Mielenterveyskuntoutuksen kehittäminen Keski-Pohjanmaalla aikuisten palveluissa

Kehittämistyön tavoitteena on vahvistaa perustason palveluita lisäämällä psykososiaalisia menetelmiä hoitovalikoimaan. Tavoitteena on mielenterveysongelmien varhainen tunnistaminen ja nopeasti alkavien palveluiden saatavuuden parantaminen. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Mielenterveyskuntoutuksen kehittäminen Keski-Pohjanmaalla aikuisten palveluissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehittämistyön tavoitteena on vahvistaa perustason palveluita lisäämällä psykososiaalisia menetelmiä hoitovalikoimaan. Tavoitteena on mielenterveysongelmien varhainen tunnistaminen ja nopeasti alkavien palveluiden saatavuuden parantaminen. 

Toteutuspaikka
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

05.07.2023

Viimeksi muokattu

12.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kehittämistyössä yksi tehtävä on olla osallisena valtakunnallisessa yhteiskehittämistyössä, jossa toteutetaan mielenterveysstrategiaa ja tuetaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaa. 

Toimintamallin tarkoitus on vahvistaa palvelujärjestelmää tehokkaalla hoitoonohjauksella ja nopeasti alkavilla hoidoilla. Yksi tavoite on yhdenvertaistaa asiakkaiden hoitoa asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta. Toimintamallissa toteutetaan mielenterveysstrategian tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä perusterveydenhuollossa.

Asiakkaan näkökulmasta terapianavigaattorin avulla tarjoutuu kevyt ja tehokas prosessi avun äärelle ja oikeantasoiseen hoitoon. Ammattilaisille terapianavigaattori tarjoaa tukea ja struktuuria päätöksentekoon hoidontarpeen arvioissa ja mahdollistaa HTA:n toteuttamisen myös yleisvastaanotoilla. Vielä Soitessa yleisvastaanotoille ohjatun omahoidon lyhytinterventiota ei olla pilotoitu.

Toimintaympäristö **

Mielenterveyspalveluiden saatavuutta pyritään parantamaan nopeasti alkavilla kevyemmillä hoidoilla sekä digitaalisilla palveluilla.           

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat kaikki yli 18-vuotiaat mielenterveyden häiriöistä tai kuormittavista elämäntilanteista kärsivät alueen asukkaat. Aikuispsykiatrian avohoito vastaa hoidon tarpeen arvioinnista, hoidosta ja kuntoutuksesta. Asiakkaat ovat itse mukana oman hoitonsa suunnittelussa. Terapianavigaattori kokoaa tietoa ja kartoittaa asiakkaan oman toiveen hoidon suhteen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Aikuispsykiatrian avohoidon kriisi-ja lähipalvelutyöryhmä sekä aluepolien perustason työtä tekevät ammattilaiset ovat käyneet ohjatun omahoidon koulutuksen. Täten osaamista on koulutettu koko hyvinvointialue huomioiden. Uuden intervention käyttöönotossa tukena on toiminut Soiten alueen terapiakoordinaattori.  Menetelmän juurtumisen tueksi on järjestetty taitopajoja ammattilaisille. Ohjattu omahoito interventio otettiin pilottiin toukokuussa -23. Lyhytinterventioista kerätään vaikuttavuustietoa excel taulukolla. 

Terapianavigaattori otettiin pilottiin huhtikuussa -23. Terapianavigaattori on digitaalinen työkalu, joka nopeuttaa hoidon tarpeen arviointia. Myös terapianavigaattorin käytöstä kerättiin exceliin käyttökokemustietoa reilun kahden kuukauden ajalta. Sen jälkeen terapianavigaattori todettiin toimivaksi työkaluksi ja tiedonkeruu kuormittavaksi lisätyöksi jolla ei ollut lisäarvoa työhön.

Aikuispsykiatrian avohoidon esihenkilöt linjasivat, että uusi menetelmä ja työkalu on tarkoitus juurtua käyttöön mikäli niille nähdään hyöty olemassa olevien palveluiden lisänä.  Pilottia seurattiin vuoden -23 aikana ja todettiin niiden vakiintunut käyttö ja juurtuminen palveluihin oli onnistunut. 

Kansikuva
Soite

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Ilmiöt