Aktiivisuuden- ja univalve rytmin seurantapalvelu senioriasumisyksikön asukkaista

Asiakkaan aktiviteetin ja toimintakyvyn seurannasta kotiympäristössä saadaan tietoa asiakkaan terveydentilasta ja sen muutoksista. Saatua tietoa voidaan hyödyntää asiakkaan hoidossa ja palveluiden oikea-aikaisena kohdentamisena.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Aktiivisuuden- ja univalve rytmin seurantapalvelu senioriasumisyksikön asukkaista
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaan aktiviteetin ja toimintakyvyn seurannasta kotiympäristössä saadaan tietoa asiakkaan terveydentilasta ja sen muutoksista. Saatua tietoa voidaan hyödyntää asiakkaan hoidossa ja palveluiden oikea-aikaisena kohdentamisena.

Toteutuspaikka
Imatran Immalan Loisteen senioriasumisyksikkö
Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Marja Laamanen

Luotu

12.05.2022

Viimeksi muokattu

16.06.2022
Ratkaisun perusidea **

Senioriasumisyksikössä työskentelee yksi ohjaaja arkipäivisin, jonka tehtävänä on ohjata ja tukea asumisyksiön asukkaita. Ohjaajan on helpompi seurata kotiin asennettavien sensorien avulla niiden asukkaiden toimintakykyä, joiden terveydentila vaatii seurantaa. Ohjaajan ei tarvitse mennä aina paikan päälle asukkaan kotiin  tarkistamaan hänen tilanteensa. Asukkaan on turvallisempi asua yksin, kun hän tietää, että hänen aktiivisuuttaan pystytään seuraamaan eri sensorien avulla. Omaisen on myös asukkaan luvalla mahdollista seurata hänen aktiivisuuttaan.

Tässä pilotissa on käytössä kotiin asennettavat turvallisuussensorit, jotka antavat tilannekuvaa henkilön aktiivisuudesta kotona eri huoneissa vietetystä ajasta, keittiön liikeaktiivisuudesta; sähkölaitteiden käytöstä (mikro, vedenkeitin, kahvinkeitin ym.) sekä jääkaapin käytöstä. Turvallisuussensorit näyttävät myös viimeisimmän vuorokauden lepoajan aktiivisuuden (sänkyyn asennettu sensori), ulos poistumiset sekä huonetilojen lämpötilan ja - kosteuden. Järjestelmä oppii henkilön aktiivisuusprofiilin ja tekee hälytykset poikkeavasta käytöksestä. Hoitaja voi päätellä järjestelmästä saatavan tiedon perusteella terveydentilan muutoksia kuten diabetes, virtsatietaudit ja muistihäiriöt. Lisäksi pilotissa on käytössä päiväkirjatoiminto, joka toimii omaisten ja ohjaajan välillä ja tarvittaessa hoitoketjuun osallistuvien taholla. 

Aktiviteettitietoja pystytään hyödyntämään asiakkaan toimintakyvyn muutoksiin ennaltaehkäisevänä vaikutuksena ja reagoimaan niihin ajoissa. Aktiviteettitietoa pystytään hyödyntämään myös palveluiden oikea-aikaisena kohdentamisena. 

Toimintaympäristö **

Suomessa väestö vähenee ja ikääntyy tulevina vuosikymmeninä, samalla sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa. Suomen vanhuspoliittisena linjauksena on tukea ikäihmisten kotona asumista, myös säännöllisten palvelutarpeiden ilmaantuessa. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 asettaa yhdeksi keinoksi ikäystävällisen Suomen tavoittelussa digitalisaation ja teknologian hyödyntämisen. Hallituksen linjaamassa sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä olivat  Imatran Immalan Loisteen senioriasumisyksikön asukkaat, joiden toimintakyky / terveydentila vaatii seurantaa, mutta ei varsinaisesti vielä säännöllistä palvelua.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kokonaisuutta on kehitetty yhdessä loppukäyttäjien kanssa. Järjestelmän toimittajan rooli on ollut tuoda Aktiivisuuden- ja univalve rytmin seurantapalvelua senioriasumisyksikön asukkaille tutuksi niin senioriasumisyksikön ohjaajan, asukkaiden kuin heidän läheistensäkin tietoon. Hyvien kokemusten kautta tieto seurantapalvelusta saa mahdollisesti kiinnostusta muidenkin asukkaiden osalta kuin vain pilotissa mukana olleilla. Aktiivisuuden- ja univalve rytmin seurantapalvelu on helppo käyttää ja se on mahdollista laajentaa muihinkin kotiin vietäviin palveluihin.

Kansikuva
Immalan Loisteen senioritalo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Kotona asuminen Hyvinvointiteknologia Turvallisuus

Ilmiöt

Henkilökohtainen data

Kohderyhmä

Ikäihmiset