Omaishoitajien hyvinvointitarkastukset (TulKoti Pohjois-Savo)

Tavoitteena on luoda Pohjois-Savoon yhtenäinen omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksen malli, jolla voidaan tukea omaishoitajien hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Omaishoitajien hyvinvointitarkastukset (TulKoti Pohjois-Savo)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on luoda Pohjois-Savoon yhtenäinen omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksen malli, jolla voidaan tukea omaishoitajien hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. 

Toteutuspaikka
Pohjois-Savo
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Katja Myllynen

Luotu

02.02.2023

Viimeksi muokattu

27.03.2023
Toimintaympäristö **

Vuonna 2019 Suomessa oli 1,2 miljoona 65 vuotta täyttänyttä kansalaista. Suomalaisista joka viides mies ja joka neljäs nainen on 65 vuotta täyttänyt tai vanhempi. Yli 64-vuotiaan väestön kasvu on yhtä aikaa voimavara ja haaste niin yhteiskunnalle kuin sosiaali- ja terveydenhoidon järjestämiselle ja tuottamiselle. (1) 

Ikääntyneiden määrän kasvaessa ikääntyvien toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukeminen on entistä tärkeämpää. Ikääntyvän väestön kotona asumista tulee tukea. Omaishoito mahdollistaa usein ikääntyneen kotona asumisen pidempään. Omaishoito tarkoittaa hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön avulla, joka on tehnyt toimeksiantosopimuksen hyvinvointialueen kanssa (2).   

Omaishoitoon liittyviä faktoja: 

  • Suomessa on noin 51 600 omaishoidettavaa 
  • Omaishoitajia on noin 50 200 
  • Valtaosa omaishoitajista on naisia 
  • Omaishoidon yleisin syy ovat muistisairaudet. (2) 

Omaishoito on usein sitovaa ja raskasta. Tästä huolimatta noin 40 % toimeksiantosopimuksen tehneistä omaishoitajista ei saa muuta tukea kuin palkkion ja lakisääteiset vapaapäivät. Yhä useampi omaishoitaja on hoitaa puolisoaan ja on itsekin iäkäs. Iäkkäällä puoliso-omaishoitajalla uupumisen riski on erityisen suuri. Tarpeenmukainen ja hyvin koordinoitu tuki ehkäisee omaishoitajan uupumusta sekä kohentaa hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevan omaishoidettavan elämänlaatua. (2) 

Omaishoitajan hyvinvoinnin tukemiseen tuleekin panostaa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Yhtenä tukimuotona toimivat omaishoitajille suunnatut hyvinvointi- ja terveystarkastukset. Toimintaa tulee kehittää saumattomaksi kokonaisuudeksi, jossa omaishoitaja saa tarvitsemansa tuen sosiaali- ja terveyspalveluista ja lisäksi ohjausta ja neuvontaa myös muista häntä mahdollisesti hyödyttävistä tukimuodoista. 

Lähteet: 

1. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2020, Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, 2020:31. 

2. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, 2023, Omaishoito ja perhehoito.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hyödynnetään omaishoitajia, liittojen ja alueen yhdistysten työntekijöiden asiantuntemusta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja muiden sidosryhmien asiakasymmärrystä.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed