Kummiperhetoiminta yksin alaikäisenä turvapaikanhakijana maahan tulleille lapsille ja nuorille

Kummiperhetoiminnassa yksin alaikäisenä turvapaikanhakijana maahan tullut nuori saa suomalaisen kummiperheen. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Nuori pääsee 1-4 kertaa kuussa osaksi tavallista arkea ja oppii suomen kieltä. Toiminta tukee kaksisuuntaista kotoutumista.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kummiperhetoiminta yksin alaikäisenä turvapaikanhakijana maahan tulleille lapsille ja nuorille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kummiperhetoiminnassa yksin alaikäisenä turvapaikanhakijana maahan tullut nuori saa suomalaisen kummiperheen. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Nuori pääsee 1-4 kertaa kuussa osaksi tavallista arkea ja oppii suomen kieltä. Toiminta tukee kaksisuuntaista kotoutumista.

Toteutuspaikka
Diakonissalaitoksen säätiö sekä pääkaupunkiseudulla Helsingin, Espoon ja Vantaan jälkihuollon tukitoimet
Paikkakunta tai maakunta
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit
Tiedosto
Kummiperhetoiminnan pienlehti esittelee toimintaa nuorten, perheiden ja työntekijöiden näkökulmasta.
Zine pdf_nä.pdf (29.46 MB)

Tekijä

Maiju Lehto

Luotu

27.04.2022

Viimeksi muokattu

27.04.2022
Toimintaympäristö **

V. 2015–21 Suomeen on tullut turvapaikanhakijana noin 3500 lasta ilman huoltajaa ja heitä saapuu edelleen. Yksin tulleet ovat vailla tukiverkostoa, mikä aiheuttaa eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Kummiperhetoiminnassa on 2016–21 kehitetty tuloksellinen, tehokas kotoutumista edistävä kansalaistoiminnan malli. Nuorilta ja perheiltä kerätyissä palautteissa vuosilta 2017-2021 käy ilmi toiminnan merkityksellisyys sekä nuorille että kummeille. Nuoria tulee toimintaan viikoittain. Yhteisöön kuulumisen tarve ei lopu täysi-ikäisyyteen. Kummiperhettä tarvitaan nyt tueksi myös nuoren uusissa elämäntilanteissa (avioituminen, perheenyhdistämisen kautta tulevat perheenjäsenet, työelämään siirtyminen). Valtakunnallisesti kaikki nuoret eivät vielä ole päässeet kummitoiminnan piiriin. Maailmanpoliittinen tilanne ei ole rauhoittunut lainkaan, päinvastoin. Ennakoitavissa on, että Suomeen tulee jatkossakin yksin tulleita nuoria myös uusista kohdemaista, kuten Ukrainasta.  

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakkaina on yksin alaikäisenä turvapaikanhakijana maahan tulleet nuoret. Nämä nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa koska ovat Suomessa ilman perhettä tai muuta tukiverkostoa. Lisäksi nuoria painaa usein huoli lähiomaisista, jotka edelleen kotimaassa, kotimaan tilanne sekä velvollisuus pärjätä ja tukea perhettä taloudellisesti. Asiakasymmärrystä on kerrytetty vuosien 2016-2022 aikana haastattelemalla jokainen mukaan tuleva nuori ja kartoittamalla hänen toiveet ja tarpeet toiminnan osalta. Palautetta on kerätty myös nuorten työntekijöiltä. Asiakkaat ovat osallistuneet toiminnan kehittämiseen antamansa palautteen perusteella. Nuoret ovat olleet mukana toteuttamassa toiminnasta kertovaa pienlehteä. 

Kansikuva
Toiminnan ohjauskaavio

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Pakolaisuus Kotouttaminen Kansalaistoiminta Vertais- ja vapaaehtoistyö

Ilmiöt

Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen Osallistuva yksilö

Kohderyhmä

Ammattilaiset Koko väestö Maahanmuuttajat Nuoret Nuoret aikuiset