Omaishoidon varhaisen tuen malli, Täällä tukenasi -puhelut, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, (RRP, P4, I1)

Omaishoitajien emotionaaliseen tukeen kehitettävä varhaisen tuen malli järjestöyhteistyönä. Omaistaan hoitaville tarjottava varhaisen tuen muoto, jossa omaishoitajan emotionaalisen tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan siihen sopivan järjestön avulla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Omaishoidon varhaisen tuen malli, Täällä tukenasi -puhelut, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaishoitajien emotionaaliseen tukeen kehitettävä varhaisen tuen malli järjestöyhteistyönä. Omaistaan hoitaville tarjottava varhaisen tuen muoto, jossa omaishoitajan emotionaalisen tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan siihen sopivan järjestön avulla.

Toteutuspaikka
Päijät-Häme
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Mari Räsänen

Luotu

30.03.2023

Viimeksi muokattu

15.05.2024
Toimintaympäristö **

Tällä hetkellä Päijät-Hämeen hyvinvointialueella on noin 1000 sopimusomaishoitajaa. Huomattavasti enemmän on henkilöitä, jotka huolehtivat läheisestään ja ovat sitovassa omaishoitotilanteessa ilman sopimusta. Koronapandemia lisäsi omaishoitajien ja -hoidettavien kuormittuneisuutta. Palvelut olivat heikommin saatavilla pandemian aikana, esimerkiksi omaishoitajien vapaita ei pystytty täysin järjestämään. Tämä on lisännyt omaishoitajien väsymistä ja omaishoidon asiakkaiden palveluntarve muihin palveluihin on lisääntynyt. (NHG 2022.)

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat kaikenikäisiä läheisiään hoitavat.

Asiakasymmärrystä toimintamallista saadaan omaishoitajien palautteista ja kokemuksista. Läheistään hoitavia on ollut mukana myös työpajatyöskentelyssä.

 

Kansikuva
Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt