Maksuttoman ehkäisyn kokeilu alle 25-vuotiaille Lapin hyvinvointialueella

Kokeilu on osa Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmaa. Tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää nuorten seksuaaliterveyspalveluja sisältäen raskauden ja seksitautien ehkäisyn sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden neuvonnan ja seksuaalikasvatuksen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Maksuttoman ehkäisyn kokeilu alle 25-vuotiaille Lapin hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokeilu on osa Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmaa. Tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää nuorten seksuaaliterveyspalveluja sisältäen raskauden ja seksitautien ehkäisyn sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden neuvonnan ja seksuaalikasvatuksen.

Toteutuspaikka
Kokeilussa mukana olevien kuntien ehkäisy- ja seksuaaliterveysneuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tornio
Ranua
Posio
Sodankylä
Kemijärvi
Kemi
Enontekiö
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Kuva
Prosessikuva ehkäisypalveluiden vastaanottokäynneistä
Kuvateksti
Prosessikuvaus nuorten ehkäisypalveluiden vastaanottokäynneistä.

Tekijä

Mervi Pirkola

Luotu

01.12.2022

Viimeksi muokattu

29.11.2023
Ratkaisun perusidea **

Lapin alueelta maksuttoman ehkäisyn kokeilussa on mukana seitsemän kuntaa: Enontekiö, Kemi, Kemijärvi, Posio, Ranua, Sodankylä ja Tornio. Kunnista on nimetty yhteyshenkilöt, joista muodostettiin alueellinen kehittäjäverkosto. Kehittäjäverkoston työn tukena toimii monialainen asiantuntijaverkosto. Verkoston tavoite on hankkeen tukemana yhtenäistää ja kehittää nuorten ehkäisypalveluita valtakunnallisen kokeilun tavoitteiden mukaisesti. Syksystä 2023 lähtien verkosto on ollut avoin kaikille hyvinvointialueen nuorten ehkäisypalveluissa toimiville ammattilaisille. 

Kokeilun tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää nuorten kattavia ehkäisypalveluita parantaen palveluiden yhdenmukaisuutta, saatavuutta, saavutettavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta. Kokeilu koskee kaikkia mukana olevien kuntien alle 25-vuotiaita nuoria ja kaikkia nuorille suunnattuja, luotettavia ehkäisymenetelmiä: pillerit, laastarit, renkaat, kierukat, kapselit, kondomit ja suuseksisuojat. Henkilöstön riittävä osaaminen varmistetaan riittävällä koulutuksella. Tavoitteena on, että ehkäisypalvelut ovat tasa-arvoisia, yhdenmukaisia, potilasturvallisia, laadukkaita ja maksuttomia. Ehkäisypalveluihin on nuoren on helppo löytää, tulla ja olla. Kehittämistoimistoimiin osallistettiin mukaan palveluiden käyttäjiä, alle 25-vuotiaita nuoria muun muassa heille suunnatun ehkäisypalveluiden kehittämistarpeet kyselyn avulla.

Kokeilussa laadittiin alueelle yhtenäinen nuorten ehkäisypalveluiden kirjallinen toimintamalli sisältäen eri käyntityyppien sisältöjen kuvaukset, suositukset vastaanottoajoille, ammattilaisten roolit ja vastuut, kirjaamisen ja tilastoinnin mallipohjat sekä yhtenäiset ehkäisyvalmisteet (toimintamalli tämän Innokylä kuvauksen liitteenä). Toimintamalli jalkautettiin kokeilussa mukana oleviin kuntiin maksuttomien ehkäisypalveluiden jakelun aloituksen ja laajentamisen yhteydessä 1.11.2022. Toimintamallista kerättiin kuntien ammattilaisten palautetta keväällä 2023, jonka pohjalta mallia jatkokehitettiin. Toimintamalli esiteltiin terveyspalveluiden johtoryhmässä, jossa sen käyttöä koko hyvinvointialueen laajuisesti pidettiin tärkeänä. Keväällä ja syksyllä 2023 toimintamalli esiteltiin alueellisissa maksuttoman ehkäisyn teemapäivissä, kehittäjäverkostossa sekä terveysneuvonnan yksiköissä. 

Kokeilukunnissa otettiin käyttöön sähköisiä palveluita, kuten Omaolon seksitautioirekysely ja sähköinen ajanvaraus sekä ehkäisyvalmisteiden noutoautomaatteja (smartbox). Viestintään ja ehkäisypalveluiden jalkautumista tukemaan laadittiin monikanavaista viestintämateriaalia: mediatiedotteet, painetut ja digijulisteet suomeksi ja pohjoissaameksi, roll-uppit sekä some-viestintä kampanja. Ehkäisypalveluista on jalkauduttu oppilaitoksiin ja nuorisotoimen yksiköihin. Kemijärvellä ja Torniossa käytössä oleva 8.lk. tutustumiskäynnit ehkäisyneuvolaan osana terveystiedon opetusta toimintamallia on esitelty alueelle ja se kuvattiin Innokylään. Matalankynnyksen kondomien jakelu on toteutettu ehkäisypalveluiden lisäksi nuorille suunnatuissa tapahtumissa sekä YTHS:n asiakkaille.

Hankkeesta tuettiin viiden terveydenhoitajan seksuaalineuvoja opintoja. Kutsuntaikäisille laadittiin seksuaalineuvonnan opas ja Rovaniemellä kauppakeskuksen yhteyteen kehitettiin ja käynnistettiin ajanvaraukseton ehkäisy- ja seksuaalineuvontapiste alle 25-vuotiaille osana ammattilaisten seksuaalineuvoja opintoja. Ammattilaisille toteutettiin webinaareja seksuaalisuudesta ja seksuaaliterveydestä sekä seksuaalisen häirinnän ja väkivallan teemoihin liittyen.

Toimintaympäristö **

Kouluterveyskyselyn mukaan Lapissa nuorten ehkäisymenetelmien käyttö yhdynnässä on vähentynyt vuodesta 2019 vuoteen 2021. Alle 25-vuotiaiden raskaudenkeskeytyksiä oli vuonna 2022 maan eniten Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella ja toiseksi eniten Lapin sairaanhoitopiirissä. Sekä klamydian että tippurin ilmaantuvuus on alle 25-vuotiailla lappilaisilla nuorilla korkeaa. 

Ennen kokeilua maksuton ehkäisy oli käytössä valtaosassa Lapin kunnista. Osassa kunnista, joissa maksuton ehkäisy oli tarjolla, palvelua oli rajoitettu nuoren kotikunnan, iän, sukupuolen tai ehkäisyvalmisteiden jakelun keston perusteella.

Maksuton ehkäisy turvaa sen, ettei nuoren tai perheen varallisuus ole este sopivan ehkäisymuodon hankkimiselle. Ehkäisyn maksuttomuus vähentää nuorten välistä eriarvoisuutta, terveyseroja sekä lisää ehkäisyn käyttöä ja vaikuttaa näin positiivisesti nuorten seksuaaliterveyteen. Kunnissa, joissa tarjotaan maksuton ehkäisy, todetaan vähemmän seksitautitartuntoja ja raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut.

Kouluterveyskysely 2023 mukaan kyselyyn vastanneista Lapin hyvinvointialueen 8.ja 9.lk pojista 67 %  tiesi maksuttoman ehkäisyn saatavuudesta ja tytöistä 66% (maan toiseksi korkeimmat prosenttiosuudet), lukiolaisista pojista 67% (maan kolmanneksi korkein luku) ja tytöistä 76% (neljänneksi korkein luku) sekä ammattikoululaisista pojista 64% ja tytöistä 79% (maan toiseksi korkeimmat osuudet).

Kouluterveyskysely 2023 mukaan kyselyyn vastanneista Lapin hyvinvointialueen 8.ja 9.lk tytöistä 67,9% sai maksuttomia ehkäisyvälineitä niitä tarvinneista (maan korkein prosenttiosuus), lukiolaisista tytöistä 64,5% (maan korkein osuus) ja ammattikoululaisista tytöistä 72,6% (maan toiseksi korkein osuus).

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kokeilukuntien alle 25-vuotiaita nuoria osallistettiin ehkäisypalveluiden kehittämistarpeet kyselyllä sekä nuorten kehittäjäasiakkaiden avulla. Nuorten ehkäisypalveluiden kehittämistarpeet kyselyyn vastasi 102 nuorta. Kyselyn vastauksia sekä kehittäjänuorilta nousseita teemoja hyödynnettiin kehittämistoimien suunnittelussa ja toteutuksessa. Kehittäjäasiakkaina toimi kaksi alle 25-vuotiasta nuorta.

Kansikuva
Ehkäisy ilmaiseksi, seksi turvalliseksi, tule onnelliseksi

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä