Nuorille maksutonta mielen hyvinvointia tukevaa kohtaamispaikkatoimintaa, jota kehitetään yhdessä nuorten ja eri toimijoiden (kunta, järjestö, seurakunta, kehittämishanke) kanssa vastaamaan nuorten tarpeisiin. 

Nuoret vahvasti mukana toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Nuorten kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nuorille maksutonta mielen hyvinvointia tukevaa kohtaamispaikkatoimintaa, jota kehitetään yhdessä nuorten ja eri toimijoiden (kunta, järjestö, seurakunta, kehittämishanke) kanssa vastaamaan nuorten tarpeisiin. 

Nuoret vahvasti mukana toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Toteutuspaikka
Äänekosken Ilona ry
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Äänekoski
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Mari Rantamäki

Luotu

14.10.2021

Viimeksi muokattu

08.12.2022
Toimintaympäristö **

Nuorten kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisessä ovat mukana Ääneseudun Ilona ry. ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallinnoima Meijän Mieli- hanke (2020-2023). Kohderyhmän tavoittamiseksi yhteistyötä tehdään myös Äänekosken paikallisten toimijoiden (Äänekosken kaupunki, kouluterveydenhuolto, seurakunta, oppilaitokset) kanssa.

Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämiseen on vaikuttanut huoli nuorten yksinäisyydestä sekä sosiaalisista- ja mielenterveyshaasteista. Korona-aika on entisestään lisännyt nuorten pahoinvointia.

Ääneseudun Ilona ry:llä on ollut kohtaamispaikkatoimintaa täysi-ikäisille mielenterveyskuntoutujille 1990-luvun lopulta alkaen. Yhdistyksen esteettömät toimitilat ovat keskeisellä paikalla Äänekosken keskustassa (Kotakennääntie 2).

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on:

 • vahvistaa kävijöiden toimintakykyä, kotona pärjäämistä, elämänlaatua ja arjen taitoja tarjoamalla toimintaa ja mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen (esim. ruuanlaitto, siivoukset, viriketoiminta, ryhmät, tapahtumat, retket)
 • tukea ja ohjata käyttämään julkisia palveluja (palveluneuvonta ja ohjaus yksilöllisesti ja ryhmässä), jotta mielenterveyskuntoutujat saavat varmuutta ja rohkeutta toimia itsenäisesti ja oma-aloitteisesti kodin ulkopuolella
 • ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja turvattomuuden tunnetta
  • muiden vertaisten kohtaaminen, turvallinen ja kodikas ilmapiiri
  • ohjaajat tukevat sosiaalisia taitoja ohjaamalla tarvittaessa keskusteluja
 • tukea ja ohjata kuntoutujia arjen taitojen hallinnassa ja hyvinvoinnin taidoissa (esim. tunnetaidot, itsestä huolehtiminen, päivärytmi, ravinto, lepo, liikunta

Nuorten kohtaamispaikkatoiminnan tavoitteet ovat samat, kuin yllä olevat.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **
 • Nuoret ja nuoret aikuiset(erityisesti yksinäiset ja mielenterveyskuntoutujat)
 • Kohtaamispaikassa kuunnellaan nuoria ja pyritään vastaamaan heidän tarpeisiinsa ja toiveisiinsa
 • nuorilta kyselty toiveita, joita toteutettu kohtaamispaikan toiminnassa
 • nuorten tapahtuman järjestäminen, jossa nuoria ollut mukana ideoimassa.
 • kartoitettu nuorten halukkuutta vertaisohjaajiksi
 • suunnitteilla nuoren valokuvanäyttely kohtaamispaikan tiloissa
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ääneseudun Ilona ry:ssä on jo valmiina toimintamallit ja resurssit kohtaamispaikkatoiminnalle. On olemassa erilaisia vertaisryhmiä ja nuorten toiminta on helposti integroitavissa toimintaan. Toimipiste on keskeisellä paikalla, koulutettu henkilöstö käytettävissä, toiminta on STEA:n ja Äänekosken kaupungin rahoittamaa, lisäksi käytössä lahjoitusvaroja nuorten mielenterveystyön hyväksi. Yhdistyksen toimintaperiaatteena on saada myös nuorista vertaisohjaajia. Meijän Mieli -hankkeelta saadaan ideoita uusista toimintamalleista sekä tehdään koulutusyhteistyötä vapaaehtoisen kaveritoiminnan käynnistämiseksi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Nuorten hyvinvointitapahtuman suunnittelun myötä eri toimijoiden yhteistyö on tiivistynyt ja on saatu mukaan uusia toimijioita myös maakunnasta.

Yhteistyöllä saadaan jaettua osaamista ja resursseja sekä tehostettua kohderyhmän tavoittamista.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Yhteistyöhön kannattaa panostaa, toiminnalla oltava yhteinen tavoite.

Yhteisöllinen ja osallistava toimintamalli on sovellettavissa eri kohderyhmille ja toimintaympäristöihin.

Markkinointiin ja kohderyhmän tavoittamiseen kannattaa panostaa.

Kansikuva
Nuorten hengailukahvilan mainos

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä