Lähitorilta saa neuvontaa ja ohjausta kotona asumisen tueksi eri elämäntilanteissa. Toiminnan tavoitteena on edistää itsenäistä ja mielekästä elämää tarjoten tietoa ja osallisuutta arjen tueksi. Tarvittaessa ohjaus laajaan palvelutarpeen arviointiin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
2023: Pirkanmaan Lähitorit
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lähitorilta saa neuvontaa ja ohjausta kotona asumisen tueksi eri elämäntilanteissa. Toiminnan tavoitteena on edistää itsenäistä ja mielekästä elämää tarjoten tietoa ja osallisuutta arjen tueksi. Tarvittaessa ohjaus laajaan palvelutarpeen arviointiin.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue yhteistyössä PirKOTI ja PirSOTE -hankkeet
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Piia Korhonen

Luotu

30.12.2022

Viimeksi muokattu

21.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Lähitorin perustehtävä hyvinvointialueella on tuottaa matalan kynnyksen palveluna lakisääteistä neuvontaa -ja ohjausta alueen asukkaille, erityisesti ikääntyneille ja vammaisille henkilöille sekä heidän läheisilleen. Neuvonnan- ja ohjauksen palvelu on ensimmäinen yhteydenottokanava ikääntyneen/vammaisen henkilön palvelupolulla, jota vahvistetaan viestinnän ja uusien toimintamallien keinoin. Tällä toimintamallilla halutaan varmistaa asiakkaan oikea-aikainen ohjautuminen sote-palveluihin sekä vahvistaa ennalta ehkäisevien palveluiden saatavuutta Pirkanmaalla yhdessä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Lähitorilla tullaan toteuttamaan yhtenäistä alkukartoitusta omaehtoisiin palveluihin ja hyvinvointialueen palveluihin ohjaamiseksi.

Toimintaympäristö **

Matalan kynnyksen palvelut yhdessä hyvinvoinnin – ja terveyden edistämisen kanssa ovat merkityksellisiä ennalta ehkäisevien palveluiden toiminnan kannalta. Palveluiden tuottamisen näkökulmasta on huomioitava suurten ikäluokkien ikääntyminen sekä kasvava palvelutarve yhdistettynä nyt jo merkittäviin rekrytointihaasteisiin ja työntekijäpulaan sosiaali- ja terveysalalla. Keinona edellä esitettyihin haasteisiin on vahvistaa asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia yhteistyössä hyvinvointialueen, kuntien sekä kolmannen sektorin toimijoiden kesken.

Hyvinvointialueen tehtävänä on tarjota lakisääteisesti sosiaalihuoltolain 6§ mukaisesti neuvontaa -ja ohjausta. Hyvinvointialueiden perustaminen ja toimintojen eriytyminen kuntien hyvinvoinnin ja terveydenedistämisestä haastaa muutosvaiheessa vielä toimijoiden vastuita sekä työn ja yhteistyön toteuttamisen tapoja.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lähitorien pääasiallinen kohderyhmä ovat ikääntyneet ja vammaiset henkilöt. Lähitorien toimintaan voivat halutessaan osallistua kaikenikäiset. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin jalkautus ja jatkokehittäminen jatkuu osana palvelulinjan päivittäistä työtä sekä yhteistyössä HOPPU-hankkeen(RRP) kanssa.

Kansikuva
Lähitori Arjen tukea ja kohtaamisia

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis