Farmaseutti osana moniammatillista tiimiä ja turvallista lääkehoitoa

Farmaseutti on Päijät-Hämeen Tulevaisuuden sote-keskuksessa osa moniammatillista tiimiä. Toimintamallia on kehitetty yhteistyössä  kahden terveysaseman kanssa. 

Farmaseutin avulla vahvistetaan lääkehoidon osaamista ja turvallisen lääkehoidon toteuttamista.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Farmaseutti osana moniammatillista tiimiä ja turvallista lääkehoitoa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Farmaseutti on Päijät-Hämeen Tulevaisuuden sote-keskuksessa osa moniammatillista tiimiä. Toimintamallia on kehitetty yhteistyössä  kahden terveysaseman kanssa. 

Farmaseutin avulla vahvistetaan lääkehoidon osaamista ja turvallisen lääkehoidon toteuttamista.

Toteutuspaikka
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Häme
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

01.02.2021

Viimeksi muokattu

09.06.2022
Ratkaisun perusidea **

Kuvattu alla olevassa lääkehoito moniammatillisessa tiimimallissa.

Toimintaympäristö **

Toimintaympäristönä sote-keskuksen avoterveydenhuolto, joka muokkautuu Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen myötä. Hanke on osa sote-uudistusta ja sen läpimennessä toiminta siirtyy hyvinvointialueille. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Farmaseutti toimintamalli on pilotissa ja kohderyhmä on kaikki sote-keskuksen asiakkaat. 

Toimintamallia kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa käytännöntyössä mm. palautteen keruulla.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Henkilöstöltä aikaa työpajoihin osallistumiseen.

Farmaseutti konkreettisesti työssä sote-asemilla

Henkilöstöltä palautteen antoa toiminnasta

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Päivittyy myöhemmin

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tarvitaan hyvin itseohjautuva farmaseutti, joka on kyvykäs muotoilemaan työkuvaansa joustavasti. Farmaseutilla tulee olla koulutus lääkityksen arviointiin. Lisäksi on hyvä, että farmaseutilla on valmiuksia kouluttaa henkilöstöä ja asiakkaita. Tarvitaan myös vahva lääkärituki.

Kansikuva
logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä