Nuorten mtp-työn vahvistaminen 2.asteen oppilaitoksissa , Keski-Suomen HVA (RRP, P4 I1)

Tuetaan mtp-palveluiden ja opiskeluterveydenhuollon toimintaa kahden sairaanhoitajaparin jalkautumisella lähemmäs 2.asteen opiskelijoita. Tällä pyritään vapauttamaan resurssia esim. pidempiaikaisten hoitosuhteiden edistämiseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Nuorten mtp-työn vahvistaminen 2.asteen oppilaitoksissa , Keski-Suomen HVA (RRP, P4 I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tuetaan mtp-palveluiden ja opiskeluterveydenhuollon toimintaa kahden sairaanhoitajaparin jalkautumisella lähemmäs 2.asteen opiskelijoita. Tällä pyritään vapauttamaan resurssia esim. pidempiaikaisten hoitosuhteiden edistämiseen.

Toteutuspaikka
Keski-Suomen hyvinvointialue, osa 2.asteen oppilaitoksista Keski-Suomessa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

26.05.2023

Viimeksi muokattu

26.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelman 1.vaiheessa toteutettiin kattava palveluvajeanalyysi, jonka mukaan lasten ja nuorten kohdalla mm. etäkoulu on vaikuttanut heikentävästi oppimisvaikeuksista ja neuropsykiatrisista haasteista kärsiviin oppilaisiin. Ahdistuneisuudesta ja masennusoireilusta kärsivien osuus on kasvanut koronan aikana ja hoito- ja palveluvelkaa on kertynyt mm. oppilas- ja opiskeluhuollon palveluihin koko maakunnassa. Toimenpiteellä pyritään vapauttamaan oppilashuollon resursseja heidän lakisääteisiin tehtäviinsä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Palvelun käyttäjien eli 2.asteen oppilaitoksissa opiskelevien nuorten toiveita ja tarpeita kartoitetaan kyselyn avulla. Kyselyn tarkoituksena on selvittää miten nuoret toivovat voivansa ottaa ammattilaiseen yhteyttä, missä tapaamiset voisivat tapahtua, millaisia sähköisen asioinnin kanavia voitaisiin hyödyntää jne.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt