MONNI-hanke eli Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022

MONNI-hankkeen kehittämistyötä on toteutettu lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen parhaaksi yhteistyökumppaneiden kanssa. Palvelulupauksemme olivat:

  • Työkaluja asiakkaan osallistumisen vahvistamiseen itseään koskevassa lastensuojelun työskentelyssä: 3X10D Lastensuojelu -elämäntilannemittari
  • Lastensuojelun vertaistuki- ja kokemusasiantuntijarakenteiden mallintaminen hyvinvointialueita varten.
  • Systeemistä ajattelua hyödyntäviä monialaisia kehittämisen tiimejä lastensuojelun ja yhteistyökumppaneiden ammattilaisille ja johdolle - asiakaslähtöisesti yhteisen tekemisen käytäntöjä.
  • Mallinnus vaativan sijaishuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisasiakkuusosastosta (Pirkanmaa).
  • Koulutukset yhteistyökumppaneille.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Lastensuojelu
Osallisuus
Vaikuttavuus
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus

EP MONNI
Toimintamalli
Lastensuojelu
Moniammatillisuus
Perusopetus
Päihdepalvelut
Mielenterveyspalvelut

EP MONNI
Toimintamalli
Lastensuojelu
Osallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen

MONNI Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Lastensuojelu
Yhteiskehittäminen

Toimintamalli
Lastensuojelu
Moniammatillisuus

MONNI-hankkeen logo täydennettynä sanalla Pirkanmaa
Toimintamalli
Osallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Vertaistuki
Lastensuojelu

Rakenne
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Lastensuojelu
Vertaistuki

MONNI-hankkeen logo jossa lukee MONNI Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla vuosina 2020-2022
Toimintamalli
Verkostot
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö
Monialaisuus
Asiakaslähtöisyys

MONNIhanke, EP
Toimintamalli
Yhteistyö
Lastensuojelu
Moniammatillisuus
Yhteiskehittäminen

MONNI-hankkeen logo täydennettynä sanalla Pirkanmaa
Toimintamalli
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Moniammatillisuus
Psykososiaalinen tuki