Kuntoutuspalveluiden asiakaskokemuksen kerääminen

Asiakaskokemuksen järjestelmällinen ja säännöllinen keräämisen käynnistäminen. Kuntoutuksen asiakastyytyväisyyden kerääminen koskee sekä ryhmä- että yksilökäyntejä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kuntoutuspalveluiden asiakaskokemuksen kerääminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakaskokemuksen järjestelmällinen ja säännöllinen keräämisen käynnistäminen. Kuntoutuksen asiakastyytyväisyyden kerääminen koskee sekä ryhmä- että yksilökäyntejä.

Toteutuspaikka
Kymenlaakso, kuntoutus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Vesa Suuronen

Luotu

25.09.2023

Viimeksi muokattu

08.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallilla pyritään saamaan kuntoutuksen asiakkailta säännöllisesti ja kattavasti palautetta tyytyväisyydestä palveluun. Kysely sisältää palveluiden omia kysymyksiä sekä jatkossa THL:n vaatimia kysymyksiä. 

Asiakaskokemuskyselystä saatavaa tietoa hyödynnetään työn ja toimintatapojen kehittämisessä. 

Toimintaympäristö **

Kuntoutuspalveluiden asiakaskokemuksen keräämisen käynnistäminen säännöllisesti ja johdetusti. Palautekysely on luotu THL:n tulevia vaatimuksia vastaavaksi. Kotikuntoutuksen ryhmätoiminnot olivat ensimmäisenä pilotissa. Palautekyselyt laajentunut avokuntoutuksen ryhmätoimintoihin digiterapiakeskuksen asiakaspalaute. Käynnistymässä avo- ja kotikuntoutuksen yksilökäyntien palautekyselyt sekä sairaalakuntoutuksen poliklinikkakäyntien kyselyt. 

Säännöllisellä ja kattavalla asiakaskokemuksen keräämisellä pystytään tukemaan päivittäisjohtamista ja palveluiden kehittämistä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kotikuntoutuksen ja avokuntoutuksen ryhmäläisiltä on aloitettu kysyä asiakastyytyväisyyttä aina ryhmäjakson päätyttyä. Kotikuntoutuksessa palautetta on kysytty tablet-laitteilla . Avokuntoutuksessa on jaettu esite mistä löytyy qr-koodi josta pääsee omalla laitteella vastaamaan kyselyyn. 

Syksyn 2023 aikana käynnistyy kuntoutuksen  asiakaskokemuksen kerääminen avo-, koti- ja sairaalakuntoutuksen yksilökänneiltä. Kysely toteutetaan Webropol kyselyllä joka lähetetään automaattisesti ajanvaraustietojen pohjalta tekstiviestillä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kehittäminen on ollut palveluvetoista ja laajentunut vähitellen. Toimintaa pilotoitiin ensin kotikuntoutuksen ryhmätoiminnoissa ja laajennettu avokuntoutuksen ryhmätoimintoihin. Kyselyt laajenevat kuntoutuksen muihinkin palveluihin loppuvuodesta 2023. Palvelut keräävät palautteet yhteen ja koonti esitellään kausittain henkilöstölle. Palautteista nousseisiin asioihin pyritään puuttumaan kauden jälkeen ja siten kehittämään kuntoutuspalveluiden toimintaa. Asiakaskokemuksen laaja ja jatkuva kerääminen tulee jäämään osaksi kuntoutuksen toimintaa, joka tukee päivittäisjohtamista  ja jatkuvaa kehittämistä. 

Asiakaskokemuksen kerääminen tulee jatkossa laajenemaan niin, että se tulee koskemaan kaikkia kuntoutuksen palveluita.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Satunnainen sanalinen palaute muuttunut selkeäksi kirjalliseksi yhtenäiseksi ja luotettavaksi palautteeksi. Palvelut pystyvät reagoimaan muuttuviin tilanteisiin. Pilotoinnin 1. vaiheessa nousseisiin puutteisiin puututtiin 2. vaiheen kysymysten asettelussa. Näin saatu palveluita paremmin tukeva kysely. Kuntoutuksen asiakastyytyväisyyden keräämisessä vastataan etukäteen myös tuleviin THL:n vaatimuksiin. 

Asiakkaiden suositteluhalukkuus lukua seurataan niin organisaatiotasolla kuin kuntoutuspalveluissa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toiminnan onnistumisen kannalta on tärkeää, että on tietoteknistä osaamista. Näin pystytään valitsemaan käyttötarkoitukseen mahdollisimman sopivat alustat asiakaskokemuksen keräämiseen. Vaihtoehtoisesti saadaan olemassa olevista alustoista kaikki mahdollinen hyöty irti. Säännöllinen ja avoin yhteistyö ohjelmiston kehittäjien, ylläpitäjien ja käyttäjien sekä tuotannon välillä antavat parhaat edellytykset onnistuneelle asiakaskokemuksen mittaamiselle.

Aloitimme asiakaskokemuksen mittaamisen pienellä pilotilla, jonka jälkeen kyselyä on muutettu palveluiden tarpeen mukaan. Tämän lisäksi asiakaskokemuksen mittaamista on laajennettu portaittain kattamaan suurempaa osaa kuntoutuksen palveluita. Tulevaisuudessa laajentuminen jatkuu edelleen.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis