Vastasairastuneen tyypin 2 diabeetikon digihoitopolku

Tyypin 2 diabeetikolla on käytössään sovellus, jossa on perustietoa diabeteksesta, erilaisia omahoito-ohjeita, ammattilaisen yksilöllisesti aikatauluttamat seurantakäyntien ajankohdat sekä erilaisia kyselyitä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vastasairastuneen tyypin 2 diabeetikon digihoitopolku
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tyypin 2 diabeetikolla on käytössään sovellus, jossa on perustietoa diabeteksesta, erilaisia omahoito-ohjeita, ammattilaisen yksilöllisesti aikatauluttamat seurantakäyntien ajankohdat sekä erilaisia kyselyitä. 

Toteutuspaikka
Keski-Suomen perusterveydenhuollon terveysasemat
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

27.12.2022

Viimeksi muokattu

08.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Digihoitopolussa asiakas saa käyttöönsä sovelluksen, jossa on kattavasti perustietoa diabeteksesta, erilaisia omahoito-ohjeita, ammattilaisen yksilöllisesti aikatauluttamat seurantakäyntien ajankohdat sekä erilaisia kyselyitä. Asiakas voi lähettää ammattilaiselle sairauteensa liittyviä kysymyksiä sovelluksen kautta, ja ammattilainen voi seurata asiakkaan etenemistä digipolulla. Digihoitopolku on diabeetikon käytettävissä ensimmäisen vuoden ajan sairastumisestaan. 

Toimintaympäristö **

Suomessa on noin 450 000 diagnosoitua hoidossa olevaa diabeetikkoa: noin 50 000 tyypin 1 ja noin 400 000 tyypin 2 diabeetikkoa. Lisäksi 50 000 - 100 000 suomalaista sairastaa tietämättään tyypin 2 diabetesta. 

Diabetesbarometri 2021 -raportin mukaan koronapandemian aikana diabetesta sairastavien omahoidon tuen toteutumisessa on ollut suuria haasteita. Moni diabetesta sairastava on kokenut jääneensä yksin sairautensa kanssa. Lisäksi hoidon kulmakivenä toimivassa omahoidon tuen resurssoinnissa on suuria alueellisia eroja. Diabeteksen ennaltaehkäisy ja hyvä hoito ovat kansaterveydellisesti merkittävässä roolissa. Omahoitonsa tueksi diabetesta sairastavat tarvitsevat kohdennettua ja helposti saavutettavaa tietoa ja tukea. Digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia omahoidon tuen sisältöihin, toteuttamiseen ja resursointiin. Digitaalisia palveluja suunniteltaessa on tärkeä ottaa huomioon näiden käyttäjien näkökulma. Lähde Diabetesliitto, diabetesbarometri 2021. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat vastasairastuneet tyypin 2 diabeetikot ja perusterveydenhuollon ammattilaiset, hoitajat ja lääkärit. Toimintamallin kehittämisessä on hyödynnetty erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon diabeteksen hoidon ammattilaisia sekä digihoitopolkujen järjestelmäasiantuntijoita. Digihoitopolkua kehitetään säännöllisesti asiakkaiden ja ammattilaisten palautteiden perusteella. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Suunnitteluvaiheessa asiakkaan palvelupolku, ammattilaisten roolit ja toimintaympäristö tulee kuvata mahdollisimman tarkasti:

  • mitä kautta asiakas ohjautuu digihoitopolun käyttäjäksi
  • sovelluksen tekniset vaatimukset
  • sovelluksen tietosuoja-asiat
  • ketkä kaikki ammattilaiset ovat käyttämässä palvelua
  • miten ammattilaiset perehdytetään järjestelmän käyttöön
  • ammattilaisten roolit (pääkäyttäjät)
  • miten toimitaan virhetilanteissa, mikä on järjestelmätoimittajan rooli
  • miten asiakkaan hoitotiedot siirtyvät potilastietojärjestelmään 
  • mitä mittareita vaikuttavuuden arvioinnissa käytetään

Lisätietoa voi tiedustella miina-maria.kivela@hyvaks.fi, 050 454 7873

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa valmisteltiin vastasairastuneen tyypin 2 diabeetikon digihoitopolku, jossa on perustietoa tyypin 2 diabeteksesta, erilaisia omahoito-ohjeita, ammattilaisen yksilöllisesti aikatauluttamat seurantakäyntien ajankohdat sekä erilaisia kyselyitä.  Digihoitopolun varsinainen pilotointi toteutetaan Keski-Suomen Kestävän kasvun -ohjelmassa vuosina 2023-2025. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Digihoitopolun sisällön suunnittelussa ja pilottisuunnitelmassa tulee olla mukana asiakasrajapinnassa työskenteleviä ammattilaisia sekä heidän esihenkilöitään. Digihoitopolun järjestelmätoimittajan kanssa kannattaa aikatauluttaa säännölliset palaverit ja suunnitelman läpikäynnit. 

Kansikuva
Ammattilainen ohjaa potilasta diabeteksen hoidossa

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis