Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku - Meijän kyvyt käyttöön -hanke

Toimintamalliin on koottu yhteen palvelukuvaukset kuntouttavasta työtoiminnasta, kehitysvammaisten työtoiminnasta ja työhönvalmennuksesta sekä sosiaalihuoltolain mukaisesta työllistymistä tukevasta toiminnasta ja työtoiminnasta. Linkit kohdan "Kuvaa ja jaa" yhteydessä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku - Meijän kyvyt käyttöön -hanke
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalliin on koottu yhteen palvelukuvaukset kuntouttavasta työtoiminnasta, kehitysvammaisten työtoiminnasta ja työhönvalmennuksesta sekä sosiaalihuoltolain mukaisesta työllistymistä tukevasta toiminnasta ja työtoiminnasta. Linkit kohdan "Kuvaa ja jaa" yhteydessä.

Toteutuspaikka
Keski-Suomi, sosiaali- ja työllisyyspalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

28.05.2021

Viimeksi muokattu

29.11.2022
Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli pitää sisällään sosiaalihuollon työllistymistä tukevat palvelukuvaukset ja palvelupolut. Jokainen palvelu on kuvattu omana toimintamallinaan ja ne löytyvät linkeistä kehittämisen polun Kuvaa ja jaa osion sivupalkista. Kuvauksista hyötyvät työkyvyn tuen tiimien ammattilaiset, asiakkaat ja muut osatyökykyisten työllisyyttä edistävät tahot. 

Jokaisen palvelukuvauksen pohjalta on luotu visuaalinen ja interaktiivinen palvelupolkukuvaus. Kuvaukset havainnollistavat asiakkaan palvelupolkua vaiheittain kuvattavaan palveluun ja siitä eteenpäin sekä eri toimijoita ja toimijoiden roolia palvelupolulla. Palvelupolkukuvauksia voidaan hyödyntää asiakastyössä sekä työkyvyn tuen parissa toimivien ammattilaisten perehtymisessä palveluihin ja niihin liittyvään verkostotyöhön. Palvelupolkukuvaukset löytyvät alla olevista hyperlinkeistä.

Toimintaympäristö **

Pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset ovat monesti hankalimmassa asemassa työllistymisen suhteen. He saattavat tippua työllistymiseen tähtäävistä palveluista tai jumiutua työllistymiseen tähtäävälle palvelupolulle, eikä heille välttämättä löydy oikeita tai parhaita väyliä työllistymiseen. Tähän toimintamalliin on koostettu sosiaalihuollon työllistymistä tukevat palvelukuvaukset kuntouttavasta työtoiminnasta, kehitysvammaisten työtoiminnasta ja työhönvalmennuksesta sekä sosiaalihuoltolain mukaisesta työllistymistä tukevasta toiminnasta ja työtoiminnasta. 

Toimintamalleilla pyritään helpottamaan, selkeyttämään ja yhtenäistämään ammattilaisten työskentelyä. Palvelukuvauksia voi myös käyttää välineenä esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämisessä eri organisaatioissa. Työkyvyn tuen tiimin verkoston ammattilaisilla on toimintamalliin kerättyjen palvelukuvausten pohjalta mahdollisuus saada parempi ja kokonaisvaltaisempi kuva työllistymistä tukevista sosiaalipalveluista ja tätä kautta rakentaa asiakkaalle toimivampia palvelukokonaisuuksia. Palvelukuvauksia voidaan käyttää myös välineenä palveluiden ja palvelukokonaisuuksien havainnollistamiseksi asiakkaalle. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittämistyön kohderyhmänä on työkyvyn tuenpiirissä toimivat ammattilaiset, joiden kautta työn tulokset välittyvät osatyökykyisiin ja pitkäaikaistyöttömiin. Asiakasymmärrystä on lisätty jokaisen toimintamalliin sisältyvän palvelukuvauksen kohdalla haastatteluin ja kommenttipyynnöin. Asiakasymmärrys on lisääntynyt myös yhteisessä Työkyvyn tuen -koulutuksessa, jossa osallistujina on ollut pilottikuntien ja verkostojen ammattilaisia.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kaikkia toimintamalliin sisältyviä palveluita ohjaa laki ja kunnat osaltaan toteuttavat palveluita tahoillaan, riippuen palveluiden tarpeesta ja resursseista. Yhtenäiset palvelukuvaukset muodostavat toimintamalliin sisältyville palveluille raamit Keski-Suomen alueelle. Tätä kautta työkyvyn tuen tiimeissä ja työkyvyn tuen parissa työskenteleville ammattilaisille, muodostuisi parempi kuva siitä millaisia palvelut alueella on ja asiakkaille tarjotaan tasapuoliseen kehykseen istuvaa palvelua Keski-Suomen alueella. 

Toimiakseen yhdenmukaisesti, kuntien on otettava käyttöön yhtenäiset palvelukuvaukset omassa toiminnassaan. Kynnystä on madallutettu yhteiskehittämällä toimintamalleja pilottikuntien kanssa, ja niitä on sitoutettu kehittämistyön aikana toimintamalleihin. Pilottikuntien palvelukuvausten käyttöönoton jälkeen palvelukuvauksia aletaan viemään muihin Keski-Suomen kuntiin, jolloin kuntien ammattilaisille kerrotaan selkeästi mitä yhtenäisillä palvelukuvauksilla tavoitellaan ja tarjotaan mahdollisuus täydentää palvelukuvauksia. Näillä toimilla pyritään lisäämään ammattilaisten ja kuntien sitoutumista palvelukuvauksiin. 

Erityistä lisäresurssia kunnilta ei vaadita palveluiden jo toimiessa kunnissa, mutta kuntien on syytä peilata järjestämiään palveluita palvelukuvauksiin. Poikkeuksena palvelukuvauksista toimii kehitysvammaisten työtoiminta ja työhönvalmennus, jota alkukartoituskyselyn mukaan ei kunnissa mainittavissa määrin tarjota muualla kuin Jyväskylässä. Kuntia pyritään tämän osalta ohjaamaan resurssejaan toisin, tarjoamalla valmis toimintamalli, jonka pohjalta toimintaa voi alkaa toteuttamaan. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Sosiaalihuollon työllistymistä tukevan palvelupolun palvelut tuottavat osallistujille näkymätöntä osaamista. Tämä osaaminen on kuitenkin mahdollista tunnistaa osamiisen tunnistamisen menetelmiä hyväksi käyttäen. Keski-Suomessa osaamisen tunnistamisessa on käytetty PAIKKO-järjestelmää, jonka aktiivinen käyttö edistää palveluun osallistujien etenemistä koulutukseen ja työelämään.

Kansikuva
Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku - kansikuva

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready