Muistisairaan hoito- ja palvelupolku Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteisellä toimintamallilla sujuvoitetaan ja yhdenvertaistetaan muistisairaan hoito- ja palvelupolkua sekä tehostetaan muistisairauden ennaltaehkäisyä, varhaisempaa tunnistamista ja diagnosointia.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Muistisairaan hoito- ja palvelupolku Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteisellä toimintamallilla sujuvoitetaan ja yhdenvertaistetaan muistisairaan hoito- ja palvelupolkua sekä tehostetaan muistisairauden ennaltaehkäisyä, varhaisempaa tunnistamista ja diagnosointia.

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Muistisairaan hoito ja palvelupolku - Pohde
Kuvateksti
Alustava kuvaus Pohteen muistisairaan hoito- ja palvelupolusta.

Tekijä

Veera Kaarlela

Luotu

30.08.2022

Viimeksi muokattu

21.12.2022
Toimintaympäristö **

Ikääntyneiden määrä väestössä kasvaa kiihtyvästi, mikä lisää myös muistisairaiden määrän kasvua. Etenevät muistisairaudet ovat alidiagnosoituja ja kaikilla alueilla yhdenvertaisuus muistitutkimuksiin pääsemiseksi ei toteudu.

Varhaisemmalla etenevien muistisairauksien tunnistamisella voidaan ehkäistä sairastuneen toimintakyvyn laskua sekä tukea kotona asumista ja kykyä huolehtia itsestään. Muistisairas henkilö voi jossain vaiheessa tarvita tukea arkeensa ja kotona asumiseen mahdollisilta läheisiltään, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta sekä järjestöiltä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin kohteena ovat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen muistisairauden oireista kärsivät sekä muistisairausdiagnoosin saaneet asukkaat, heidän läheisensä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, että yhdistykset. Muistisairaan hoito- ja palvelupolun kehittämisessä tullaan hyödyntämään kokemusasiantuntijoiden mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia. Muisti- ja omaishoitajayhdistyksiltä sekä alueen muistihoitajilta ja -koordinaattoreilta on kartoitettu tietoa asiakasryhmistä ja asiakkaiden kokemuksista muistipolun kehittämisen tarpeista.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä