Maksuttoman ehkäisyn kokeilu alle 25-vuotiaille Lapin hyvinvointialueella

Kokeilu toteutetaan osana Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa. Tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää nuorille suunnattuja seksuaaliterveyspalveluja sisältäen raskauden ja seksitautien ehkäisyn sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden neuvonnan ja seksuaalikasvatuksen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Maksuttoman ehkäisyn kokeilu alle 25-vuotiaille Lapin hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokeilu toteutetaan osana Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa. Tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää nuorille suunnattuja seksuaaliterveyspalveluja sisältäen raskauden ja seksitautien ehkäisyn sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden neuvonnan ja seksuaalikasvatuksen.

Toteutuspaikka
Kokeilussa mukana olevien kuntien ehkäisy- ja seksuaaliterveysneuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tornio
Sodankylä
Kemijärvi
Kemi
Enontekiö
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Kuva
Prosessikuva ehkäisypalveluiden vastaanottokäynneistä
Kuvateksti
Prosessikuvaus nuorten ehkäisypalveluiden vastaanottokäynneistä.

Tekijä

Mervi Pirkola

Luotu

01.12.2022

Viimeksi muokattu

19.01.2023
Ratkaisun perusidea **

Lapin alueelta maksuttoman ehkäisyn kokeilussa on mukana viisi kuntaa: Enontekiö, Kemi, Kemijärvi, Sodankylä ja Tornio. Kunnista on nimetty yhteyshenkilöt, joista on muodostettu alueellinen kehittäjäverkosto. Kehittäjäverkoston työn tukena toimii monialainen asiantuntijaverkosto. Verkoston tavoite on hankkeen tukemana yhtenäistää ja kehittää nuorten ehkäisypalveluita valtakunnallisen kokeilun tavoitteiden mukaisesti. Kehittämistoimistoimiin on osallistettu mukaan nuoria kehittäjäasiakkaita.

Kokeilun tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää nuorten kattavia ehkäisypalveluita parantaen palveluiden yhdenmukaisuutta, saatavuutta, saavutettavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta. Kokeilu koskee kaikkia mukana olevien kuntien alle 25-vuotiaita nuoria ja kaikkia nuorille suunnattuja, luotettavia ehkäisymenetelmiä: pillerit, laastarit, renkaat, kierukat, kapselit, kondomit ja suuseksisuojat. Henkilöstön riittävä osaaminen varmistetaan riittävällä koulutuksella. Tavoitteena on, että ehkäisypalvelut ovat tasa-arvoisia, yhdenmukaisia, potilasturvallisia, laadukkaita ja maksuttomia. Ehkäisypalveluihin on nuoren on helppo löytää, tulla ja olla. 

Kokeilussa laadittiin alueelle yhtenäinen nuorten ehkäisypalveluiden kirjallinen toimintamalli sisältäen kirjaamisen ja tilastoinnin mallipohjat eri käyntityypeille sekä yhtenäiset ehkäisyvalmisteet. Toimintamalli jalkautettiin kokeilussa mukana oleviin kuntiin maksuttomien ehkäisypalveluiden jakelun aloituksen ja laajentamisen yhteydessä 1.11.2022. Toimintamallista kerätään kuntien ammattilaisten palautetta helmikuussa 2023, jonka pohjalta mallia jatkokehitetään. 

Toimintaympäristö **

Kouluterveyskyselyn mukaan Lapissa nuorten ehkäisymenetelmien käyttö yhdynnässä on vähentynyt vuodesta 2019 vuoteen 2021. Alle 25-vuotiaiden raskaudenkeskeytyksiä oli vuonna 2021 maan eniten Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella. Sekä klamydian että tippurin ilmaantuvuus on alle 25-vuotiailla lappilaisilla nuorilla korkeaa. 

Ennen kokeilua Lapin alueella maksutonta ehkäisyä ei ollut käytössä kolmessa kunnassa. Osassa kunnista joissa maksuton ehkäisy oli tarjolla, palvelua oli rajoitettu nuoren kotikunnan, iän, sukupuolen tai ehkäisyvalmisteiden jakelun keston perusteella.

Maksuton ehkäisy turvaa sen, ettei nuoren tai perheen varallisuus ole este sopivan ehkäisymuodon hankkimiselle. Ehkäisyn maksuttomuus vähentää nuorten välistä eriarvoisuutta, terveyseroja sekä lisää ehkäisyn käyttöä ja vaikuttaa näin positiivisesti nuorten seksuaaliterveyteen. Kunnissa, joissa tarjotaan maksuton ehkäisy, todetaan vähemmän seksitautitartuntoja ja raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut.

Tämä toimintamalli on julkaistu keskeneräisenä ja sitä päivitetään kokeilun kuluessa.

Kansikuva
Ehkäisy ilmaiseksi, seksi turvalliseksi, tule onnelliseksi

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed