Harjavallan aikuisten kulma Haiku on päihteetön kohtaamispaikka työikäisille. Haiku on turvallinen paikka tavata ihmisiä, saada palveluohjausta, tulla kohdatuksi yksilönä ja jakaa elämäänsä muiden kanssa sen verran kuin itse haluaa. Haikun toiminnasta vastaa Kessote.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Harjavallan aikuisten kulma Haiku
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Harjavallan aikuisten kulma Haiku on päihteetön kohtaamispaikka työikäisille. Haiku on turvallinen paikka tavata ihmisiä, saada palveluohjausta, tulla kohdatuksi yksilönä ja jakaa elämäänsä muiden kanssa sen verran kuin itse haluaa. Haikun toiminnasta vastaa Kessote.

Toteutuspaikka
Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kessote)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Harjavalta
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Liitteet ja linkit

Luotu

28.10.2021

Viimeksi muokattu

02.02.2022
Ratkaisun perusidea **
  • Arviointisuunnitelma Aikuisten Kulma Haikun toiminnan systemaattiseksi arvioimiseksi vuodesta 2022.
  • Toimintamallikuvaus, jossa kuvataan Aikuisten Kulma Haikun toimintaa ja sitä, mikä tekee Haikusta Haikun.
Toimintaympäristö **

Toimintamallia, erityisesti sen arvioimista kehitetään tällä hetkellä osana THL:n Osallistavien sosiaalityön menetelmien pilottia. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen kanssa.

 

Haikun kytkentä tulevaisuuden sote-keskukseen palveluvalikkoon:

• SAATAVUUS JA SAAVUTETTAVUUS: Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen ja saatavuus ovat sotessa tavoitteena

• HYTE: Haikun ja sen kaltainen toiminta tukee niiden kohderyhmän osalta hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Sote-keskus, kunta ja Haiku voivat tehdä yhteistyötä mm. hyte-työssä.

• RAKENTEELLINEN TYÖ: Haiku voi toimia asiakkaiden ja ammattilaisten kokemustiedon tuottamisen alustajana, jota voi hyödyntää sekä hyte- että sote-työssä, päätöksenteossa ja kehittämistoiminnassa

• PALVELUTARJONTA: Haiku on oiva lisä sekä sosiaali- että terveydenhuollon palvelukokonaisuuteen

• MONIALAINEN YHTEISTYÖ: Sote-palveluissa markkinoidaan Haikua. Haiku tarjoaa eri palveluille paikan tavoittaa aikuisväestöä, sillä toteutetaan mm. tietoiskuja eri aiheista ja palveluista. Haikussa saa myös tukea omahoitoon, siellä on mm. verenpainemittari ja kuumemittari.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Haikun kohderyhmä on Harjavallassa asuvat, liikkuvat tai toimivat työikäiset (18-63 v.).

Kehittämisessä kiinnostus kohdistuu erityisesti heihin, jotka ovat käyneet tai käyvät Haikussa, tai käyttävät Haikun palveluja. Heiltä voidaan saada arvokasta tietoa arvioinnin tueksi. Asiakkaita tai kävijöitä ei pelkästään osallisteta, vaan arviointi on koko Haikun yhteisön yhteinen asia. Haikulle laaditaan arviointisuunnitelma.

Kävijöiltä ja Haikun yhteisöltä kerättävän tiedon kerää sote-alan ammattilainen, jolla on ymmärrystä laajasti erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kohtaamisesta. Tiedonkeruun tavat on päätetty yhdessä yhteisön kanssa: Ei yksilö- vaan ryhmäkeskusteluja Haikun toiminnasta, vapaamuotoisesti.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kiinnitetty materiaalia luodessa huomiota siihen, että arviointisuunnitelma / toimintamallikuvaus olisi mahdollisimman helppo esitellä / jalkauttaa sekä siihen, että se on myös Haikun kävijöille saavutettavissa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tekeminen on vielä alkuvaiheessa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tekeminen on vielä alkuvaiheessa. Vaatii resurssia.

Kansikuva
Diaesityksen kansidia

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä