Kymenlaakson digitaalinen liikuntalähete (RRP, P4, I2)

Digitaalisen liikuntalähetteen avulla asiakas voi ohjautua sote- ammattilaisen suosituksesta Kymenlaakson kuntien liikuntaneuvojien vastaanotolle. Liikuntaneuvonnan ohjauspolkua on kehitetty yhteistyössä hyvinvointialueen ja kuntien kanssa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kymenlaakson digitaalinen liikuntalähete (RRP, P4, I2)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digitaalisen liikuntalähetteen avulla asiakas voi ohjautua sote- ammattilaisen suosituksesta Kymenlaakson kuntien liikuntaneuvojien vastaanotolle. Liikuntaneuvonnan ohjauspolkua on kehitetty yhteistyössä hyvinvointialueen ja kuntien kanssa.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue ja Kymenlaakson kunnat
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Liikuntalähetteen prosessikuvaus

Tekijä

Heli Kaleton

Luotu

21.04.2023

Viimeksi muokattu

31.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Liikuntalähetetoiminnan tarkoituksena on ohjata terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia saamaan liikuntaneuvontaa maksutta omasta kunnastaan  Liikuntalähetteen voi tehdä asiakkaan luvalla kuka tahansa hyvinvointialueen sote- ammattilainen. Liikuntalähetteen voi tehdä esimerkiksi seuraavista syistä: liikkumattomuus, ylipaino, diabetesriski tai tyypin 2 diabetes, oma kiinnostus elintapoja kohtaan, tuki- ja liikuntaelinoireet, korkea verenpaine, mielenhyvinvoinnin haasteet, työttömyys . Kun digitaalinen liikuntalähete saapuu kunnan liikuntaneuvojalle, ottaa hän sovitusti yhteyttä asiakkaaseen puhelimitse. Kuntien liikuntaneuvonnassa asiakas saa tukea ja ohjausta liikunnallisemman elämäntavan löytämiseen.  

 

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson hyvinvointialue ja Kymenlaakson kunnat ovat toistensa strategisia yhteistyökumppaneita. Kumppanuus perustuu yhteiseen tietoon perustuvaan tilannekuvaan väestöstä ja eri väestöryhmien terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilasta ja kokemuksesta, palvelutarpeesta, kustannuksista sekä näiden kehitysnäkymistä.  (Sote-järjestämislaki 6 § ja 7 §)

Hyvinvointialueilla ja kunnilla on yhteiset asukkaat sekä asukas- ja asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita myös liikuntaneuvonnan osalta. Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä muiden hyvinvointialueiden ja kuntien toiminnallista yhteistyötä edellyttävien tehtävien asianmukaista ja asiakaslähtöistä toteuttamista tukevat yhteisesti asetetut tavoitteet, sovitut menettelytavat ja toimiva tiedonkulku. 

Yksi keskeinen yhteistyön strategisen tason asiakirja on Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma, mihin on kirjattu tavoitteet myös terveellisten elintapojen ja liikuntatottumusten edistämiselle yhteistyössä hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen kanssa. 

Kymenlaakson hyvinvointialue on solminut yhdessä alueen kuuden kunnan kanssa Liikuntalähete -yhteistyösopimuksen, jossa kuvataan mm. eri toimijoiden roolit yhteistyöprosessissa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Digitaalisen liikuntalähetteen kohderyhmänä on kaikki Kymenlaakson asukkaat. Kymenlaakson prototyyppiyhteisöä on osallistettu laajasti alueelliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämistyöhön. Prototyyppien online- yhteisössä toimii kymenlaaksolaisia ihmisiä, ihan tavallisia tyyppejä, jotka antavat ajatuksiaan yhteisten sote- ja pelastuslaitoksen palveluiden kehittämiseksi. Lisätietoa Kymenlaakson prototyypeistä: Prototyypit - Kymenlaakson hyvinvointialue (kymenhva.fi)

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Liikuntalähetteen käyttöönottoon liittyen on tehty pitkään kehittämisyhteistyötä hyvinvointialueen ammattilaisten ja kuntien liikuntaneuvojien välillä sekä järjestetty aktiivista koulutus- ja jalkautustyötä. Käyttöönoton tueksi on laadittu sote- ammattilaisille Liikunta puheeksi- kortit. Liikuntalähetteen kirjaamisessa potilastietojärjestelmään on ohjeistettu käyttämään THL:n suosittelemaa toimenpidekoodia. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Liikuntalähetteiden määrä Kymenlaakson hyvinvointialueelta on kasvanut. Uuden toimintamallin käyttöönoton myötä määrää pystytään arvioimaan ja seuraamaan reaaliaikaisesti. Digitaalisia liikuntalähetteitä on tehty Kymenlaaksossa yhteensä 255 kappaletta (1.9.23- 14.3.2024). 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

a. Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?

Toimintamallina digitaalinen liikuntalähete on uudenlainen ja hyvinvointialueiden aloittamisen jälkeen myös tietoturvallinen ratkaisu toteuttaa liikuntaneuvonnan yhteistyötä eri organisaatioiden välillä. 

Elintapaohjauksen kehittämistyötä on tehty jo pitkään  Kymenlaaksossa hyvin laajalla monialaisella työryhmällä, joka on sitoutunut myös toiminnan arviointiin ja jatkokehittämiseen.

Tiedottamista on tehty laajasti niin hyvinvointialueen koko henkilöstölle kuin kuntien liikuntatoimijoille sekä kuntalaisille, jotka voivat pyytää sosiaali- ja terveydenhuollossa asioidessaan liikuntalähetettä itselleen.

b. Miten toimintamallissanne näkyy TerveSos -palkinnon tämän vuoden teema: Monialainen asiakas- ja palveluohjaus ehkäisevässä ja edistävässä työssä?

Toimintamallia on kehitetty pitkäjänteisesti hyvinvointialueen eri toimijoiden sekä kaikkien alueen kuntien ja liikunnan aluejärjestön kanssa. Kaikki eri toimijat ovat sitoutuneet pitkäjänteiseen ja monialaiseen kehittämisyhteistyöhön: jokaisella toimijalla on selkeä rooli toimintamallin eri vaiheissa. Liikuntalähetteen avulla kunnan liikuntaneuvontaan voidaan ohjata kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista kaikenikäisiä asiakkaita. 

Toimintamallin hyötyinä on mm. 

  • selkeä ja yhtenäinen prosessi koko hyvinvointialueelle
  • mahdollistaa asiakkaiden  tasapuolisen palvelun 
  • automaattisesti syntyvä liikuntalähetemäärien raportointi
  • asiakas pääsee helposti liikuntaneuvonnan palveluihin ja terveyden edistämisen hyötypotentiaali saadaan käyttöön
  • elintapamuutoksen ja liikunnallisemman elämäntavan tukeminen

Kymenlaakson digitaalinen liikuntalähete toteuttaa monialaisesti, vaikuttavasti ja kunnianhimoisesti tavoitetta "enemmän hyteä on vähemmän sotea".

Kansikuva
kaksi henkilöä on sauvakävelyllä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä