Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus - Meijän kyvyt käyttöön -hanke

Mallinnetaan laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta Keski-Suomen alueelle. Laatukriteerit pohjautuvat IPS-toimintamalliin. Mallinnuksessa keskitytään erityisesti rakenteeseen laatukriteerien ohjatessa vahvasti palvelun sisältöä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus - Meijän kyvyt käyttöön -hanke
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallinnetaan laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta Keski-Suomen alueelle. Laatukriteerit pohjautuvat IPS-toimintamalliin. Mallinnuksessa keskitytään erityisesti rakenteeseen laatukriteerien ohjatessa vahvasti palvelun sisältöä.

Toteutuspaikka
Keski-Suomi, sosiaali- ja työllisyyspalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

28.05.2021

Viimeksi muokattu

30.11.2022
Toimintaympäristö **

Pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset ovat monesti hankalimmassa asemassa työllistymisen suhteen. He saattavat tippua työllistymiseen tähtäävistä palveluista tai jumiutua työllistymiseen tähtäävälle palvelupolulle, eikä heille välttämättä löydy oikeita tai parhaita väyliä työllistymiseen. Ennestään käytössä olevien palvelujen rinnalle pyritään lisäämään IPS-laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta, joka on Kuntoutussäätiön selvityksen mukaan 2-3 kertaa vaikuttavammin työllistävä verrokkeihin nähden.

Uudella palvelulla pyritään lisäämään erityisesti hankalasti työllistyvien asiakkaiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille yhdessä muiden Meijän kyvyt käyttöön -hankkeessa kehitettävien toimintamallien kanssa. Toteutuessaan laatukriteereihin perustuva työhönvalmennus asettuu osaksi työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta. Mallinnus toteutetaan Keski-Suomen hyvinvointialueelle, joka on luonteva valinta Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen käynnistyessä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Palvelun kohderyhmänä ovat haastavassa työmarkkina-asemassa olevat osatyökykyiset sekä pitkäaikaistyöttömät, joiden työllistymisen haasteisiin on perehdytty pilottikuntien ja TE-palveluiden ammattilaisten kanssa järjestetyissä Teams-palavereissa. Tämän lisäksi asiakasymmärrystä on kerrytetty osallistumalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapahtumiin, joissa asiakasryhmää ja asiakasryhmän palveluita on käyty läpi sekä perehtymällä tutkimuksin ja selvityksiin liittyen osatyökykyisyyteen, työttömyyteen sekä työllistymistä edistäviin palveluihin. Myös muiden hankkeessa toteutettavien toimintamallien kehittäminen on lisännyt asiakasymmärrystä.

Kansikuva
Meijän kyvyt käyttöön  - Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmmenus

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis