Osatyökykyisille tie työelämään (OTE), Polut hoitoon ja kuntoutukseen

Polut hoitoon ja kuntoutukseen –osahanke oli osa STM:n Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihanketta 2016-2018. Osahankkeessa kehitettiin kuusi toimintamallia, jotka kattavat sekä työssä olevat, työhön palaavat että töihin pyrkivät osatyökykyiset.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Osatyökykyisille tie työelämään (OTE), Polut hoitoon ja kuntoutukseen
Lyhyt kuvaus

Polut hoitoon ja kuntoutukseen –osahanke oli osa STM:n Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihanketta 2016-2018. Osahankkeessa kehitettiin kuusi toimintamallia, jotka kattavat sekä työssä olevat, työhön palaavat että töihin pyrkivät osatyökykyiset.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Polut hoitoon ja kuntoutukseen

Osatyökykyisellä tarkoitetaan henkilöä, jolla on osittainen työkyky. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja voi olla tilapäistä. Työkyky voi olla alentunut esimerkiksi vamman tai  pitkäaikaissairauden vuoksi. Työkyky on voinut alentua myös pitkän työttömyyden tai elämänkriisin aikana. 

Suomessa 1,9 miljoonalla työikäisellä on jokin sairaus tai vamma. Heistä noin 600 000 kokee, että sairaus tai vamma vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa työllistyä tai jatkaa nykyisessä työssä. Osatyökykyisellä on kasvanut riski jäädä työttömäksi tai työllistyä lainkaan. Lisäksi töihin palaaminen voi olla vaikeaa. 

Osatyökykyiset henkilöt eivät ole saaneet aikaisemmin riittävästi tukea palveluista eikä palveluita ole tarjottu aina oikea-aikaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön OTE-kärkihankkeessa tavoiteltiin muutosta tähän. 

Polut hoitoon ja kuntoutukseen -projektissa kehitetyt ja kokellut kuusi toimintamallia kattavat sekä työssä olevat, työhön palaavat että töihin pyrkivät osatyökykyiset.

Toimiaika

STM:n Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeen toimikausi oli 2016-2018. Polut hoitoon ja kuntoutukseen –osahanke oli kärkihankkeen yksi projekti.

Katso koko hankekokonaisuus STM:n sivuilta: Osatyökykyisille tie työelämään (OTE)

Toimijat

Osahankkeessa kehitetyt ja testatut toimintamallit on luotu yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kanssa.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Leini Sinervo, kehittämispäällikkö
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@thl.fi

Tekijä

Soila Veltheim

Luotu

06.05.2020

Viimeksi muokattu

11.05.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Polut hoitoon ja kuntoukseen osahanketta suunniteltaessa oli tunnistettu, että palvelujärjestelmän kokonaisuus oli monimutkainen ja sote-järjestelmän palvelupolut vakiintumattomia. Kaikkia työkyvyn tuen keinoja ei oltu otettu käyttöön. Työpaikat eivät saaneet riittävää tukea työn mukauttamiseen liittyvien ratkaisujen tekemiseen.

Osatyökykyisellä tarkoitetaan henkilöä, jolla on osittainen työkyky. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja voi olla tilapäistä. Työkyky voi olla alentunut esimerkiksi vamman tai  pitkäaikaissairauden vuoksi. Työkyky on voinut alentua myös pitkän työttömyyden tai elämänkriisin aikana. 

Suomessa 1,9 miljoonalla työikäisellä on jokin sairaus tai vamma. Heistä noin 600 000 kokee, että sairaus tai vamma vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa työllistyä tai jatkaa nykyisessä työssä. Osatyökykyisellä on kasvanut riski jäädä työttömäksi tai työllistyä lainkaan. Lisäksi töihin palaaminen voi olla vaikeaa.

Päämäärä ja päätavoite

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen yhteistyönä koordinoiman osahankkeen tavoitteena oli se, että osatyökykyiset pysyvät työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Tarkoituksena oli kehittää saumaton, oikea-aikainen ja tarkoituksenmukainen työkyvyn tuen palveluketju sekä työhön paluun että työllistymisen kannalta.

Osahankkeessa kokeiltiin osatyökykyisen asiakaslähtöistä hoitoon ja kuntoutukseen ohjaamista työkyvyn tuen toimintamallin avulla. Vastaavaa asiakkaan kannalta yhtenäistä toimintamallia ei ole aiemmin toteutettu.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Toimintamalleja kehitettäessä työkyvyn tuen palveluketjut pyrittiin vakiinnuttamaan sekä nivomaan olemassa oleviin jo toimiviin hoito- ja kuntoutuspolkuihin. Yksittäisten ja satunnaisten palveluiden sijaan etsittiin toimenpiteitä ja palveluja moniammatillisesti. Työkyvyn tuen toimijoiden kesken rakennettiin yhteistyökäytäntöjä.

Työpaikkoja tuettiin työn mukauttamiseen liittyvien ratkaisujen tekemiseen. 

Polut hoitoon ja kuntoutukseen -projektissa kehitetyt ja kokellut kuusi alueellista toimintamallia kattavat sekä työssä olevat, työhön palaavat että töihin pyrkivät osatyökykyiset.

Toimintamallit on tarkoitettu työvälineeksi ammattilaisille, jotka työskentelevät esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, työterveyshuollossa, työ- ja elinkeinopalveluissa, oppilaitoksissa, Kelassa, vakuutusalalla, työpaikoilla tai kuntoutuspalveluissa. Toimintamallit on luotu yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kanssa.

Tuotokset ja tulokset

Työkyvyn tuen palvelupolku -verkkokoulutus

Polut hoitoon ja kuntoutukseen -osahankkeessa tuotettiin Työkyvyn tuen palvelupolku -verkkokoulutus.

Työkyvyn tuen palvelupolku on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työssään edistävät työkykyä. Tavoitteena on tukea työllistymistä tai työssä jatkamista. Tämän avoimen ja maksuttoman verkkokoulutuksen kautta opit mistä työkyvyn tuen palvelupolku koostuu ja mitä hyötyä työkyvyn tukemisesta on. Voit viedä oppimaasi käytännön työhösi ja tukea tätä kautta entistä paremmin asiakkaasi työkykyä.

Polut hoitoon ja kuntoutukseen  -hankkeen kuusi alueellista kokeilua, joissa testattiin ja kehitettiin työkyvyn tuen toimintamalleja:

  • OTE Maakunnassa, Polut kuntoon, Kainuu 
  • Rivakka Ote, Uusimaa 
  • Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen -kokeiluhanke, Satakunta 
  • Saumaton hoito- ja kuntoutuspolku työikäisille, Keski-Suomi  
  • Toimintakykykeskus maakunnalliseen soteen - osatyökykyisen polut työkykyyn, työhön ja työllisyyteen (TOIKE), Pirkanmaa, Satakunta 
  • Uusi suunta työelämään -hanke, Oulu 

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeen tuloksia ja suosituksia, Polut hoitoon ja kuntoutukseen -osahankkeen loppuraportti sekä alueellisten kokeilujen loppuraportit, hankekuvaukset ja posterit alla liitetiedostoissa.

Liitetiedostot ja linkit
Työryhmät työskentelemässä

Aihealueet

Osatyökykyisyys Työllistyminen Osallisuus Kuntouttava työtoiminta Eriarvoisuus

Ilmiöt

Osallistuva yksilö Toimeentulon epävarmuus