Musiikkitahto-menetelmä™ kehitettiin Oman elämäni sävelet - musiikki muistisairaan hyvinvoinnin tukena -hankkeessa (2021-2024) Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksellä. Menetelmään sisältyy Musiikkitahtovihko, Musiikillinen elämänpuu ja ohjaajan opas.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Musiikkitahto-menetelmä™
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Musiikkitahto-menetelmä™ kehitettiin Oman elämäni sävelet - musiikki muistisairaan hyvinvoinnin tukena -hankkeessa (2021-2024) Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksellä. Menetelmään sisältyy Musiikkitahtovihko, Musiikillinen elämänpuu ja ohjaajan opas.

Toteutuspaikka
Oman elämäni sävelet - musiikki muistisairaan hyvinvoinnin tukena -hanke, Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Kanta-Häme
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit
Kuva
Oman elämäni sävelet -hankkeen logo
Kuvateksti
Oman elämäni sävelet - musiikki muistisairaan hyvinvoinnin tukena -hanke

Tekijä

Milka Lintinen

Luotu

13.10.2022

Viimeksi muokattu

22.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Musiikkitahto-menetelmä tukee muistisairaiden kulttuurillisten oikeuksien toteutumista ja lisää mahdollisuuksia yksilölllisen hoivan ja kuntoutuksen saamiseen. Mielimusiikilla on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia tunteisiin, muistiin, puheeseen, aisteihin ja liikkumiseen. Musiikkitahtovihkoon tai musiikillisen elämänpuuhun kirjattua mielimusiikkia voi hyödyntää hoiva- tai kuntoutussuunnitelmia tehdessä sekä arjen elävöittämiseen. Musiikkitahto-menetelmä kehitetään helpoksi toteuttaa, jotta kynnys aloittamiseen olisi matala. 

Toimintaympäristö **

Hankkeessa kehitetään hyvinvointia edistävän musiikkitoiminnan toteuttamiseen soveltuva, matalan kynnyksen menetelmä.  Musiikkitahto-menetelmää voi hyödyntää muistisairaan henkilön toimintakyvyn ja kuntoutuksen tukemiseksi ja sitä voi käyttää sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden lisäksi mm. vapaaehtoiset, läheiset tai yhdistystoimijat.  

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä on ikääntyvä väestö, muististaan kiinnostuneet tai huolestuneet sekä muistisairauteen sairastuneet henkilöt omaisineen Kanta-Hämeen alueella. Musiikkitahto-menetelmä on tarkoitettu valtakunnalliseen käyttöön. Kohderyhmää on kuultu laajasti kehitystyötä tehtäessä ja palautetta on hyödynnetty konseptin luomisessa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Musiikkitahto-menetelmä sopii erinomaisesti mihin tahansa yksilö- tai ryhmätoimintaan. Musiikki aihepiirinä on laaja ja kaikkia koskettava joten se myös mahdollistaa lähes loputtomasti sisältöä toimintaan. Musiikkitahto-menetelmän käyttäminen ei vaadi erityisosaamista tai musiikillista lahjakkuutta. Musiikkitahtovihko ja kynä riittää käytäntöön viemiseksi. Ryhmän ohjaajan on hyvä lukea ohjaajan opas johon on koottu vinkkejä ryhmätoiminnan sisällön rakentamiseen.  

Materiaalia on saatavissa painettuna ja sähköisenä. Musiikkitahtovihkoja voi tilata omakustannehintaan Kanta-Hämeen Muistiyhdistykseltä tai tulostaa nettisivuilta. Ohjaajan opas on luettavissa sähköisesti sekä Youtubessa on ohjevideoita.  

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Musiikkitahto-menetelmä on kehitetty mahdollisimman helpoksi jotta kynnys aloittamiseen on matala. Menetelmän käyttäminen ei vaadi musiikillista osaamista, pelkästään kiinnostus asiaan riittää. Musiikkitahto -menetelmää on luotu joustavaksi, joten sitä voi käyttää ajallisista resursseista riippuen joko pienissä hetkissä yhden asiakkaan kanssa tai ryhmän kanssa usean tapaamiskerran sarjassa. Ohjaajan on hyvä lukea oppaasta musiikkitahto-menetelmän perusasioita, mutta musiikkitahtovihkoa voi käyttää myös vapaasti soveltaen tilanteen mukaan. 

Musiikillinen elämänpuu on tarkoitettu irroitettavaksi vihkon keskeltä. Elämänpuu kannattaa sijoittaa asukkaan oman huoneen seinälle, josta mielimusiikki on kaikkien asukkaan arkeen osallistuvien nähtävissä ja siten parhaiten hyödynnettävissä.   

Kansikuva
musiikkitahtovihkon kansi

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä