Kymenlaakson hyvinvointialueella elintapaohjausta antavat kaksi hyvinvointivalmentajaa. He  toteuttavat, koordinoivat ja suunnittelevat elintapaohjausta Kymenlaaksossa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Elintapaohjaus Kymenlaakson hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymenlaakson hyvinvointialueella elintapaohjausta antavat kaksi hyvinvointivalmentajaa. He  toteuttavat, koordinoivat ja suunnittelevat elintapaohjausta Kymenlaaksossa.

Toteutuspaikka
Kymsote
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Kuva
Elintapaohjaus
Kuvateksti
Kokonaisuus yhdellä kuvalla kerrottuna

Tekijä

Hanna Hovi

Luotu

28.06.2022

Viimeksi muokattu

06.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Elintapaohjauksen järjestäminen kuntalaisille ja Kymenlaaksolaisten asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen moniammatillisesti ja yhdenvertaisesti kuntien ja järjestöjen kanssa yhteistyössä.

 

Toimintaympäristö **

Elintapaohjauksen konsepti on kehitetty osana tulevaisuuden sote-keskushanke kehittämistä ja on osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta. 

Toimintamallin taustalla Organisaation strategia

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Konsepti kattaa koko Kymenlaakson aikuisväestön 18-65vuotiaat kuntalaiset.

Asiakassegmentti on määritelty ja suurelta osin elintapaohjaus konseptin tavoite on tavoittaa päiväkävijät, riskiryhmäläiset ja paljon palveluja tarvitsevat sote asiakkaat

Asiakkaiden osallisuutta on lisätty mahdollistamalla helposti saavutettavia itsepalvelupolkuja, digipolku jossa asiakas voi itse tehdä elintapoihin liittyviä riskitestejä ja käydä katsomassa itselle sopivaksi katsomiaan linkkejä ja valmennuksia. 

Osallisuutta lisättiin ottamalla Omaolo vahvasti käyttöön yli 15 vuotiailla Kymsenlaakson alueella. Tämän kautta oman terveyden ja hyvinvoinnin mittaminen on helppoa ja yksinkertaista. Omaolo mahdollistaa omien terveystietojen lähettämisen ammattilaisille kuntalaisen niin halutessa. 

Myös digitalisuuden lisääminen elintapaohajukseen lisää osallisuutta, kun asiakas voi osallistua verkkopuntari verkkovalmennukseen ja tehdä siellä ammattilaisen tuella itsenäisesti tehtäviä ja vaikuttaa näin mahdollisimman paljon omaan terveyteen ja hyvinvointiin. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hyvinvointivalmentajat jakavat tietoa ja tiedottavat muita ammattilaisia

Hanketyönä tiedotteiden, esitteiden ja someviestinnän kehittäminen

Mediatiedotteet paikallismediassa : takaavat ja turvaavat kysynnän

Intratiedotteet :takaavat näkyvyyden ammattilaisille Organisaation sisällä 

Hankeradio

Organisaation käyttämät somekanavat

Olemme myös ottaneet kokemusasiantuntija haastatteluja: "verkkopuntarilaisen tarina "

 

Vaikuttavuuden osoittaminen vahvistaa juurruttamista ja siihen panostetaan paljon. Tavoite saada painopiste raskaista palveluista perusterveydenhuoltoon ja sitä kautta reagointi muuttuu ennaltaehkäisevään suuntaan. 

Hyvinvointivalmentajien ja muiden ammattilaisten osaamisen vahvistaminen ja lisääminen

 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Konsepti on valmis. Toimintamalli on otettu käyttöön Kymenlaakson hyvinvointialueella. 

Arviointiin ja vaikuttavuuteen on löytynyt mittareita ja niiden jatkotyöstäminen alkanut.

Yhteistyö tiivistynyt kunnan liikuntatoimen ja järjestöjen kanssa

Mobiilisovelluksen käyttöönottoa myös mietitty tämän kokonaisuuden osaksi. Lisäämään digitalisuutta, saavutettavuutta, laatua, vaikuttavuutta ja tukea elintapamuutokseen riippumatta ajasta ja paikasta. 

Kansikuva
Hyvinvointi ja terveys

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis