IPS - Sijoita ja valmenna! -toimintamalli Kainuun hyvinvointialueella

Tavoitteena on mielenterveyshäiriöitä sairastavan kainuulaisen työllistyminen tai palaaminen avoimille työmarkkinoille tai ohjautuminen opintoihin. Toiminnan tavoitteena on integroitua osaksi Kainuun hva:n psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
IPS - Sijoita ja valmenna! -toimintamalli Kainuun hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on mielenterveyshäiriöitä sairastavan kainuulaisen työllistyminen tai palaaminen avoimille työmarkkinoille tai ohjautuminen opintoihin. Toiminnan tavoitteena on integroitua osaksi Kainuun hva:n psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta. 

Toteutuspaikka
Kainuun hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
IPS-työhönvalmennus

Luotu

14.06.2023

Viimeksi muokattu

12.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Toimintamallissa käynnistetään IPS - Sijoita ja valmenna! -toimintamallin mukainen työhönvalmennus mielenterveyden hoitoon ja kuntoutukseen integroituna palveluna. IPS-työhönvalmennuksen kohderyhmänä ovat mielenterveyden häiriöihin sairastuneet henkilöt. Mielenterveyden häiriöt ovat vakiintuneet yhdeksi yleisimmistä työkyvyttömyyseläkkeiden syistä ja työhönvalmennuksen avulla kohderyhmän työllistymistä, osallisuutta ja hyvinvointia edistetään.

Työhönvalmentajat kiinnittyvät mielenterveyden hoidosta ja kuntoutuksesta vastaaviin palveluihin ja tekevät aktiivisesti yhteistyötä työllistymistä edistävien palveluiden sekä alueen työnantajien kanssa. Toimintamalli käynnistetään koko Kainuun alueella. Tavoitteena on vakiinnuttaa IPS-työhönvalmennus osaksi hyvinvointialueen palveluita. 

Kainuun IPS-työhönvalmennukselle on toteutettu laatuarviointi 7.5-8.5.2024 THL:n toteuttamana. Kainuussa todettiin laadun olevan hyvällä tasolla pisteillä 103/125. 

IPS - Sijoita ja valmenna! -toimintamalli on osa kestävän kasvun Kainuu 2 ohjelmaa. Rahoitus toimintamallin käynnistämiseen ja kestävän kasvun ohjelmaan saadaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) ja koordinoinnista vastaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL)

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä tässä hankkeessa ovat työikäiset mielenterveyshäiriöihin sairastuneet kainuulaiset, joilla on hoitokontakti mielenterveyden ja psykiatrian palveluissa. Työhönvalmentajat ovat sopineet käynnit eri hoitotiimeihin elokuussa 2023, jossa sovitaan tarkemmin jatkokäytännöt. Tavoitteena on osallistua hoitotiimeihin säännöllisesti. 

Asiakastyö aloitettiin elokuun lopussa ja ensimmäiset yhteistyösopimukset tehtiin syyskuun alussa. Marraskuuhun 2023 mennessä IPS-työhönvalmennukseen on ohjautunut Kainuussa 55 henkilöä. Aktiivisessa valmennuksessa on 34 henkilöä ja jonossa palveluun 21 henkilöä.  Työllistyneitä asiakkaita 23.11 mennessä on 4 henkilöä. Asiakkaita on ohjautunut palveluun kaikista Kainuussa mukana olevista kunnista. Pienillä paikkakunnilla yhtenä haasteena on ollut asiakkaille sopivien työpaikkojen löytyminen.  Työnantajien suhtautumisen mielenterveyspalveluiden asiakkuuteen on huomattu olevan joissain tilanteissa esteenä työllistymiselle. Stigman purkamiseksi on vielä paljon tehtävää. 

Työhönvalmentajat ovat osallistuneet kuukausittain yhteensä 8 eri mielenterveyspalveluiden hoitotiimiin. Integroituminen hoitotiimeihin on sujunut hyvin ja hoitotaholta on tullut palvelusta pelkästään positiivista palautetta. Integroitumisen ja juurtumisen suurena haasteena on ollut potilastietojärjestelmän käyttöoikeuksien puuttuminen, niitä yritetään edelleen saada.   Mielenterveyspalveluiden johdon sitouttaminen toimintaan on aloitettu, tähän liittyen ensimmäinen palaveri järjestetään marraskuussa 2023.

Kainuussa työttömät työnhakijat jakautuvat tällä hetkellä noin puoliksi Kainuun TE-toimiston ja Kuntakokeilun kesken, jotka ovat siis pääasialliset yhteistyökumppanit. TE-toimiston, Kuntakokeilun ja Kainuun TYP:n esihenkilöiden kanssa on sovittu tapaaminen elokuussa 2023, jossa sovitaan tulevasta yhteistyöstä. Sovimme tapaamisessa palaverin liittyen te-palveluiden harkitsemiin etuuksiin ja IPS-infotilaisuuden te-palveluiden sekä kuntakokeilun työntekijöille. Palaverin jälkeen olemme olleet etuusasioissa yhteydessä pääsääntöisesti työkykykoordinaattorien kanssa.  Suurin osa IPS-työhönvalmennukseen ohjautuneista asiakkaista Kainuussa on työkyvyttömyyseläkkeellä. 

Kainuun IPS-työhönvalmennukseen on ohjautunut 12.6.2024 mennessä yhteensä 95 asiakasta. Aktiivisessa valmennuksessa on 58 asiakasta ja jonossa 29 asiakasta. Lopettaneita asiakkaita on 5 ja tauolla olevia 3. Avoimille työmarkkinoille työllistyneitä asiakkaita yhteensä 22, jolloin työllistämisprosentti on n.33 %. Asiakkaista noin kolmasosa on työkyvyttömyyseläkkeellä. Asiakkaat on työllistyneet hyvin myös pienemmillä paikkakunnilla. Työhönvalmentajat  ovat saaneet työnantajayhteistyöhön koulutusta toukokuun 2024 aikana. Työnantaja kontakteja tehdään säännöllisesti IPS-toimintamallin mukaisesti.  Asiakkaille on järjestetty kahdesti vertaistapaaminen makkaranpaiston merkeissä. Tapaamiseen on ohjautunut kajaanilaisia IPS-työhönvalmennuksen asiakkaita. Tapaamiset on koettu hyväksi ja niitä on tarkoitus jatkaa syksyllä. 

Kainuun IPS-työhönvalmennuksen yhteiskehittämisryhmä on kokoontunut syksystä 2023 alkaen yhteensä 5 kertaa. Ryhmä on järjestetty noin kahden kuukauden välein. Ryhmän osallistujina ovat kaikista Kainuun osallistuvista kunnista työllisyyden hoidon että mielenterveyspalveluiden henkilöstöä, myös johdosta. Päätavoitteena ryhmällä on kehittää työllisyyden hoidon ja mielenterveyspalveluiden yhteistyötä koko Kainuun tasolla ja IPS-työhönvalmentajan roolia. Tarve yhteistyön kehittämiselle on todettu ja tehty suunnitelmia yhteistyön kehittämiseksi. Ryhmän kokoontumiset jatkuvat syksyllä 2024.

Työllisyyden hoidon johdon kanssa on järjestetty erikseen yhteistyöpalavereita, joissa on käsitelty IPS:n tilannetta, yhteistyötä ja etuuksia  mm. palkkatukea työkyvyttömyyseläkkeellä . IPS-työhönvalmennuksen kautta palkkatuki on mahdollistunut myös Kainuussa työkyvyttömyyseläkkeellä oleville. Asiakkaiden työllisyysohjaajien kanssa tehdään kaikissa tilanteissa yhteistyötä IPS-toimintamallin mukaisesti. Työllisyyspalveluista on saatu nopeasti vastauksia mm. etuuksiin liittyvissä kysymyksissä. 

 

 

Kansikuva
IPS - Sijoita ja valmenna Kainuun hyvinvointialueella

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä