulle, eikä heille välttämättä löydy oikeita tai parhaita väyliä työllistymiseen. Tähän toimintamalliin on kasattu yhteen sosiaalihuollon työllistymistä tukevat palvelukuvaukset kuntouttavasta työtoiminnasta, kehitysvammaisten työtoiminnasta ja työhönvalmennuksesta sekä sosiaalihuoltolain mukaisesta työllistymistä tukevasta toiminnasta ja työtoiminnasta. 

Yhteen kasatuilla toimintamalleilla pyritään helpottamaan, selkeyttämään ja yhtenäistämään ammattilaisten työskentelyä. Palvelukuvauksia voi myös käyttää välineenä esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämisessä eri organisaatioissa. Työkyvyn tuen tiimin verkoston ammattilaisilla on toimintamalliin kerättyjen palvelukuvausten pohjalta mahdollisuus saada parempi ja kokonaisvaltaisempi kuva työllistymistä tukevista sosiaalipalveluista ja tätä kautta rakentaa asiakkaalle toimivampia palvelukokonaisuuksia. Palvelukuvauksia voidaan käyttää myös välineenä palveluiden ja palvelukokonaisuuksien havainnollistamiseksi asiakkaalle. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittämistyön kohderyhmänä on työkyvyn tuenpiirissä toimivat ammattilaiset, joiden kautta työn tulokset välittyvät osatyökykyisiin ja pitkäaikaistyöttömiin. Asiakasymmärrystä on lisätty jokaisen toimintamalliin sisältyvän palvelukuvauksen kohdalla haastatteluin ja kommenttipyynnöin. Asiakasymmärrys on lisääntynyt myös yhteisessä Työkyvyn tuen -koulutuksessa, jossa osallistujina on ollut pilottikuntien ja verkostojen ammattilaisia.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kaikkia toimintamalliin sisältyviä palveluita ohjaa laki ja kunnat osaltaan toteuttavat palveluita tahoillaan, riippuen palveluiden tarpeesta ja resursseista. Yhtenäiset palvelukuvaukset muodostavat raamit Keski-Suomen alueen palveluille, jotka toimintamalliin sisältyvät. Tätä kautta työkyvyn tuen tiimeissä ja työkyvyn tuen parissa työskenteleville ammattilaisille, muodostuisi parempi kuva siitä millaisia palvelut alueella on ja asiakkaille tarjotaan tasapuoliseen kehykseen istuvaa palvelua Keski-Suomen alueella. 

Toimiakseen kuntien on otettava käyttöön yhtenäiset palvelukuvaukset omassa toiminnassaan. Kynnystä on madallutettu yhteiskehittämällä toimintamalleja pilottikuntien kanssa, joita on sitoutettu kehittämistyön aikana toimintamalleihin. Pilottikuntien palvelukuvausten käyttöönoton jälkeen palvelukuvauksia aletaan valuttamaan muihin Keski-Suomen kuntiin. Palvelukuvauksia vietäessä kuntiin, kunnille kerrotaan selkeästi mitä yhtenäisillä palvelukuvauksilla tavoitellaan ja tarjotaan mahdollisuus täydentää palvelukuvauksia. Näillä toimilla pyritään lisäämään kuntien sitoutumista palvelukuvauksiin. 

Erityistä lisäresurssia kunnilta ei vaadita palveluiden jo toimiessa kunnissa, mutta kuntien on peilattava järjestämiään palveluita palvelukuvauksiin. Poikkeuksena palvelukuvauksista toimii kuitenkin kehitysvammaisten työtoiminta ja työhönvalmennus, jota alkukartoitus kyselyn mukaan ei kunnissa mainittavissa määrin tarjota. Kuntia pyritään tämän osalta ohjaamaan resurssejaan toisin, tarjoamalla valmis toimintamalli, jonka pohjalta toimintaa voi alkaa toteuttamaan. 

Kansikuva
Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku - kansikuva

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Pitkäaikaistyöttömyys Osatyökykyisyys Aikuissosiaalityö Sosiaalinen kuntoutus Kehitysvammaisuus

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Kehitysvammaiset, vammaiset Työikäiset Työttömät